ข้าพเจ้านางสาวศิริลักษณ์ หานะพันธ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

     วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีการเข้าร่วมประชุมกับทางคณะอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลปราสาท ณ อาคาร 22 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อคณะอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลที่สำคัญของตำบลปราสาท โดยการทำ SWOT Analysis เพื่อมาทำโครงการพัฒนาชุมชน

และต่อมามีการนัดประชุมกับทีมฏิบัติงาน เพื่อประชุมวางแผนโครงการพัฒนาชุมชนที่ตรงต่อความต้องการของคนในชุมชนมากที่สุด โดยคนในชุมชนส่วนใหญ่ทำอาชีพทำนาทำไร่ ปลูกผัก มีการทอผ้าไหมแบะจักสานในช่วงที่เว้นว่างจากการทำนาทำไร่ จึงได้มีการเสนอชื่อโครงการขึ้น คือ

 1.โครงการตลาดสินค้าผักสวนครัวและพืชไร่

2.โครงการพัฒนาลวดลายผ้าไหมไทย ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

3.โครงการผลิตภัณฑ์จักสานพลาสติก

Tags:

อื่นๆ

เมนู