1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน
  4. Ns05-แนวทางการดำเนินงานด้านการผลิตผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าทอ และความต้องการการแปรรูปสินค้า จากผลิตภัณฑ์ผ้าในชุมชน

Ns05-แนวทางการดำเนินงานด้านการผลิตผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าทอ และความต้องการการแปรรูปสินค้า จากผลิตภัณฑ์ผ้าในชุมชน

         สวัสดีค่ะ ข้าพเจ้านางสาวชลธิชา แฉล้มรัมย์ ผู้รับจ้างจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ประเภท กพร. ในกลุ่มของ  NS05 – ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

            จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อดำเนินโครงการเพราะว่าคนในพื้นที่ตำบลประสาทมีการจัดตั้งกลุ่มทอผ้าไหมคนในกลุ่มจะมีช่วงอายุ40ปีขึ้นไป คนในกลุ่มจะมีความถนัดคนละด้านแตกต่างกัน ชาวบ้านกลุ่มทอผ้าไหมนิยมขายผ้าไหมเป็นผืนไม่นิยมนำมาแปลรูปผลิตภัณฑ์ ทางทีมผู้ปฏิบัติงานและคณะอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลปราสาทจึงได้จัดตั้งโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพื่อการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม/ผ้าฝ้ายทอสู่การยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้

  1. เพื่อให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
  2. เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายในการเลือกสรร
  3. เพื่อเพิ่มรายได้ในชุมชนให้มากขึ้นและเป็นที่รู้จักกันในวงกว้าง

การจัดรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความง่ายและซับซ้อนแตกต่างกันไปทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมลักษณะพื้นฐานและความเข้าใจง่ายของผู้เข้าร่วมอบรมมี

หมวก Bucket จากผ้าใช้ได้ 2 ด้าน

กระเป๋า Bucket Bag จากผ้าใช้ได้ 2 ด้าน

กระเป๋าสตางค์แบบมีฝาและแบ่งช่องด้านในกระเป๋า


จากนี้ต้องขอบคุณไปทางทีมงานผู้ปฎิบัติงาน คณะอาจารย์ ท่านวิทยาก ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รวมไปถึงผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหม/ผ้าฝ้ายทอมือ สู่การยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเพื่อไปพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนต่อไป


อื่นๆ

เมนู