ข้าพเจ้านายจักรพันธ์  นิธิณัฐนันท์ ประเภทประชาชน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมกับหัวหน้าโครงการเพื่อมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายและเขียนโครงการหลังจากได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของชุมชนแล้ว

ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2546 ข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่ CBD เพื่อเก็บข้อมูล บ้านหนองละเบิก หมู่ 4 , บ้านละเบิก หมู่ 14 และบ้านกะนัง หมู่ 6  ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ทำให้การสำรวจนั้นเป็นไปได้ไม่เท่าที่ต้องการ ข้าพเจ้าได้มีการป้องกันโดยการสวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น และข้าพเจ้าได้ดำเนินการสำรวจเกี่ยวกับ ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่นสัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น

วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าโครงการเพื่อนัดหมายการประชุมประชาคมเพื่อนำข้อมูลคืนสู่ชุมชน ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ออกแบบป้ายพนักงานและได้ขอข้อมูลของแบบฟอร์ม 01 และ แบบฟอร์ม 02 ที่ออกสำรวจมาเพิ่มทำให้ต้องข้อมูลตารางบน Excel ใหม่ เพื่อที่จะมาทำ รูปเล่มโครงการลงใน Word และทำ PowerPoint ไป Present ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 และได้ตัดต่อวิดิโอของ ทีมงาน NS05-ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าเข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าโครงการเพื่อออกแบบและจัดทำไวนิล เพื่อมาใช้ในงานโครงการการประชุมประชาคมเพื่อนำข้อมูลคืนสู่ชุมชน ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

หลังจากนั้นข้าพเจ้าในฐานะแอดมินได้ดำเนินการตัดต่อวิดีโอเพื่อนำไปลงใน Youtobe และได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาแอดมิน

อื่นๆ

เมนู