ข้าพเจ้านางสาวบุณฑริกา  เชษรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมการประชุมกับหัวหน้าโครงการเพื่อมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละฝ่ายและเขียนโครงการหลังจากทำการวิเคราะห์ได้ข้อมูลความต้องการของชุมชนแล้ว

ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2546 ข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่ CBD เพื่อเก็บข้อมูล บ้านหนองละเบิก หมู่ 4 , บ้านละเบิก หมู่ 14 และบ้านกะนัง หมู่ 6  ต.ปราสาท อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ โดยสำรวจเกี่ยวกับ ร้านอาหารในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่นสัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น เนื่องจากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ทำให้การสำรวจนั้นเป็นไปได้ไม่เท่าที่ต้องการ

 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าโครงการอีกครั้งเพื่อนัดหมายการประชุมประชาคมเพื่อนำข้อมูลคืนสู่ชุมชน

หลังจากนั้นข้าพเจ้าในฐานะที่ปรึกษาแอดมินได้ทำการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอเพื่อนำไปลงใน Youtobe

อื่นๆ

เมนู