ข้าพเจ้านางสาวบุณฑริกา เชษรัมย์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 NS05 คณะพยาบาทศาสตร์ ได้มีการอบรมเกี่ยวกับการทำโครงการ โดยการทำ SWOT Analysis เพื่อมาทำโครงการพัฒนาชุมชน และมีกิจกรรมในการทดสอบการทำโครงการเพื่อนำไปใช้ในการทำโครงการจะนำไปยกระดับตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 5 เมษายน 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมกันประชุมเขียนโครงการนำเสนอหัวหน้าโครงการ โดยแต่ละโครงการล้วนเป็นประโยชน์กับชุมชนอย่างยิ่ง เพื่อการพัฒนาอาชีพที่ยังยืนต่อไปของคนในชุมชน

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้เขียนโครงการเกี่ยวกับการนำอาชีพเสริมเข้ามาเพื่อให้ชุมชนมีรายได้มากขึ้น และจัดทำแบบฟอร์มเสนอโครงการและรอการอนุมัติ

หลังจากนั้นข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาแอดมินได้ทำการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอเพื่อนำไปลงใน Youtobe

อื่นๆ

เมนู