“โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ”

NS02 การยกระดับสินค้าหัตถกรรม ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นางสาวสุชาวลี พุทธิชนม์ ประเภทนักศึกษา ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

          ตามที่ได้มีการประกาศจากกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องการป้องกันการระบาดของโควิด-19 เพื่อขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปให้ทำการประเมินตนเองและแสดงความจำนงต่อการรับการฉีดวัคซีน ตามช่องทางที่กำหนดไว้ ซึ่งดิฉันจึงเข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ โดยมีขั้นตอนการเตรียมการรับวัคซีน ดังนี้

1. ลงทะเบียนเพื่อจองการฉีดวัคซีน

2. ตรวจสุขภาพ เช่น วัดความดัน ตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจ ทำแบบประเมินความเสี่ยงต่างๆ

3. เข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งก่อนที่เราจะฉีดวัคซีนนั้น ทางคุณหมอมีคำแนะนำ ให้พักผ่อนให้เพียงพอ
ดื่มน้ำเยอะ ๆ รับประทานอาหารก่อนรับการฉีดวัคซีน ซึ่งจะทำให้ลดอัตราเสี่ยงการเกิดผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนได้มากขึ้น หลังจากเข้ารับวัคซีน (วัคซีน Sinovac) เข็มแรก ก็ไม่มีอาการหรือผลข้างเคียงใดๆ

หลังจากนั้นได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 นับหลังจาก 3 สัปดาห์ของเข็มแรก ก็ไม่มีอาการหรือผลข้างเคียงใด ๆ ซึ่งดิฉันคิดว่าการได้ฉีดวัคซีนในครั้งนี้ เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ในระดับนึง

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม U2T COVID-19 WEEK ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการรณรงค์การฉีดวัคซีน และรุกคลีนพื้นที่เคลียร์เชื้อร้าย เพื่อสร้างความปลอดภัยในชุมชน ซึ่งทางคณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ และคณะผู้ปฏิบัติงาน ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมในชุมชนบ้านหนองไผ่ใหญ่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน ทำการแจกหน้ากากอนามัย เจอแอลกอฮอล์ให้กับชาวบ้านในชุมชน และร่วมกันทำความสะอาด วัดและโรงเรียน

อื่นๆ

เมนู