ดิฉันนางสาวสุชาวดี ศรีนาเมือง ตำแหน่ง กพร (เนื่องจากยังไม่มีรายชื่อลงปฏิบัติงานสำนักงานใดจึงลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับกลุ่มที่ได้รับมอบหมาย) คณะผู้ปฎิบัติงานได้ปรึกษาหารือ แผนการปฏิบัติงาน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ได้มีการจัดโครงการประชุมประชาคมผู้นำเพื่อคืนข้อมูลชุมชน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปราสาท มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคืนข้อมูลสู่ชุมชน  ปัญหาที่พบในชุมชน และฟังข้อเสนอแนะของผู้นำชุมชนที่ต้องการพัฒนาในด้านต่างๆ

วันที่ 7 มิ.ย.2564 ณ.เทศบาลตำบลปราสาท ตำบลปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดบุรีรัมย์

คณะผู้ปฏิบัติงานและคณะอาจารย์ผู้ดูแลร่วมกันจัดโครงการ เพื่อมอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้คือคณะวิทยารจากทางโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้ให้ความรู้และยังสอนวิธีการทำสเปรย์แอลกอฮอลและหน้ากากอนามัย ไว้ใช้เพื่อป้องกันโรตและยังเป็นการเสริมสร้างรายไดให้แก่ครัวเรือนอีกด้วย

ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และยังชื่นชอบกิจกรรมนี้มากเพราะได้ทั้งความรู้และได้อาชีพเพิ่มอีกหนึ่งอาชีพ

สูตรการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ เป็นสูตรที่รับการรับรอง และยังเป็นสูตรมาตราฐาน

1.เอทิลแอลกอฮอล์ 95% ปริมาณ 900 มิลลิลิตร

2.ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3%หรือ6% ปริมาณ 30 มิลลิลิตร

3.กลีเซอรีน 98% ปริมาณ 36 มิลลิลิตร

4.น้ำกลั่นหรือน้ำ RO ปริมาณ 128 มิลลิลิตร

5.คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน

6.บรรจุใส่ขวดสเปรย์ขนาด 50 มิลลิลิตร

ในช่วงต่อไปจะเป็นช่วงของโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม ชาวบ้านและคณะได้แบ่งกลุ่มร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเอง กลุ่มของดิฉันได้รับมอบหมายได้ไปพัฒนาชุมชนวัด และร่วมบริจาคอุปกรณ์การทำความสะอาด ให้แก่ทางวัด โดยมรคณะอาจารย์ติดตามไปด้วย ร่วมกันทำอย่างตั้งใจ

จากนั้นร่วมกันฟังโอวาส พูดคุยกับพระอาจารย์ที่ประจำวัด แจ้งความประสงค์ของโครงการครั้งนี้ และปรึกษาหารือปัญหาด้านต่างๆที่ยังตกหล่น หรืออยากให้มีการพัฒนาต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู