ข้าพเจ้านางสาวศิริลักษณ์ หานะพันธ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ได้มีการประชุมชี้แจงการทำงานออกสำรวจ CBD และดำเนินโครงการ ผ่าน google meet

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 มีการประชุมแบ่งงานหัวข้อเขียนโครงการ ผ่าน google meet

ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายหัวข้อโครงการอบรมหนุนเสริมการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด (การทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะในครัวเรือน) และลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD ที่ทางส่วนกลางส่งมาให้เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบบ้านดอนไม้งาม บ้านตะโกตาเนตรและบ้านเกษตรพัฒนา

อุปสรรคในการทำงาน คือ เกิดการระบาดของ โรค covid-19   และเข้าสู่ช่วงหน้าฝนทำให้การเก็บข้อมูลลำบากมากขึ้น

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู