พฤษภาคม 2564

ชื่อเรื่องผู้เขียนวันที่หมวดหมู่categories_hfilter
ข้อดีของการฉีดวัคซีน31 พฤษภาคม 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวดid091 idtech
ID09(1) การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID – 19) และการฉีดวักซีน ตำบลเขาดินเหนือเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์31 พฤษภาคม 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
มาตรการรับมือกับสถานณ์โควิด19 และการลงพื้นทีสำรวจผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์31 พฤษภาคม 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวดid081 idtech
ID08(1) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและการควบคุมโรค Covid 19 ประจำตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์31 พฤษภาคม 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวดid081 idtech
ID08(1)มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ของผู้ที่เข้า-ออกในหมู่บ้านและชุมชนตำบลปราสาท31 พฤษภาคม 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid081 idtech
การป้องกัน COVID 1931 พฤษภาคม 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid081 idtech
05-KEWALIN-ID08(1)ข้อควรปฏิบัติก่อน-ระหว่าง-หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลบ้านกรวด ตำบลปราสาท31 พฤษภาคม 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวดid081 idtech
ID :09 การรณรงค์และเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีน ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์31 พฤษภาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัยid092 idtech
ข้อควรปฏิบัติก่อน-ระหว่าง-หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ของตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด31 พฤษภาคม 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวดid091 idtech
COVID 19 กับการร่วมมือกันของชุมชน31 พฤษภาคม 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
มาตรการรับมือกับสถานการณ์ Covid-19 และการฉีดวัคซีน ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์31 พฤษภาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
การรณรงค์และเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีน ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชั จังหวัดบุรีรัมย์31 พฤษภาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
มาตรการรับมือกับสถานะการณ์โควิด1931 พฤษภาคม 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, ไม่มีหมวดหมู่id081 uncategorized idtech
การป้องกันโควิด19 มาตรการการฉีดวัคซีนและเรื่องควรรู้สำหรับการเตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีน31 พฤษภาคม 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวดid081 idtech
การรณรงค์และเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนโควิด ตำบลตะโกตาพิ31 พฤษภาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
ID 09 การรณรงค์และเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีน ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์31 พฤษภาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 u2t-news idtech
ID 09 การรณรงค์และเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีน ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์31 พฤษภาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 u2t-news idtech
ID.09 มาตรการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 และการลงพื้นที่รณรงค์​ให้​ประชาชน​รับการฉีดวัคซีน31 พฤษภาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
ID09(2) การรณรงค์และเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีน ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์31 พฤษภาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัยid092 idtech
ID08(1)สู้ภัยโควิด-1930 พฤษภาคม 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวดid081 idtech
ID 09 U2T COVID-19 ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด30 พฤษภาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัยid092 idtech
เตรียมตัวอย่างไรเมื่อต้องไปรับวัคซีนโควิด? ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์30 พฤษภาคม 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, ข่าวประชาสัมพันธ์id081 u2t-news idtech
วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-1930 พฤษภาคม 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, ข่าวประชาสัมพันธ์id081 u2t-news idtech
ID 09 U2T COVID -19 WEEK ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด30 พฤษภาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัยid092 idtech
ID09การรณรงค์และเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีน ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์30 พฤษภาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
ID09การรณรงค์และเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีน ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์30 พฤษภาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
ID09การรณรงค์และเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีน ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์30 พฤษภาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
มาตรการรับมือกับสถานการณ์ Covid-19 และการฉีดวัคซีน ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์30 พฤษภาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
lD08(2)มาตรการรับมือกับสถานการณ์โควิด19 และการลงพื้นที่สำรวจผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน เทศบาลตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์30 พฤษภาคม 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวดid082 idtech
ID08(2) มาตรการรับมือกับสถานการณ์โควิด19 และการลงพื้นที่สำรวจผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน เทศบาลตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์30 พฤษภาคม 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, ประชาสัมพันธ์id082 news idtech
มาตราการป้องกันสถานการณ์โควิค 19 ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์30 พฤษภาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
ID13_Nichapat-June : มาฉีดวัคซีนcovid19 กันนะคะ30 พฤษภาคม 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
ID08(2) มาตรการรับมือกับสถานการณ์โควิด19 และการลงพื้นที่สำรวจผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน เทศบาลตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์30 พฤษภาคม 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวดid082 idtech
ID08(2) มาตรการรับมือกับสถานการณ์โควิด19 และการลงพื้นที่สำรวจการฉีดวัคซีนในชุมชนของเทศบาลตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์30 พฤษภาคม 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวดid082 idtech
05-PITTAWAT-ID08(1)การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนตำบลปราสาท30 พฤษภาคม 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวดid081 idtech
05-JAREUK-ID08(1)การเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโควิด 19 ของตำบลปราสาท30 พฤษภาคม 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวดid081 idtech
05-NATTAPHON-ID08(1)มาตรการป้องกันโรคระบาดcovid 19ในชุมชนตำบลปราสาท ประจำเดือนพฤษภาคม30 พฤษภาคม 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวดid081 idtech
ID08(1)การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก3 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์29 พฤษภาคม 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, ไม่มีหมวดหมู่id081 uncategorized idtech
มาตรการรับมือกับสถานการณ์โควิด19และการฉีดวัคซีน ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์29 พฤษภาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์id10 idtech
มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ Covid-19 ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์29 พฤษภาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์id10 idtech
แบบสอบถามการพัฒนาแนวทางในการยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีความเป็นมาตรฐาน28 พฤษภาคม 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านกรวด27 พฤษภาคม 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวดid04 idtech
มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านกรวด27 พฤษภาคม 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวดid081 idtech
ID04 การปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านกรวด (กพร.)24 พฤษภาคม 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวดid04 idtech
ID04 การปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านกรวด (กพร.)24 พฤษภาคม 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวดid04 idtech
การจัดทำฐานข้อมูลชุมชน23 พฤษภาคม 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเบื่องต้น21 พฤษภาคม 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึกsc08 science
การปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ (ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔)21 พฤษภาคม 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
HS08 – การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน บ้านบุลิ้นฟ้า ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 256421 พฤษภาคม 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
ID 10 ประโยชน์ของเว็บไซต์21 พฤษภาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
กลุ่มกพร. MS01(2)การปฏิบัติงานประจำหน่วยงานที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม21 พฤษภาคม 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสังms012 management
ID06-ตำบลสายตะกู สี่แยกอันตราย!!! บ้านสายตะกู21 พฤษภาคม 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวดid06 idtech
ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์21 พฤษภาคม 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed04 education
็HS02ลงข้อมูลเพิ่มเติม ประจำเดือนพฤษภาคม 256221 พฤษภาคม 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรองhs-02 humanities
HS02 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ดูงานโคกหนองนาโมเดล และงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ ประจำเดือนพฤษภาคม 256421 พฤษภาคม 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรองhs-02 humanities
พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านกรวด กับโควิดรอบที่3 (Work form Home)20 พฤษภาคม 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวดid04 idtech
HS02 เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ดูงานโคกหนองนาโมเดล ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์20 พฤษภาคม 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรองhs-02 humanities
การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของวาตภัย ในพื้นที่ 7 ตำบล20 พฤษภาคม 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวดid05 idtech
ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์20 พฤษภาคม 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติed04 education
ID01-ข้อมมูลเเบบฟอร์ม หมู่2 บ้านเเสลงโทน ตำบลเเสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์20 พฤษภาคม 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
NS03 แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรแบบยั่งยืนของ ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์20 พฤษภาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ag011 ns-03 nursing agricultural
การปฏิบัติงาน นพร. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนโนนดินแดงประจำเดือนพฤษภาคม20 พฤษภาคม 2021MS05 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำms05 management
การแปรรูปสมุนไพรในท้องถิ่น20 พฤษภาคม 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
SC03 ลงพื้นที่นำชาวบ้านย้อมสีผ้าไหมจากธรรมชาติ บ้านจบก หมู่ 6 (นักศึกษา)20 พฤษภาคม 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-03 science
NS03 การพัฒนาแผนที่เดินดินสู่การท่องเที่ยวแหล่งการเรียนรู้ผ้าทอในชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์20 พฤษภาคม 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่านns-03 nursing
การสไลด์กล้วยทอดบ้านทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์20 พฤษภาคม 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
NS03 การพัฒนาแผนที่เดินดินสู่การท่องเที่ยวแหล่งการเรียนรู้เสื่อกกในชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์20 พฤษภาคม 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่านns-03 nursing
ID02 : วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานหมู่ 1 ตำบลโคกย่าง20 พฤษภาคม 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
ชุมชนบ้านเห็ด (Mushroom House)20 พฤษภาคม 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-01 science
NS02 รายงานจำประเดือนพฤษภาคม20 พฤษภาคม 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ประชาสัมพันธ์ns-02 news nursing
หนองเกาะแก้วสุขใจ20 พฤษภาคม 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่sc08 science uncategorized
SC03-การย้อมเส้นไหมสีธรรมชาติให้ได้คุณภาพ20 พฤษภาคม 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-03 science
SC03 การลงพื้นที่อบรมเชิงปกิบัติการ “การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (นักศึกษา)20 พฤษภาคม 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-03 science
ID07 บ้านกระสัง20 พฤษภาคม 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัยid07 idtech
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) NS02-ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์20 พฤษภาคม 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, พยาบาลศาสตร์ns-02 nursing
NS02 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์20 พฤษภาคม 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง, NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์hs-02 ns-02 humanities nursing
NS-02 การยกระดับสินค้าหัตถกรรม ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์20 พฤษภาคม 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, พยาบาลศาสตร์ns-02 nursing
ID01- การดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดบ.หนองบอน ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์20 พฤษภาคม 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
NS03 การหารายได้เสริมด้วยการปลูกมันสำปะหลังของคนชุมชนตำบลวังเหนือ20 พฤษภาคม 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-03 nursing
พายุฤดูร้อนในครัวเรือน ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์20 พฤษภาคม 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, ไม่มีหมวดหมู่ns-03 uncategorized nursing
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติม โดยใช้ application U2T NS02-ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์20 พฤษภาคม 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ns-02 nursing
การเลี้ยงจิ้งหรีด อาชีพเสริมรายได้ ของชาวบ้านบุ หมู่ 520 พฤษภาคม 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัยid07 idtech
NS03 กลยุทธ์เชิงรุกการทอผ้าในชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์20 พฤษภาคม 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่านns-03 nursing
ID04-การป้องกัน โควิด-1920 พฤษภาคม 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวดid04 idtech
NS02 – ลงพื้นที่ปฏิบัติงานทำการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม ตามหัวข้อที่อยู่ในแอปพลิเคชั้นของ U2T20 พฤษภาคม 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ns-02 nursing
ประชุมออนไลน์และวางแผนการปฏิบัติงานในช่วงโคโรน่า-1920 พฤษภาคม 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, พยาบาลศาสตร์ns-02 nursing
NS02 –โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ20 พฤษภาคม 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ns-02 nursing
มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านกรวด20 พฤษภาคม 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวดid04 idtech
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์ดำรงธรรม กพร. MS01(2) ประจำเดือนพฤษภาคม20 พฤษภาคม 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสังms012 management
ID03 การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลลงใน Application U2T ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์20 พฤษภาคม 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวดid03 idtech
ID07ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลบ้านโคกอาหงวนหมู่13ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์20 พฤษภาคม 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัยid07 idtech
ID07:ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลบ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์20 พฤษภาคม 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัยid07 idtech
NSo3เชื้อไวรัสที่กำลังระบาดในวัว “โรคลัมปีสกินหรือโรคผิวตุ่มพองผลกระทบต่อคนในตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์”20 พฤษภาคม 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่านns-03 nursing
NS03 การปรับตัวให้สอดคล้องกับมาตราการณ์การป้องกันโรคระบาดจากเชื้อ covid 19 ในการระบาดละลอกที่ 3 ของชุมชนตำบลวังเหนือ20 พฤษภาคม 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่านns-03 nursing
พฤษภาคม20 พฤษภาคม 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน, ไม่มีหมวดหมู่ns05 uncategorized nursing
การลงเก็บข้อมูลในพื้นที่20 พฤษภาคม 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
ID02 ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับกลุ่มทำเสื่อกก ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์20 พฤษภาคม 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
สำรวจวิถีชีวิตชาวบ้านท้องถิ่นตำบลถลุงเหล็ก {ED01}20 พฤษภาคม 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
ID02 – ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์20 พฤษภาคม 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
ID02-ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์20 พฤษภาคม 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
ID02 – ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์20 พฤษภาคม 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
NS03 การเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโควิด 19 ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์20 พฤษภาคม 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่านns-03 nursing
บทความการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน เดือนพฤษภาคม20 พฤษภาคม 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านns05 nursing
การคัดกรองโควิด (COVID-19) ก่อนเข้าตลาดบ้านโคกเมือง19 พฤษภาคม 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัยid07 idtech
SC08-02-18 ไก่ชน คุณครูสไปร์ นายรังสิวุฒิ แถวนาชุม19 พฤษภาคม 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึกsc08 science
ID07 การลงปฏิบัติงานตำบลจรเข้มาก ประจำเดือนพฤษภาคม19 พฤษภาคม 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัยid07 idtech
SC03 การลงพื้นที่เพื่อพาชาวบ้านฟอกไหม/ย้อมไหมจากวัสดุธรรมชาติ (ประชาชน)19 พฤษภาคม 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราชsc-03 science
ID01-บทความประจำเดือนพฤษภาคม 2564 วิเคราะห์ข้อมูลเเบบฟอร์ม หมู่2 บ้านเเสลงโทน ตำบลเเสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
ุNS05 โครงการคืนข้อมูล ตำบลปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดบุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านns05 nursing
SC-01 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม19 พฤษภาคม 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-01 science
ID-03แหล่งน้ำในหมู่๓ตำบลหินลาด19 พฤษภาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวดag011 id03 agricultural idtech
NS03 การพัฒนาชุมชนสู่การท่องเที่ยวแหล่งการเรียนรู้เชิงการเกษตรในชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-03 nursing
NS03 แหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรแบบยั่งยืนของ ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021พยาบาลศาสตร์nursing
SC03 ลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อพาชาวบ้านยอมสีไหมจากวัสดุธรรมชาติ(นักศึกษา)19 พฤษภาคม 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราชsc-03 science
SC03_กว่าจะมาเป็นผ้าไหม #หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม_บ้านสนวนนอก19 พฤษภาคม 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่sc-03 science uncategorized
MS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล บ้านโคกลอย หมู่3 ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ, ไม่มีหมวดหมู่ms07 uncategorized management
ID01-การดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด19 บ้านแสลงโทนหมู่219 พฤษภาคม 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู้ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ19 พฤษภาคม 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัยid07 idtech
NS03 ภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อพืชผลการเกษตรในชุมชนตำบลวังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่านns-03 nursing
สภาพการใช้งานเครื่องจักสานของชุมชน ตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
NS03 การระบาดของโรคโควิด19 การฉีดวัคซีนของคนในชุมชนตำบลวังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, ไม่มีหมวดหมู่ns-03 uncategorized nursing
NS03 การพัฒนาแผนที่เดินดินสู่การท่องเที่ยวแหล่งการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-03 nursing
NS03การพัฒนารูปแบบการขายผลิตภัณฑ์ขนมไทย ในชุมชน ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, ไม่มีหมวดหมู่ns-03 uncategorized nursing
MS01 วางแผนลงพื้นที่ช่วยเหลือเพื่อสื่อสารให้รู้ถึงระบบธนาคารน้ำใต้ดิน19 พฤษภาคม 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
MS01(1) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลหมู่บ้าน ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสังms011 management
อาชีพเสริมเลี้ยงชีพของคนในชุมชนตำบลดอนกอก19 พฤษภาคม 2021AG03(2) - ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ag032 agricultural
MS07 รายงานผลการปฏิบัติงานการลงพื้นที่ตำบลไทยเจริญ19 พฤษภาคม 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms07 management
ID05-กลุ่มกพร. การปฏิบัติงานประจำหน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 256419 พฤษภาคม 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
MS01(1) ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสังms011 management
NS05-จัดเตรียมการคืนข้อมูล19 พฤษภาคม 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน, ประชาสัมพันธ์ns05 news nursing
NS03 “การปลูกอ้อย” พืชเศรษฐกิจในชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-03 nursing
MS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล บ้านถนนหัก หมู่ 2 ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการ, ไม่มีหมวดหมู่ms07 management uncategorized
ED01 พืช สัตว์และแหล่งน้ำในท้องถิ่น ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
ID03 เครื่องเคลือบดินเผา ตำบลหินลาด19 พฤษภาคม 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
ED01พืช สัตว์และแหล่งน้ำในท้องถิ่น ต.ถลุงเหล็ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
NS03 การวิเคราะห์ชุมชนการพัฒนากลยุทธ์เชิงรุก “ขนมไทยสู่สินค้าOTOP” ในตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-03 nursing
NS03 การนำเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ในการปลูกพริก ของชุมชนตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-03 nursing
NS03 การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ที่มีผลกระทบต่อประชาชนตำบลวังเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่านns-03 nursing
เกษตรกรดีเด่น19 พฤษภาคม 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, ไม่มีหมวดหมู่id07 uncategorized idtech
ID01-สถานการณ์โควิด-19 และแนวทางการป้องกันของชุมชนหมู่ที่1ตำบลแสลงโทน19 พฤษภาคม 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
MS07 ลงพื้นที่สำรวจเเหล่งน้ำ พืชเเละสัตว์ของเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ 8 บ้านหนองพังศรี ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
ID04-การสร้างลวดลายและปั้นในรูปแบบต่างๆในงานเซรามิกส์19 พฤษภาคม 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวดid04 idtech
ID01-สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง รายละเอียดการปฏิบัติงานและการเก็บข้อมูลประกันสังคมมาตรา40 ประจำเดือนพฤษภาคม นายวงศ์สถิตย์ อานประโคน19 พฤษภาคม 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
NS03 การแพร่ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนตำบลวังเหนือ19 พฤษภาคม 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-03 nursing
ID07 ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงระบบ U2T ณ ชุมชนบ้านลำดวน หมู่ที่ 2 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัยid07 idtech
ผลกระทบจากโควิด-19 ของหมู่ที่6 บ้านสายโท719 พฤษภาคม 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
ID02 – EP.04 การปฏิบัติงานลงพื้นที่ตำบลโคกย่างช่วงโควิด19 พฤษภาคม 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
MS07 เก็บข้อมูลพืชและสัตว์ ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ19 พฤษภาคม 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
ชองดีอำเภอสตึก19 พฤษภาคม 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึกsc08 science
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัคซีนป้องกัน Covid-19 ของคนในชุมชนบ้านตาปางแต่ละช่วงอายุ19 พฤษภาคม 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
ID02 – การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนา “เสื่อกก” ของตำบลโคกย่าง และการลงพื้นที่เก็บข้อมูลลงใน U2T19 พฤษภาคม 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
ID04-การป้องกันสถานการณ์โควิด-19 และการใช้ APP ของระบบ U2T ในการเก็บข้อมูล19 พฤษภาคม 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวดid04 idtech
MS07 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล พืชและสัตว์ บ้านโคกสามัคคี หมู่13 ต.ไทยเจริญ19 พฤษภาคม 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms07 management
ID05 การเกษตรแบบยั่งยืนบ้านสายโท719 พฤษภาคม 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
HS05 การทอผ้าไหมลายขิดยกดอก ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
NS05-เขียนโครงการพัฒนาชุมชนและลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม19 พฤษภาคม 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านns05 nursing
ID03-สื่อการสอน การออกแบบเครื่องปั้นดินเผาผ่านโปรแกรม Adobe Illustrator เพื่อใช้ใน การอบรมพัฒนาอาชีพเครื่องปั้นดินเผา ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
ID02-วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานหมู่ที่ 6 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
บทสัมภาษณ์กลุ่มผู้ผลิตสบู่สมุนไพร19 พฤษภาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
ID05 การขออนุญาตจัดงานในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา COVID-1919 พฤษภาคม 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวดid05 idtech
ID02 – ของดีตำบลโคกย่าง “ เสื่อกก “19 พฤษภาคม 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
MS07 ลงพื้นที่สำรวจพืชเเละสัตว์ ประจำเดือนพฤษภาคม19 พฤษภาคม 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
ID03 แนวทางการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-1919 พฤษภาคม 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวดid03 idtech
NS04 การวิเคราะห์ และเตรียมข้อมูล ในการปฎิบัติงาน ตำบลโนนขวาง19 พฤษภาคม 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านns-04 nursing
วิถีชีวิตของชาวตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัยid092 idtech
การแนะแนวการถ่ายภาพ กับเจ้าหน้าที่ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัยid092 idtech
กรอกข้อมูลการลงพื้นที่ลงในฐานข้อมูลกลาง และรายงานสรุปการเก็บข้อมูลของแต่ละตำบลลงแอพพลิเคชั่น U2T19 พฤษภาคม 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, ไม่มีหมวดหมู่id12 uncategorized idtech
ID03 สำรวจข้อมูลแหล่งน้ำผ่าน Application U2T19 พฤษภาคม 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวดid03 idtech
(NS02) การปฏิบัติงาน ณ กรมพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (กพร.)19 พฤษภาคม 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ข่าวประชาสัมพันธ์, พยาบาลศาสตร์ns-02 u2t-news nursing
ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลลงโปรแกรม U2T และนำข้อมูลดังกล่าวไปสังเคราะห์เพื่อพัฒนาชุมชน ทั้ง 14 หมู่บ้าน ในตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
สำรวจความต้องการ การรับวัคซีนในชุมชนบ้านพัฒนานิคม หมู่11 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวดid05 idtech
ID05เรื่องความรับผิดชอบตนเองจากโควิด19โดยการอยู่บ้านเพื่อสังคมและตนเอง19 พฤษภาคม 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวดid05 idtech
ID10 : จุดเด่น และข้อจำกัด website ตำบลกระสัง19 พฤษภาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
ID10-ไม้ไผ่ที่เหมาะสมต่อการจักสานของจังหวัดจันทบุรี19 พฤษภาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
SC03 ลงพื้นที่อบรมฟอกและย้อมไหมสีธรรมชาติ ณ บ้านจบก ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช19 พฤษภาคม 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-03 science
ID05 คอแลน(บักแงว)ผลไม้สร้างรายได้ของชาวบ้านสายโท6 ใต้19 พฤษภาคม 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวดid05 idtech
ID10-ขั้นตอนการสร้างข้อมูลของเว็บไซต์ตำบลกระสัง19 พฤษภาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
SC08-05-10 เกษตรตำรวจ19 พฤษภาคม 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc08 science
SC03 การลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม19 พฤษภาคม 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-03 science
ประวัติอำเภอสตึก19 พฤษภาคม 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc-02 science
ID02-ผลิตภัณฑ์จากต้นกกของชาวโคกย่าง19 พฤษภาคม 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
ED01 – ผลการปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม นางสาวสุวนันท์ ภูเงิน กลุ่ม กพร.19 พฤษภาคม 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
การท่องเที่ยวใน ต.เสม็ด19 พฤษภาคม 2021SC07 - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc07 science
NS02 การยกระดับสินค้าหัตถกรรม ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวดบุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, พยาบาลศาสตร์ns-02 nursing
ยกระดับบ้านยางน้ำใส19 พฤษภาคม 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc08 science
ID04 การปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ประจำเดือนพฤษภาคม19 พฤษภาคม 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
sc08 วิเคราะห์ผลสำรวจข้อมูลแบบ SWOT19 พฤษภาคม 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc08 science
ปัญหาภัยแล้งใน หมู่บ้านหนองนกเขียน19 พฤษภาคม 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
“โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ” หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ • ข้าพเจ้านายกัมปนาท ดวงศรี ประเภทประชาชน ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
บทความรายงานผลการปฏิบัติงานเดือน พฤษภาคม19 พฤษภาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
ID02- อบรมเชิงปฏิบัติงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในตำบล19 พฤษภาคม 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
ID10-ผลการปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ กลุ่ม กพร. โดยนางสาวเจนจิรา ปะทะรัมย์.19 พฤษภาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ19 พฤษภาคม 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
ทุกอาชีพนั้น สำคัญเหมือนกันหมด19 พฤษภาคม 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc-02 science
HS04 ลงพื้นที่ประจำเดือนพฤษภาคม ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
สิ่งที่มีอยู่ในทุ่งวัง19 พฤษภาคม 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
ID02-วิถีชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น การทอเสื่อกก- บ้านโคกเบง ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
ทุ่งวังแหล่งเกษตรกรรม19 พฤษภาคม 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
SC02 “ทุ่งวัง เมืองแห่งแหล่งน้ำ”19 พฤษภาคม 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc-02 science
19 พฤษภาคม 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc-02 science
MS01-1 ธนาคารน้ำใต้ดิน19 พฤษภาคม 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
ID02 : วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานหมู่ 5ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
ID05 สรุปการจัดกิจกรรมพัฒนายกระดับสินค้า OTOP บ้านจันทบเพชร19 พฤษภาคม 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวดid05 idtech
ชีวิตดีที่ทุ่งวัง 419 พฤษภาคม 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
“SC-02 เรื่อง สุขใจที่ดอนแก้ว”‘19 พฤษภาคม 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
เกษตรบ้านหนองแวง ? SC02 – ทุ่งวัง Ep.04 – กิจกรรมการสำรวจข้อมูล โควิด-19 รายชุมชน ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc-02 science
SC-02 ทุ่งวัง เรื่องน่ารู้ของหนองเกาะน้อย19 พฤษภาคม 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc-02 science
SC02-‘’ ชุมชนบ้านยางงาม บนพื้นฐานเศรษฐกิจที่มั่นคง’’19 พฤษภาคม 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
NS01 โครงการข้าวแต๋น19 พฤษภาคม 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่ns-01 nursing uncategorized
NS05-ร่วมการประชุม จัดทำโครงการ และออกแบบป้ายไวนิล19 พฤษภาคม 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านns05 nursing
sc02 บ้านโคกอะโตด ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
Thai Silk-HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอกเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน-19 พฤษภาคม 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
SC-02 “จุดเด่นนี้มีที่บ้านตาลอง”19 พฤษภาคม 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
SC02-“เซราะแคดเตี๊ยบ”(บ้านคุ้มต่ำ)19 พฤษภาคม 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
SC03 การอบรมฟอกไหมและย้อมไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ พื้นที่ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-03 science
sc02 หมู่คนสมหวัง ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
ID07 ข้อมูล ณ ชุมชนบ้านบุ หมู่ ที่ 5 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
ID03 พืชในท้องถิ่น ตำบลหินลาด ประจำเดือนพฤษภาคม256419 พฤษภาคม 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
“SC-02 ความสุข ณ …. บ้านค้อ”19 พฤษภาคม 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม นางสาวสุวนันท์ ตรวจมรรคา19 พฤษภาคม 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
MS07ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลพืชและสัตว์ ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ19 พฤษภาคม 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
MS01-1 ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ19 พฤษภาคม 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
“หัวใจ” ชาวหนองทัพค่าย ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
NS05-ร่วมการประชุม ลงพื้นที่เก็บข้อมูล CBD และเขียนโครงการพัฒนาชุมชน19 พฤษภาคม 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านns05 nursing
MS07 ลงพื้นที่สำรวจพืชเเละสัตว์ บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 10 ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms07 management
อบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดออนไลน์และออนไซต์19 พฤษภาคม 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
ID02-“วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลข้อมูลหมู่2 ตำบลโคกย่าง”19 พฤษภาคม 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
กรอกข้อมูลลงระบบ19 พฤษภาคม 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณid12 idtech
ทุ่งวังมีอะไรให้เห็นอีกเยอะ19 พฤษภาคม 2021SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกsc-02 science
SC05-05-15 arisa19 พฤษภาคม 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก, ไม่มีหมวดหมู่sc05 uncategorized science
MS07 ลงพื้นที่สำรวจพืชและสัตว์ หมู่ 1 บ้านไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
ID02 – เตรียมความพร้อมกับการพัฒนาเสื่อกกตำบลโคกย่าง การลงพื้นที่เก็บข้อมูลลงระบบ U2P และการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของหมู่7 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
อบรมเชิงปฏิบัติการในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน19 พฤษภาคม 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
ID08(1)-ต.ปราสาท อ.บ้านกรวด รายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง19 พฤษภาคม 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid081 idtech
ID02 : วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานหมู่ 8 ตำบลโคกย่าง จากแบบสำรวจข้อมูล0119 พฤษภาคม 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
NS04 ความคืบหน้าการทำงาน ตำบลโนนขวาง ประจำเดือน พฤษภาคม 256419 พฤษภาคม 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านns-04 nursing
หัตถกรรม ในตำบลบ้านด่าน19 พฤษภาคม 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-01 nursing
ID07 ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม บ้านโคกปราสาท หมู่12 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัยid07 idtech
Sc05-05-19 Supan19 พฤษภาคม 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมในตำบลบ้านด่าน19 พฤษภาคม 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
การเก็บข้อมูลในชุมชน19 พฤษภาคม 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการ, ไม่มีหมวดหมู่ms07 management uncategorized
คหกรรมข้าว : ปัญหาที่พบในการผลิตข้าวแต๋น19 พฤษภาคม 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
ID01-การปรัปตัวสำหรับการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในช่วงโรคระบาดโควิด-1919 พฤษภาคม 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
งานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์19 พฤษภาคม 2021HS09 - ตำบลพระครู อำเภอเมืองบุรีรัมย์hs09 humanities
พายุฤดูร้อน ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
รายงานการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021HS01 - ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรองhs01_ humanities
MS01(1) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินในตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
บทความรายงานผลการปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม19 พฤษภาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์hs06 humanities
คีย์ข้อมูล พืช-สัตว์ MS07 ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำประจำเดือนพฤษภาคม19 พฤษภาคม 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
MS01(1) อทิติยา นครไชย19 พฤษภาคม 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
SC08-05-01 เพิ่มมูลค่าจากสิ่งที่โดนทิ้ง19 พฤษภาคม 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc08 science
การส่งเสริมความรู้พัฒนาทักษะเพื่อป้องกันโรค COVID-19 ในชุมชนตำบลบ้านด่าน19 พฤษภาคม 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-01 nursing
ผ้าไหมไทย-HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอกเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน-19 พฤษภาคม 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
ID03 แหล่งน้ำกำเนิดชีวิต19 พฤษภาคม 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวดid03 idtech
SC08-05-20 “รักษ์ไหม” นี้ที่แม่ทอ19 พฤษภาคม 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc08 science
MS07 ลงพื้นที่สำรวจพืชเเละสัตว์ บ้านโคกลอยหมู่ที่ 3 ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการ, ไม่มีหมวดหมู่ms07 management uncategorized
การอบรมพัฒนาจิตอาสาดูแลสุขภาพในชุมชน ตำบลบ้านด่าน19 พฤษภาคม 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน, ไม่มีหมวดหมู่ns-01 uncategorized nursing
ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล MS07 ประจำเดือนพฤษภาคม19 พฤษภาคม 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
เเหล่งน้ำ หมู่ 3 บ้านละหานทรายใหม่ ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 u2t-news idtech
MSO1(1)ลงพื้นที่ปฏิบัติงานธนาคารน้ำใต้ดิน(ประจำเดือนพฤษภาคม) ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
เกษตรกรในท้องถิ่น ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านns05 nursing
SC08-05-15 คูขาดปลอดสาร19 พฤษภาคม 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก, ไม่มีหมวดหมู่sc08 uncategorized science
บทความการลงสำรวจพื้นที่เดือนที่ 4 NS 01 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์19 พฤษภาคม 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-01 nursing
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตข้าวแต๋น19 พฤษภาคม 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
ID10-สัมภาษณ์กลุ่มผู้ผลิตสัมมาชีพ โดย นางสาวจุไรรัตน์ บัญดิษรัมย์19 พฤษภาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
ID10-สัมภาษณ์ผู้ผลิตสบู่19 พฤษภาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
SC05-การสำรวจข้อมูลท้องถิ่นในชุมชนตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลหมู่บ้านของตำบลกระสัง19 พฤษภาคม 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสังms011 management
HS06 – การลงพื้นที่อบรมโครงการหลักสูตรการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดฟางและปุ๋ยชีวภาพจากฟางข้าวและเปลือกมันสำปะหลัง: เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสำหรับประชาชน ในเขตตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์19 พฤษภาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
SC08-05-08 พืชผักสวนครัวริมรั้ว วิสาหกิจชุมชนพอใจในวิถีพอเพียง19 พฤษภาคม 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึกsc08 science
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ” หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
การสำรวจเชิงลึกสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลบ้านด่าน18 พฤษภาคม 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
SC05-สำรวจข้อมูลชุมชนตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
ID03-ลงพื้นที่สำรวจปราสาทถมอและผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชน18 พฤษภาคม 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
HS06 : กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดฟางและปุ๋ยชีวภาพจากฟางข้าว และเปลือกมันสำปะหลัง ประจำเดือนพฤษภาคม18 พฤษภาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
 หลักสูตรการสร้างรายได้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดฟางและปุ๋ยหมัก จากฟางข้าวและเปลือกมันสำปะหลัง18 พฤษภาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
HS06 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดฟาง และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากฟางข้าว และเปลือกมันสำปะหลัง18 พฤษภาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
การเก็บข้อมูลลง U2T ตำบลร่อนทอง18 พฤษภาคม 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
ID10 ผลการปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ กลุ่ม กพร. โดยนางสาวอัญมณี กังขรนอก18 พฤษภาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
ED04.ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ รายงานผลปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง18 พฤษภาคม 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed04 education
SC08 ที่นี่บ้านสระกระจาย หมู่ 4 ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึกsc08 science
MS07 ลงพื้นที่สำรวจพืชเเละสัตว์ บ้านหนองพังศรี หมู่ที่ 8 ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ, ไม่มีหมวดหมู่ms07 uncategorized management
อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในวัยเด็ก18 พฤษภาคม 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
SC03 – การลงพื้นที่ปฎิบัติงาน การย้อมไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ บ้านสนวนใน ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรีมย์18 พฤษภาคม 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-03 science
ED01- ผลการปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ กลุ่ม กพร.18 พฤษภาคม 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ed-01 education
SC05-แหล่งน้ำอุปโภคบริโภค18 พฤษภาคม 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
SC08 – ไหมงามลุ่มน้ำมูล18 พฤษภาคม 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึกsc08 science
ID01-อาหารที่น่าสนใจประจําถิ่น ต.เเสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
SC05 การเก็บบันทึกข้อมูลในเดือนพฤษภาคม18 พฤษภาคม 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc05 science
ID07 หลักสูตร: การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดแนวใหม่ของกลุ่มทอผ้าเพื่อหนุนเสริมการยกระดับสินค้า OTOP เดือนพฤษภาคม18 พฤษภาคม 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัยid07 idtech
ID07 ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงระบบ U2T บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 9 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัยid07 idtech
ID08(1) ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด18 พฤษภาคม 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid081 idtech
MS07 ลงพื้นที่สำรวจ CBD และดำเนินการทำงาน ในตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำms07 management
ID03 การสำรวจแหล่งน้ำในท้องถิ่นผ่าน Application U2T18 พฤษภาคม 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวดid03 idtech
SC08-05-14 วิถีของชาวสตึก18 พฤษภาคม 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc08 science
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ กลุ่ม NS02 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, พยาบาลศาสตร์ns-02 nursing
เตรียมอบรมการทำน้ำพริก18 พฤษภาคม 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการหลักสูตรการทอผ้าลายขิดยกดอก (HS05)18 พฤษภาคม 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
(MS07) การลงพื้นที่เก็บข้อมูลบันทึกลงโปรแกรม U2T หมู่ 12 บ้านปราสาทพร ต.ไทยเจริญ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ18 พฤษภาคม 2021MS07 - ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms07 management
กิจกรรมจิตอาสาและพัฒนาชุมชน ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021AG02(3) - ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ag023 agricultural
HS07 ลงพื้นทีสำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย18 พฤษภาคม 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
ID : 03 ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ18 พฤษภาคม 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวดid03 idtech
ED03 ปฎิบัติงานศูนย์ดำรงธรรม อ.โนนดินแดง ประจำเดือนพฤษภาคม18 พฤษภาคม 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติed-03 education
เกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชน18 พฤษภาคม 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึกsc08 science
ID02 – เตรียมความพร้อมกับการพัฒนาเสื่อกกตำบลโคกย่าง18 พฤษภาคม 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
HS06 : กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดฟางและปุ๋ยชีวภาพจากฟางข้าว และเปลือกมันสำปะหลัง ประจำเดือนพฤษภาคม18 พฤษภาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
การจัดการขยะภายใต้สถานการณ์ Covid 1918 พฤษภาคม 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำบ้านละหานทรายใหม่18 พฤษภาคม 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, ไม่มีหมวดหมู่id03 uncategorized idtech
SC01 การลงพื้นที่ชุมชน ณ บ้านจาน หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 256418 พฤษภาคม 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่sc-01 science uncategorized
ID01 – แนวการป้องกันและบริหารการจัดการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 หมู่ 4 บ้านแสลงโทน18 พฤษภาคม 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
ID05 มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(โควิด19)เข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านสายโท 5 ใต้18 พฤษภาคม 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวดid05 idtech
NS05 ลงพื้นที่สำรวจ CBD และดำเนินโครงการ18 พฤษภาคม 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่ns05 nursing uncategorized
ID01 – ลงพื้นที่ช่วงเชื้อโรคโควิด 19 ระบาด หมู่ 6 บ้านแสลงโทน18 พฤษภาคม 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
์NS05 ความเดือดร้อนจากฝนและลมที่รุนแรงของชาวบ้าน18 พฤษภาคม 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านns05 nursing
ลงพื้นที่ปักหมุดลงในระบบเขตพื้นที่ตำบลกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
ED02 ผู้ปฏิบัติงาน ก.พ.ร. สำนักงานที่ดิน อำเภอเมืองบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
NS05 ฤดูกาลทำนา18 พฤษภาคม 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านns05 nursing
เตรียมนำเสนอข้อมูลประชาคมให้กับผู้นำชุมชน18 พฤษภาคม 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns05 nursing
MSO6 ทุเรียนถิ่นภูเขาไฟ ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, ไม่มีหมวดหมู่ms06 uncategorized management
ลงพื้นที่สำรวจร้านอาหารในท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์โควิด18 พฤษภาคม 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms06 management
การกรอกข้อมูลในแอพพลิเคชั่น ตำบลดงอีจาน18 พฤษภาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
ED02 การสำรวจพืชและการออกแบบบรรจุภัณฑ์พริกแกง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.256418 พฤษภาคม 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
ID10 “สายพันธุ์ไผ่” โดย นางสาวนภัสนันท์ ลาศรี18 พฤษภาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
The impact of COVID-1918 พฤษภาคม 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวดid04 idtech
ID06-ความเป็นมาห้วยไซตะกู ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมมย์18 พฤษภาคม 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
ID06-เกษตรกรเลี้ยงวัวพันธุ์บรามัน ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวดid06 idtech
ID04 แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน เพื่อสร้างอาชีพใหม่ให้ชาวบ้านในชุมชน18 พฤษภาคม 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวดid04 idtech
ID10-ผ้าสไบขิดบ้านโนนรัง18 พฤษภาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
ID10-บทสัมภาษณ์เกษตรกรในชุมชนตำบลกระสัง18 พฤษภาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
MS01(1)ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของหมู่บ้านใน ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสังms011 management
ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชน (กพร.)18 พฤษภาคม 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
SC08-มัจฉา ปลาสวรรค์ ลำน้ำมูล18 พฤษภาคม 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึกsc08 science
ID04 สถานการณ์โควิด19กับตลาดบ้านกรวด18 พฤษภาคม 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานกรมที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ (กพร.)18 พฤษภาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
วิถีชีวิตชาวนา18 พฤษภาคม 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านns05 nursing
ID04-เทศกาลปลูกข้าวนาปี18 พฤษภาคม 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
ED 02 ลงพื้นที่เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบและขั้นตอนการผลิตพริกแกง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ของตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
ID02-การรับมรดกที่ดิน, จดทะเบียนผู้จัดการมรดก18 พฤษภาคม 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
MS03-การจัดการขยะภายในชุมชนภายใต้สถานการณ์ COVID-1918 พฤษภาคม 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาการจัดการms-03 management
ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ ผู้ปฏิบัติงานสำนักงานกรมที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาลำปลายมาศ (กพร.)18 พฤษภาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
ID05 อาชีพทางเลือกของชาวจันทบเพชร18 พฤษภาคม 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวดid05 idtech
(MS03)การจัดการขยะภายในชุมชนหนองปรือภายใต้สถานการณ์ COVID-1918 พฤษภาคม 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
การส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดและปุ๋ยชีวภาพจากฟางข้าวและเปลือกมัน สำปะหลัง:เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร18 พฤษภาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
ED02 ผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานกรมที่ดินอำเภอเมืองบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
ID01-สำรวจข้อมูลผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด หมู่2 บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
ID01-เกษตกรเลี้ยงวัวหมู่ที่ 3 กับการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน18 พฤษภาคม 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
ID10-ประโยชน์การดูแลไผ่และการแปรรูป ประจำเดือนพฤษภาคม 256418 พฤษภาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
SC-05 แผนการพัฒนาร่อนทองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว18 พฤษภาคม 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก, ไม่มีหมวดหมู่sc05 uncategorized science
ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-03 science
NS05-เขียนโครงการพัฒนาชุมชนตำบลปราสาท18 พฤษภาคม 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านns05 nursing
บทความประจำเดือนพฤษภาคม ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 201918 พฤษภาคม 2021AG03(2) - ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ag032 agricultural
ID04 วัดบ้านกรวดพระมหาเจดีย์บูรพาจารย์ ออกแบบศิลปะสถาปัตยกรรมแบบขอมประยุกต์18 พฤษภาคม 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
SC05-05-16 sumalee18 พฤษภาคม 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
ID05 ชาวบ้านสายโทร 6 ใต้ ตำบลจันทบเพชรพื้นถิ่นเป็นชาติพันธ์ใดบ้าง18 พฤษภาคม 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
์(NS02) การปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ณ สำนักกรมพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (กพร.)18 พฤษภาคม 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ns-02 nursing
HS06-การส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดฟางและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากฟางข้าวและเปลือกมันสำปะหลัง: เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 256418 พฤษภาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
HS04 ลงพื้นที่เชิงลึกประจำเดือนพฤษภาคม ตำบลผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ18 พฤษภาคม 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
SC03 ลงพื้นที่อบรมการย้อมสีไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ ม.3บ้านสนวนใน18 พฤษภาคม 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-03 science
MS04 ศักยภาพและปัญหา เพื่อการพัฒนาพื้นที่ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม บ้านปรือพัฒนา หมู่18 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms04 management
ID06-กลองยาว(กลองหาง)ประดิษฐ์ด้วยมือ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวดid06 idtech
MS01(1) – ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ18 พฤษภาคม 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลหมู่บ้านของตำบลกระสังประจำเดือนพฤษภาคม 256418 พฤษภาคม 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
ID04 อาชีพเสริมของชาวบ้านตำบลบ้านกรวด(พวงมาลัย)18 พฤษภาคม 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวดid04 idtech
MS01(1) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลหมู่บ้านของ ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสังms011 management
สำรวจข้อมูลศักยภาพของบ้านสวายจีกหมู่ 14 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ไม่มีหมวดหมู่ms04 uncategorized management
ID09(2) ลงพื้นที่ปักหมุดแปลง ณ ตำบลเขาคอก18 พฤษภาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัยid092 idtech
การจัดการขยะภายในชุมชนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (MS03)18 พฤษภาคม 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาการจัดการms-03 management
ED02 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง ประจำเดือนพฤษภาคม2564 ของตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
MSO4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms04 management
ID03 พักไปกับธรรมชาติ ต้อง กิมซุงรีสอร์ท18 พฤษภาคม 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวดid03 idtech
ID10-วิธีการปลูกต้นไผ่ การดูแลรักษาต้นไผ่ และการขยายพันธุ์ต้นไผ่18 พฤษภาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
ID06 ความเชื่อโบราณ “การเลี้ยงผีตาแฮก”18 พฤษภาคม 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
ID02-จองคิวสำนักงานที่ดินล่วงหน้า e-QLands18 พฤษภาคม 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
MS06 การปฏิบัติงาน การจ้างการจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำเดือนพฤษภาคม 256418 พฤษภาคม 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการ, ไม่มีหมวดหมู่ms06 management uncategorized
โครงการ ธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยแล้ง ประจำเดือนพฤษภาคม18 พฤษภาคม 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสังms012 management
ID01_Rattanawadee_May – ขั้นตอนการลงข่าวประชาสัมพันธ์แบบออนไลน์18 พฤษภาคม 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
MSO4 ลงพื้นที่สำรวจฐานข้อมูลบ้านหนองขามหมู่ 7 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ไม่มีหมวดหมู่ms04 uncategorized management
การเก็บข้อมูลการทำงาน3เดือนที่ผ่านมาของบ้านบุหมู่1718 พฤษภาคม 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
NS-05 เขียนโครงการพัฒนาชุมชน18 พฤษภาคม 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านns05 nursing
ID03 อ้อย พืชเศรษฐกิจสำคัญตำบลหินลาด18 พฤษภาคม 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
สำรวจข้อมูล พืชท้องถิ่น ชุมชน ต.โคกมะม่วง18 พฤษภาคม 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms06 management
ID05 ผลิตภัณฑ์เส้นจักสานพลาสติกภูมิปัญญาชาวบ้านตำบลจันทบเพชร18 พฤษภาคม 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms04 management
ID01-ผลกระทบจากวิกฤตโควิด 19 ต่อการเปลี่ยนแปลงอาชีพในชุมชน หมู่ที่ 118 พฤษภาคม 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
MS06-ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำms06 management
ID05 การจราจรบนถนนช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 1918 พฤษภาคม 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล หมู่ที่4 บ้านใหม่18 พฤษภาคม 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms04 management
Sc08-05-19 ผ้าไหมฝีมือแม่18 พฤษภาคม 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึกsc08 science
SC05 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลฯ ต.ร่อนทอง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc05 science
การปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านด่าน ประจำเดือนพฤษภาคม18 พฤษภาคม 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
MSO6ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเดือนพฤษาคม2564ในตำบลโคกมะม่วงอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำms06 management
ผลกระทบจากการเกิดพายุฝนในชุมชนจันทบเพชร18 พฤษภาคม 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวดid05 idtech
การลงพื้นที่สำรวจจำนวนของสมาชิก ปลูกกล้วยในตำบลดงอีจาน18 พฤษภาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
MS01 (1) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลหมู่บ้านของตำบลกระสัง18 พฤษภาคม 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสังms011 management
การปฎิบัติงานนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล บทความประจำเดือน พฤษภาคม 256418 พฤษภาคม 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
[MS03] การจัดการขยะภายในชุมชนภายใต้สถานการณ์ COVID-1918 พฤษภาคม 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms04 management
HS08 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชนจากข้าวอินทรีย์ ตำบลทะเมนชัย หมู่ที่ 12 บ้านบ้านบุตาริด18 พฤษภาคม 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
ลงพื้นที่เก็บสำรวจข้อมูลสถานที่ต่างๆในหมู่ที่ 1 ตำบลถลุงเหล็ก(ED01)18 พฤษภาคม 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
เก็บข้อมูลผ่าน Application U2T ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc05 science
SC08-05-09 เครื่องจักสานไม้ไผ่ กับวิถีชีวิตชาวบ้าน18 พฤษภาคม 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึกsc08 science
HS08-แปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ ข้าวหมากและข้าวแต๋น18 พฤษภาคม 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ หมู่ 10 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นายอภิสิทธิ์ แสงสุข ประจำเดือนพฤษภาคม 256418 พฤษภาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
พื้นที่เก็บข้อมูล บ้านหนองไทร บ้านหนองบัว บ้านน้อยพัฒนา บ้านหนองม่วง ตำบล ทะเมนชัย อำเภอ ลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
วิธีการทำกล้วยทอดเบรคเเตก ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณid11 idtech
SC04_5_ไร่นาสวนผสม18 พฤษภาคม 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-04 science
การปฎิบัติงานนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล บทความประจำเดือน พฤษภาคม 256418 พฤษภาคม 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
MS04 รวบรวมข้อมูลหมู่13 บ้านโคกตาสิงห์18 พฤษภาคม 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาการจัดการms04 management
บทความ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 256418 พฤษภาคม 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
SC03 ลงพื้นที่อบรมฟอกย้อมไหมที่ชุมชนท่องเที่ยวสนวนนอกหมู่ที่218 พฤษภาคม 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช, ไม่มีหมวดหมู่sc-03 uncategorized science
ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวดid03 idtech
HS08-การลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ บ้านบุแปป ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
การปฏิบัติงานห้องศูนย์ดำรงธรรม อำเภอพลับพลาชัย (กลุ่มกพร.ตำบลจรเข้มาก-ID07)18 พฤษภาคม 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
ID04 : ร้านน้ำบ้านๆ ที่คนบ้านกรวดต้องมาลอง (แม่ตากาแฟ)18 พฤษภาคม 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
การเก็บบันทึกข้อมูล18 พฤษภาคม 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
SC_04_05_ฤดูการทำนาปี18 พฤษภาคม 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-04 science
ID04-ความร่วมมือของคนในชุมชน อ.บ้านกรวด18 พฤษภาคม 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
ID03-แหล่งโบราณตำนานเมืองเก่า อำเภอบ้านกรวด ตำบลหินลาด จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
SC04_05_ปลานิลสร้างรายได้18 พฤษภาคม 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-04 science
การปฎิบัติงานในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา18 พฤษภาคม 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid03 idtech
NS03 ปฏิบัติงานด้านการนำเข้าข้อมูล นำเข้าข้อมูลผลการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”18 พฤษภาคม 2021NS03 - ตำบลวังเหนือ อำเภอบ้านด่าน, ไม่มีหมวดหมู่ns-03 uncategorized nursing
SC04_05_ไก่ชนพื้นบ้านของชาวโคกเหล็ก18 พฤษภาคม 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-04 science
เรื่อง  เก็บข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่น U2T18 พฤษภาคม 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก, ประชาสัมพันธ์sc05 news science
ED02 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประจำเดือนพฤษภาคม ของตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ”18 พฤษภาคม 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
วิถีชีวิตของชุมชนตำบลถลุงเหล็ก (ED01)18 พฤษภาคม 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ  18 พฤษภาคม 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
ลงพื้นที่ สำรวจบริบทชุมชน ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในชุมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ไม่มีหมวดหมู่ms04 uncategorized management
ของดีเมืองโพธิ์ ต.เมืองโพธิ์ อ.ห้วยราช18 พฤษภาคม 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราชsc-01 science
SC04_05_ที่พักหลักพัน…บรรยากาศหลักล้าน18 พฤษภาคม 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
MS04ข้อมูลศักยภาพตำบผลสวายจีก โครงการแปรรูปลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021ไม่มีหมวดหมู่uncategorized
ED02 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดสินค้าในตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม18 พฤษภาคม 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
SC04_05_เสื่อทอทำมือของยายรอย18 พฤษภาคม 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช, ไม่มีหมวดหมู่sc-04 uncategorized science
ID04 – การพัฒนาอาชีพสู่ท้องตลาด ตำบลบ้านกรวด18 พฤษภาคม 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
SC04_05_ไก่ไข่เลี้ยงง่ายรายได้ดีของชาวตำบลโคกเหล็ก18 พฤษภาคม 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-04 science
HS07 ประจำเดือนพฤศภาคม 2564 นายอุดมทรัพย์ ดวงนิล18 พฤษภาคม 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
ID05สถานการณ์ร้านค้าชุมชนจันทบเพชรในช่วงการระบาดของโรคโควิด-1918 พฤษภาคม 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวดid05 idtech
บ้านโคกหินหมู่ที่ 19 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ไม่มีหมวดหมู่ms04 uncategorized management
SC05-เก็บข้อมูล U2T ตำบลร่อนทอง18 พฤษภาคม 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc05 science
SC04_05_ธรรมชาติการเกษตรที่สวยงามบ้านหนองหว้า18 พฤษภาคม 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-04 science
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03(1)18 พฤษภาคม 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมืองag031 agricultural
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03(1)18 พฤษภาคม 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag031 agricultural
ผลรวมการปฎิบัติงาน18 พฤษภาคม 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวดid03 idtech
SC04_05_ขนมพื้นบ้าน “ นมกันจอป ” ของคุณยายนกเอี้ยง18 พฤษภาคม 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
SC04_05_การจัดการน้ำของชาวบ้านตำบลโคกเหล็ก18 พฤษภาคม 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (กพร) อำเภอหนองหงส์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)18 พฤษภาคม 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
ED02 วิเคราะห์ตลาดการส่งออกเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์พริกเเกง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม18 พฤษภาคม 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
ID03 สำรวจพืชในท้องถิ่นผ่าน Application U2T18 พฤษภาคม 2021ID03 - ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวดid03 idtech
SC03 ฟอกไหม-ย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ ในพื้นที่ตำบลสนวน หมู่ที่ 2 โดยโครงการ“การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมทอมือเพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน”18 พฤษภาคม 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราชsc-03 science
ID04 ภูมิปัญญาท้องถิ่น (สานไพหญ้าคา) บ้านปันเราะ อ.บ้านกรวด18 พฤษภาคม 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
SC04_05_แหล่งท่องเที่ยวใกล้บ้านผสมผสานธรรมชาติ18 พฤษภาคม 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ18 พฤษภาคม 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
ED03 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตำบลถาวร18 พฤษภาคม 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติed-03 education
“โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ” หลักสูตร HS05 การทอผ้าไหมขิดยกดอก เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
MS06-การสำรวจสถานการณ์โควิด(COVID-19) ในชุมชน ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำms06 management
ED02 การดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม18 พฤษภาคม 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
ID07 ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงระบบ U2T ณ ชุมชนบ้านบัว หมู่ที่ 3 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัยid07 idtech
SC_04_05_ชุมชนเลี้ยงแพะ18 พฤษภาคม 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
ED02 “การยกระดับของผลิตภัณฑ์และการสำรวจผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ของตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม”18 พฤษภาคม 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
SC04_05_โฮมสเตย์ที่โคกเหล็ก18 พฤษภาคม 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-04 science
HS06 – การลงพื้นที่อบรมโครงการหลักสูตรการส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดฟางและปุ๋ยชีวภาพจากฟางข้าวและเปลือกมันสำปะหลัง: เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสำหรับประชาชน ในเขตตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
ID04-เรื่องกล้วยๆของอำเภอบ้านกรวด (ร้านแม่นีกล้วยทอด)18 พฤษภาคม 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
NS05-ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมและเขียนโครงการพัฒนาชุมชน18 พฤษภาคม 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านns05 nursing
็HS07 พืชในท้องถิ่น โครงการยกระดับยกระดับเศรษฐกิจ18 พฤษภาคม 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์hs07 humanities
บันทึกเเบบสอบถาม01ลงในระบบ18 พฤษภาคม 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณid12 idtech
ID04 การปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 บทความประจำเดือนพฤษภาคม18 พฤษภาคม 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
HS06- ส่งเสริมอาชีพตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจแบบบูรณาการ บ้านแสลงพันพัฒนา หมู่14 ประจำเดือนพฤษภาคม 256418 พฤษภาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
SC04_05_วิถีชีวิตเกษตรกร18 พฤษภาคม 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่sc-04 science uncategorized
ID01- มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ชุมชนตำบลแสลงโทน18 พฤษภาคม 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
ID01 – การปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโควิด 19 หมู่ 6 ตำบลแสลงโทน18 พฤษภาคม 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
SC04_05_น้องแพะที่โคกเหล็ก18 พฤษภาคม 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
SC04_05_ขนมนมสาว เซราะปริง โคกเหล็ก18 พฤษภาคม 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
การท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตร MS06 ต.โคกมะม่วง18 พฤษภาคม 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms06 management
HS07การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน APP ของระบบ U2T18 พฤษภาคม 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์hs07 humanities
SC04_05_วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวโคกเหล็ก18 พฤษภาคม 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
SC04_05_กับข้าวกับปลา ในยุคโควิด18 พฤษภาคม 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
โครงการธนาคารน้ำใต้ดินช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยแล้งประจําเดือนพฤษภาคม18 พฤษภาคม 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms012 management
ED03-ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ประจำเดือนพฤษภาคม18 พฤษภาคม 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่ed-03 education uncategorized
SC04_05_ เครื่องจักสานจากไม้ไผ่18 พฤษภาคม 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช, ประชาสัมพันธ์sc-04 news science
กิจกรรมพัฒนาชุมชนประจำเดือนพฤษภาคม18 พฤษภาคม 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
กล้วยน้ำว้ายายบุญมี18 พฤษภาคม 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
AG01(1) บทความประจำเดือนพฤษภาคม – “ตูมตัง” พืชประจำถิ่นในป่าชุมชนกับที่มาของชื่อตำบล “ตูมใหญ่”18 พฤษภาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, ไม่มีหมวดหมู่ag011 agricultural uncategorized
SC04_05_สัตว์เลี้ยงในชุมชน18 พฤษภาคม 2021SC04 - ตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชsc-04 science
HS07 การวางแผนงานประชุมการปลูกพืชสมุนไพร ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
ID05 การปลูกพืชผลไม้ผสมผสานแบบมีกินมีใช้ของชุมชนบ้านสายโท 318 พฤษภาคม 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวดid05 idtech
MS03 การจัดการขยะภายในชุมชนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.256418 พฤษภาคม 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ18 พฤษภาคม 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
HS07การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน APP ของระบบ U2T เกี่ยวกับอาหารประจำท้องถิ่นและอาหารที่หน้าสนใจประจำถิ่น18 พฤษภาคม 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
SC01-05-1418 พฤษภาคม 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-01 science
ทีมกลางน้ำตำบลทุ่งจังหัน18 พฤษภาคม 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
โครงการสานฝัน ปันสุข เพื่อน้อง กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี18 พฤษภาคม 2021HS01 - ตำบลหนองยายพิมพ์ อำเภอนางรองhs01_ humanities
ED03ลงพื้นที่สำรวจชุมชนในตำบลถาวร18 พฤษภาคม 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติed-03 education
ครบเครื่องเรื่องสมุนไพร ในบ้านปลื้ม ต.โคกมะม่วง อ. ปะคำ จ.บุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการ, ไม่มีหมวดหมู่ms06 management uncategorized
HS07บันทึกข้อมูลประจำเดือนพฤษภา18 พฤษภาคม 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การถนอมอาหาร MS06ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำms06 management
ED03-สำรวจทรัพยากรท้องถิ่นตำบลถาวร ผ่าน Application U2T18 พฤษภาคม 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, ไม่มีหมวดหมู่ed-03 uncategorized education
สำรวจพืชประจำถิ่น18 พฤษภาคม 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติed-03 education
SC05-สำรวจข้อมูลท้องถิ่น ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
ID 09 การป้องกันในช่วง covid 19 บ้านโคกสว่าง ต. เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, ไม่มีหมวดหมู่id091 uncategorized idtech
ศูนย์ดำรงธรรม ที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms04 management
สัตว์ประจำท้องถิ่น ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ MS0618 พฤษภาคม 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำms06 management
ผลไม้ พืชภัณฑ์ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms06 management
HS07สร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ18 พฤษภาคม 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
็HS04ลงพื้นที่ประจำเดือนพฤษภาคม หมู่13 บ้านหนองหัวช้างพัฒนา ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
ทำความดีจิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดบ้านหนองเพชร ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag021 agricultural
ED02 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์พริกแกงของตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม18 พฤษภาคม 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) ศูนย์กับการเลี้ยงโคขุน หมู่ 9 บ้านโคกพงาด ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ag011 ag012 agricultural
บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงหม่อนไหม บ้านโนนตะคร้อ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ag012 agricultural
MS06 วิธีการเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่18 หมู่บ้านเริงทรัพย์ ตำบลโคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำms06 management
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ บ้านสี่เหลี่ยมน้อย ม.9 ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 256418 พฤษภาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03 (1) รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤษภาคม18 พฤษภาคม 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag031 agricultural
Ms06 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร18 พฤษภาคม 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำms06 management
HS07 ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของคนในชุมชนตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)18 พฤษภาคม 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
MS06 พืชท้องถิ่นในตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms06 management
SC05 การปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน พฤษภาคม 256418 พฤษภาคม 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc05 science
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03(1)18 พฤษภาคม 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag031 agricultural
การสร้างกลุ่มเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองในพื้นที่บ้านบุก้านตง ต.แสลงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
HS05 ผ้าไหมลายขิดยกดอก งานฝีมือที่นำรายได้ที่ยั่งยืนมาสู่คนในชุมชน ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
เข้าร่วมประชุมการขอปรึกษากรณีการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์แรงสูงใกล้ที่อยู่อาศัย ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอลำปลายมาศ18 พฤษภาคม 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
MS01 (1) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลหมู่บ้านของตำบลกระสัง18 พฤษภาคม 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการ, ไม่มีหมวดหมู่ms011 management uncategorized
ID08(1) การปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านกรวด (กพร.)18 พฤษภาคม 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวดid081 idtech
ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ18 พฤษภาคม 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมืองag031 agricultural
AG03(1)-ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag031 agricultural
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564 : ผ้าไหมลายขิดยกดอก18 พฤษภาคม 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
MS03 การจัดการขยะในชุมชนภายใต้สถานการณ์COVID-1918 พฤษภาคม 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาการจัดการms-03 management
SC05 ปราณีผ้าไทย มุ่งไปสู่ 5 ดาว ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc05 science
วิกฤตโควิด18 พฤษภาคม 2021AG03(2) - ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ag032 agricultural
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03(1)18 พฤษภาคม 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag031 agricultural
ED02 การเก็บข้อมูลสัตว์ในท้องถิ่น และการพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกง ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม18 พฤษภาคม 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
การป้องกันโรคโควิด-19 ของหมู่ 10 ตำบลอขาดินเหนือ18 พฤษภาคม 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวดid091 idtech
Ms06 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต.โคกมะม่วง อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ (เดือนที่สี่)18 พฤษภาคม 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms06 management
HS08 – การลงพื้นที่สำรวจการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ : ข้าวหมากและข้าวแต๋น บ้านหนองน้ำขุ่น หมู่11 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
HS08 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชนจากข้าวอินทรีย์ ตำบลทะเมนชัย หมู่ที่ 5 บ้านหนองหญ้าปล้อง18 พฤษภาคม 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
ED01 วิถีชีวิตสะท้อนความเป็นอยู่ของชุมชน18 พฤษภาคม 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
AG01(2) ตำบลบ้านคู บทความผลปฎิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม 2564 โคกหนองนา18 พฤษภาคม 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ag012 agricultural
NS04 ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าซิ่นตีนแดง18 พฤษภาคม 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านns-04 nursing
MS01(1) ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินในตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสังms011 management
ED02การลงพื้นที่เก็บข้อมูลและการศึกษาตัวผลิตภัณฑ์พริกแกงตำบลบ้านยางประจำเดือนพฤษภาคม18 พฤษภาคม 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
MS06 การระดมความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน18 พฤษภาคม 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, ไม่มีหมวดหมู่ms06 uncategorized management
MS06- ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms06 management
HS08–โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์: ข้าวหมากและข้าวแต๋น ชุมชนบ้านบริหารชนบท ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
การพัฒนากลุ่มเกษตรบ้านบุก้านตงพัฒนา ต.แสลงพัน อ.ลำปลยมาศ จ.บุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
ID09(1)ใช้ชีวิตอย่างไรในช่วง covid 1918 พฤษภาคม 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวดid091 idtech
AG01(2) ตำบลบ้านคู บทความผลปฎิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก18 พฤษภาคม 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ag012 agricultural
ชุมชนบ้านมะค่าตะวันออกและบ้านโคกฟาน ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms04 management
NS04 วิเคราะห์และเตรียมข้อมูลในการปฎิบัติงาน ตำบลโนนขวาง อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านns-04 nursing
ข้อมูลท้องถิ่นที่น่าสนใจในตำบลถลุงเหล็ก (ED01)18 พฤษภาคม 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
MS02 : การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายไหมทอมือเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์และการจัดเก็บข้อมูลความรู้ ตำบลลำดวน18 พฤษภาคม 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms-02 management
รายงานสรุปการเก็บข้อมูลของตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ลงในแอพพลิเคชั่นจาก สป.อว.18 พฤษภาคม 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณid12 idtech
การทอดกล้วย ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทวีทรัพย์18 พฤษภาคม 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
ED02การลงพื้นที่ปฏิบัติงานผลิตภัณฑ์สินค้า พริกแกง หมู่ 2 บ้านยาง บุรีรัมย์ (ประจำเดือนพฤษภาคม)18 พฤษภาคม 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
เก็บข้อมูลในพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจัดการอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตำบลถลุงเหล็ก (ED01)18 พฤษภาคม 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
กล้วยทอดกรอบ18 พฤษภาคม 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณid12 idtech
HS07 ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ตำบลโคกสะอาด18 พฤษภาคม 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
บทความประจำเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่มAG01(2) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนวัดบ้านโนนสะอาดพระเจ้าใหญ่ 5 พระองค์18 พฤษภาคม 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ag012 agricultural
ลงพื้นที่สำรวจแหล่งแปรรูปกล้วยในพื้นที่ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ18 พฤษภาคม 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, ไม่มีหมวดหมู่id12 uncategorized idtech
ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ชีววิถีในพื้นที่ถลุงเหล็ก (ED01)18 พฤษภาคม 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
บทความประจำเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่ม AG01(2) ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านโนนสะอาด18 พฤษภาคม 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ag012 agricultural
บทความประจำเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่ม AG01(2) สถานที่ที่น่าไป ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน(ไหว้วัดพระเก่า)แลนด์มาร์คถ่ายรูป ต้นไทรร้อยปี18 พฤษภาคม 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ag012 agricultural
บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) กิจกรรมจิตอาสาและสำรวจเกษตรกรในท้องถิ่น ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์18 พฤษภาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
ED02 การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาตำบล ตำบล บ้านยาง อำเภอ เมือง จังหวัด บุรีรัมย์ ประจำเดือน พฤษภาคม18 พฤษภาคม 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
การจัดการขยะภายในชุมชนภายใต้สถานการณ์ COVID-1918 พฤษภาคม 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาการจัดการms-03 management
ED02 การพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์พริกเเกงประจำตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม18 พฤษภาคม 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
ED03 สำรวจแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม และร้านอาหารในท้องถิ่น ตำบลถาวร ประจำเดือนพฤษภาคม18 พฤษภาคม 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติed-03 education
บทความประจำเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่ม AG01(2) ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สวนผักอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านโนนสะอาด17 พฤษภาคม 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag012 agricultural
การการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชเศรษฐเห็ดนางฟ้าของชุมชนบ้านเมืองโพธิ์ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ใน เดือนพฤภาคม 256417 พฤษภาคม 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-01 science
บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) กิจกรรมเสริมสร้างความดีและจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโคกหนองนาโมเดล บ้านบง17 พฤษภาคม 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ag012 agricultural
MS06 ทรัพยากรภายในชุมชนที่ควรพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว17 พฤษภาคม 2021MS06 - ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการ, ไม่มีหมวดหมู่ms06 management uncategorized
เรื่อง AG03(1) ตำบลพรสำราญ17 พฤษภาคม 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมืองag031 agricultural
การจัดการขยะภายในชุมชนภายใต้สถานการณ์ COVID-1917 พฤษภาคม 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
สำรวจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ชาวตำบลถลุงเหล็ก (ED01)17 พฤษภาคม 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
MS03การจัดการขยะภายในชุมชนภายใต้สถานการณ์ COVID-1917 พฤษภาคม 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาการจัดการms-03 management
Ms01(3) โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตร ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 256417 พฤษภาคม 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสังms013 management
MS01(3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ลงพื้นที่มอบของอุปโภคบริโภค เดือนพฤษภาคม256417 พฤษภาคม 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสังms013 management
ED02 “การสำรวจเก็บข้อมูลเกษตรกร ประเภทปลูกพืช ในพื้นที่ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม”17 พฤษภาคม 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) กิจกรรมจิตอาสา สำรวจแหล่งท่องเที่ยวและเกษตรกรในท้องถิ่น ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
ED03ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรมและร้านอาหารในท้องถิ่น ตำบลถาวร17 พฤษภาคม 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed-03 education
ศักยภาพตำบล การพัฒนาพื้นที่ในชุมชนบ้านปรือพัฒนา หมู่ 18 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms04 management
SC08 รายละเอียดการปฏิบัติงานของนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 256417 พฤษภาคม 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์sc08 science
SC03 ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้การย้อมไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งทอของชุมชน17 พฤษภาคม 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราชsc-03 science
ED03 ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลพืชในท้องถิ่นและอาหารประจำท้องถิ่นในตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม17 พฤษภาคม 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed-03 education
ED03ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติม แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม และร้านอาหารในท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม17 พฤษภาคม 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่ed-03 education uncategorized
HS03 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลชุมชนตำบลบ้านสิงห์ และฟังบรรยายงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ (เดือนพฤษภาคม)17 พฤษภาคม 2021HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรองhs03 humanities
AG02-(1)การปฏิบัติงานโครงการ การเสริมสร้างการทำความดีจิตอาสาพัฒนาวัด(ประจำเดือนพฤษภาคม 2564)17 พฤษภาคม 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ไม่มีหมวดหมู่ag021 uncategorized agricultural
กรอกข้อมูลการลงพื้นที่ลงในฐานข้อมูลกลาง และรายงานสรุปการเก็บข้อมูลของแต่ละตำบลลงแอพพลิเคชั่น U2T17 พฤษภาคม 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณid12 idtech
NS05 โครงการพัฒนาชุมชน17 พฤษภาคม 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านns05 nursing
การทอเสิ่อจากต้นกก17 พฤษภาคม 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag031 agricultural
วิถีชีวิต เป็นมิตรกับสายยาว (ED01)17 พฤษภาคม 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
การทำเกษตรผสมผสานสร้างอาชีพ17 พฤษภาคม 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
HS08การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ บ้านหนองตาด หมู่ที่3 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เดือนพฤษภาคม256417 พฤษภาคม 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
ED03ปฏิบัติงานสำนักงานกรมการพัฒนาชุมชุน อำเภอละหานทราย ประจำเดือนพฤษภาคม17 พฤษภาคม 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะครุศาสตร์ed-03 u2t-news education
ED03 ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวที่พัก/โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่นประจำเดือนพฤษาคม17 พฤษภาคม 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติed-03 education
NS 02 ลงพื้นที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง17 พฤษภาคม 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ประชาสัมพันธ์ns-02 news nursing
โครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ17 พฤษภาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
ID08 (2) ปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูล ประจำเดือนพฤกษภาคม ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวดid082 idtech
การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 เดือนพฤษภาคม17 พฤษภาคม 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
อาชีพเสริมและอาชีพหลักด้วยการปลูกกล้วย17 พฤษภาคม 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
โครงการ การเสริมสร้างการทำความดีจิตอาสาพัฒนา ณ วัดหนองเพชร ต.บัวทอง อ.เมือง จ. บุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag021 agricultural
MS01(3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืนประจำเดือนพฤษภาคม 256417 พฤษภาคม 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms013 management
MS03 – ลงพื้นที่ชุมชนบุลำดวนเหนือและบุลำดวนใต้ ตำบลในเมือง17 พฤษภาคม 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
HS05 : การทอผ้าไหมลายขิดยกดอก และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทอผ้าไหม17 พฤษภาคม 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
ED05 แหล่งน้ำในชุมชน ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรีมย์17 พฤษภาคม 2021ED05 - ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติed05 education
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 256417 พฤษภาคม 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
โครงการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากภูมิปัญญาท้องถิ่นบนวัฒนธรรมของชุมชน17 พฤษภาคม 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms-02 management
จัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มชุมชนพร้อมกับแนะนำแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่วัดป่าบ้านทุ่งบ่อประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2)17 พฤษภาคม 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag012 agricultural
ความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชน บ้านศรีสุข หมู่ที่ ๕17 พฤษภาคม 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวดid091 idtech
AG02-(01)การปฏิบัติงานโครงการ การเสริมสร้างการทำความดีจิตอาสาพัฒนาวัด(ประจำเดือนพฤษภาคม 2564)17 พฤษภาคม 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ไม่มีหมวดหมู่ag021 uncategorized agricultural
โครงการธนาคารน้ำใต้ดินช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยแล้งประจําเดือนพฤษภาคม17 พฤษภาคม 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms012 management
การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวอินทรีย์ “ข้าวแต๋นและข้าวหมาก” แก่ประชาชนในเขตตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (HS08)17 พฤษภาคม 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
กระบือ บ้านประคำ ประจำเดือน พฤษภาคม17 พฤษภาคม 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราชsc-01 science
อาชีพของชาวบ้านในชุมชน ตำบลเขาดินเหนือ17 พฤษภาคม 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวดid091 idtech
ผ้าไหมนาโพธิ์กับชีวิตแบบ NEW NORMAL17 พฤษภาคม 2021AG03(2) - ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์ag032 agricultural
“การประชุมผู้นำชุมชน ตำบลร่อนทอง”17 พฤษภาคม 2021SC05 - ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึกsc05 science
ผู้ประกอบการแปรรูปกล้วยในพื้นที่ตำบลทุ่งจังหัน17 พฤษภาคม 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, ประชาสัมพันธ์id12 news idtech
ED03ลงพื้นที่สำรวจพืชท้องถิ่นและอบรมทักษะประจำเดือนพฤษภาคม202117 พฤษภาคม 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติed-03 education
บทความเดือนพฤษภาคม17 พฤษภาคม 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
กลุ่มต้นน้ำ ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
ผลิตภัณฑ์จากกล้วยและการจัดจำหน่าย17 พฤษภาคม 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid12 idtech
สะท้อนความเป็นอยู่ของชุมชนในทุกด้าน ผสานลงระบบ CBD (ED01)17 พฤษภาคม 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-01 education
การจัดการขยะภายในชุมชนภายใต้สถานการณ์ COVID-1917 พฤษภาคม 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในเว็บตามหัวข้อต่างๆ ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ประจำเดือนพฤษภาคม17 พฤษภาคม 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed-03 education
โครงการ การเสริมสร้างการทำความดีจิตอาสาพัฒนาวัด วันที่ 26 เมษายน 2564 ณ วัดหนองเพชร หมู่ 9 ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, ไม่มีหมวดหมู่ag021 agricultural uncategorized
ED03 ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหารในท้องถิ่นประจำเดือนพฤษภาคม17 พฤษภาคม 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติed-03 education
โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรภายในตำบลบ้านปรือประจำเดือนพฤษภาคม17 พฤษภาคม 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสังms012 management
การสำรวจการเพาะปลูกกล้วยของชาวเกษตรกรทุ่งจังหัน17 พฤษภาคม 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณid12 idtech
พืชเศรษฐกิจและการทำเกษตรของบ้านตรุง หมู่ที่ 6 ตำบล เขาดินเหนือ17 พฤษภาคม 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวดid091 idtech
AG 03(1) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag031 u2t-news agricultural
MS01(1)การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ประจำเดือนพฤษภาคม17 พฤษภาคม 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms011 management
โครงการ การเสริมสร้างการทำความดีจิตอาสาพัฒนาวัด วันที่ 26 เมษายน 2564 ณ วัดหนองเพชร หมู่ 9 ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag021 agricultural
“กล้วยแปรรูป” อีกอาชีพเสริมของชาวทุ่งจังหัน17 พฤษภาคม 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณid12 idtech
ID10-ผ้าขาวม้าบ้านโนนรัง17 พฤษภาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
สำรวจข้อมูลถลุงเหล็ก17 พฤษภาคม 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ed-01 education
ED03ลงพื้นที่สำรวจสัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งน้ำในท่องเที่ยวประจำเดือนพฤษภาคม17 พฤษภาคม 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed-03 education
AG02(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ข่าวประชาสัมพันธ์ag021 u2t-news agricultural
ED03 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมประจำเดือนพฤษภาคม ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed-03 education
[HS05] โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)17 พฤษภาคม 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
บันทึกการทำงานในเดือนพฤษภาคม 256417 พฤษภาคม 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสังms013 management
AG02(1) การเสริมสร้างการทำความดีจิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดหนองเพชร หมู่9 ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag021 agricultural
โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตร ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 256417 พฤษภาคม 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสังms013 management
ท่องเที่ยวสายโท6(ใต้) ไหว้พระ ชมวิว แลปราสาท เที่ยวด่านชายแดนช่องสายตะกู17 พฤษภาคม 2021ID05 - ตำบลจันทบเพชร อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid05 idtech
โครงการ การเสริมสร้างการทำความดีจิตอาสาพัฒนาวัด วันที่ 26 เมษายน 2564 ณ วัดหนองเพชร หมู่ 9 ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, ไม่มีหมวดหมู่ag021 agricultural uncategorized
บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) แหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับการทอผ้าไหม หมู่ 12 บ้านโนนตะคร้อ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag012 agricultural
HS03 ต.บ้านสิงห์ (งานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์)17 พฤษภาคม 2021HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรองhs03 humanities
ED03 สำรวจพืชในท้องถิ่น สู่ป่าไม้สร้างอาชีพ17 พฤษภาคม 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, ประชาสัมพันธ์ed-03 news education
การลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
ID01 – การปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโควิด 19 หมู่ 3 ตำบลแสลงโทน17 พฤษภาคม 2021ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid01 idtech
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่นำมายกระดับสินค้าO-TOP17 พฤษภาคม 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง, ไม่มีหมวดหมู่ag031 uncategorized agricultural
AG03(1) ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag031 agricultural
HS08–โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์: ข้าวหมากและข้าวแต๋น ชุมชนบ้านตลาดทะเมนชัย ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
บ้านหนองตาหล่า หมู่ที่8ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพตลอดห่วงโซ่การผลิตและแปรรูปกล้วย ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
MS02:อบรมเชิงปฏิบัติการ ค้นหาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนตำบลลำดวนพร้อมการออกแบบลวดลาย ไอเดียในการแปรรูปผ้า ตำบลลำดวน17 พฤษภาคม 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms-02 management
การทำงานในเดือนพฤษภาคม17 พฤษภาคม 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสังms013 management
ลงพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021MS05 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำms05 management
สำรวจพื้นที่สร้างธนาคารใต้น้ำ ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms013 management
MS02:อบรมเชิงปฏิบัติการ ค้นหาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนตำบลลำดวนพร้อมการออกแบบลวดลาย ไอเดียในการแปรรูปผ้า ตำบลลำดวน17 พฤษภาคม 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms-02 management
MS01(3) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ประจำเดือนพฤษภาคม 256417 พฤษภาคม 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง, ไม่มีหมวดหมู่ms013 uncategorized management
ED03 การลงพื้นที่สำรวจสัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาในท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น ประจำเดือน พฤษภาคม17 พฤษภาคม 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติed-03 education
ED02 การออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับสินค้า ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม17 พฤษภาคม 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) กิจกรรมจิตอาสาและสำรวจผู้ที่ย้ายกลับบ้านจากสถานการณ์โควิดและที่พักหรือโรงเเรม ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
MS03 บทความ การจัดการขยะภายในชุมชนภายใต้สถานการณ์Covid-1917 พฤษภาคม 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
บทความประจำเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่ม AG01(2) ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านโนนสะอาด17 พฤษภาคม 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag012 agricultural
ID09(1)ลงพื้นที่ประจำเดือนพฤษภาคม ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 idtech
การจัดการขยะภายในชุมชนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ในชุมชนประปาเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาการจัดการms-03 management
MS03การจัดการขยะภายในชุมชนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
การปฏิบัติการลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับ  มาตราฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 17 พฤษภาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
MS04 ศักยภาพและปัญหา เพื่อการพัฒนาพื้นที่ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม บ้านมะค่าตะวันตก หมู่5 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms04 management
HS02 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสำรวจพื้นที่ โคกหนองนาโมเดล บ้านโสนน้อยพัฒนา หมู่ที่2 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรองhs-02 humanities
AG02(1) ทำความดีจิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดบ้านหนองเพชร ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag021 agricultural
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปจากกล้วย แม่สมนึก17 พฤษภาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณid11 idtech
การลงพื้นที่สำรวจเรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา17 พฤษภาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, ประชาสัมพันธ์id11 news idtech
การทอผ้าไหมขิดยกดอกเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1)กิจกรรมจิตอาสาและสำรวจผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิดกับสำรวจที่พักหรือโรงเเรม ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
กล้วยเบรคแตก17 พฤษภาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณid11 idtech
เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยบ้านทวีทรัพย์17 พฤษภาคม 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณid12 idtech
รายงานผลการปฏิบัติงาน การลงพื้นที่สำรวจพันธ์พืชท้องถิ่น เกษตรกรท้องถิ่น และอาการที่น่าสนใจประจำถิ่น ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน พฤษภาคม 256417 พฤษภาคม 2021ED03 - ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติed-03 education
ศรีสว่างเสริมสร้างความดีและพัฒนาชุมชน พร้อมเก็บข้อมูลเพิ่มทั้ง 11 หมวด17 พฤษภาคม 2021AG02(3) - ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ag023 agricultural
NS01-จิตอาสาช่วงวิกฤตโควิด201917 พฤษภาคม 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่ns-01 nursing uncategorized
HS03 การลงพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อสำรวจข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลลงใน Application U2T ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย )17 พฤษภาคม 2021HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรองhs03 humanities
ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลบ้านดอนพัฒนา ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, ไม่มีหมวดหมู่id11 uncategorized idtech
HS03 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูล U2T ร่วมงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์17 พฤษภาคม 2021HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรองhs03 humanities
MS04 ศักยภาพและปัญหา เพื่อการพัฒนาพื้นที่ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ บ้านหนองปรือน้อย หมู่ 9 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ไม่มีหมวดหมู่ms04 uncategorized management
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย ตำบลดงอีจาน17 พฤษภาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
HS03 ตำบลบ้านสิงห์ งานบุญผ้าป่า–ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ “ยักษ์ จับ โจน” และลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลชุมชน17 พฤษภาคม 2021HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรองhs03 humanities
SC03กลุ่ม(กพร.)ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช17 พฤษภาคม 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราชsc-03 science
MS05 ลงพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ ประจำเดือนพฤษภาคม17 พฤษภาคม 2021MS05 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำms05 management
สำรวจธรรมชาติตำบลถลุงเหล็ก (ED01)17 พฤษภาคม 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ed-01 education
การจัดการสถานการณ์โควิด-19 ของตำบลเขาดินเหนือ17 พฤษภาคม 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวดid091 idtech
AG03(1) วิถีชีวิตและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรในชุมชนตำบลพรสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมืองag031 agricultural
์NS04 ความคืบหน้า การทำงานในตำบลโนนขวาง และเตรียมความพร้อมเสนองาน ประจำเดือน พฤษภาคม 256417 พฤษภาคม 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านns-04 nursing
เกษตรกรที่ปลูกกล้วยในพื้นที่ตำบลทุ่งจังหัน17 พฤษภาคม 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณid12 idtech
การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021ID12 - ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณid12 idtech
สถานที่ต้องแวะ ไปให้รู้ ออกไปดูให้เห็น ณ บ้านบง หมู่ 4 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม AG01(2)17 พฤษภาคม 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag012 agricultural
HS03-บ้านสระหมูเก็บข้อมูลในพื้นที่ ต.บ้านสิงห์ อ.นางรอง17 พฤษภาคม 2021HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรองhs03 humanities
บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AG01(1) กิจกรรมจิตอาสาและสำรวจผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิดกับสำรวจที่พักหรือโรงเเรม ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03(1)17 พฤษภาคม 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, ไม่มีหมวดหมู่ag031 agricultural uncategorized
HS08 – การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ บ้านหนองม่วงน้อย17 พฤษภาคม 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
ปลูกจิตสำนึกอาสาพัฒนาชุมชน วัดบ้านหนองเพชร ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG02(1)17 พฤษภาคม 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag021 agricultural
AG03(1) การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์17 พฤษภาคม 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag031 agricultural
HS03 การปฏิบัติงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ณ ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรองhs03 humanities
MS03 – การจัดการขยะภายในชุมชนภายใต้สถานการณ์ COVID-1917 พฤษภาคม 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ไม่มีหมวดหมู่ms-03 uncategorized management
HS08-การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ บ้านหนองม่วงใต้ ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ17 พฤษภาคม 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
ประโยชน์​ของการทานข้าวโพดข้าวเหนียว ( Benefits of eating khao phod khao neow)​17 พฤษภาคม 2021AG03(2) - ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag032 agricultural
งานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์และลงพื้นที่เก็บข้อมูลองค์ความรู้หลายแขนงสร้างรากแก้วให้ประเทศ (ประจำเดือนพฤษภาคม)17 พฤษภาคม 2021HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรองhs03 humanities
HS03 งานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชน และลงพื้นที่เก็บข้อมูลตำบลบ้านสิงห์17 พฤษภาคม 2021HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรองhs03 humanities
HS03 การเข้าร่วมประชุมงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ “ยักษ์ จับ โจน” และการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ตำบลบ้านสิงห์17 พฤษภาคม 2021HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรองhs03 humanities
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03(1)17 พฤษภาคม 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag031 agricultural
ผ้าไหมนาโพธิ์17 พฤษภาคม 2021AG03(2) - ตำบลดอนกอก อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag032 agricultural
HS08 – โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ : ข้าวหมากและข้าวแต๋น ชุมชนบ้านทะเมนชัยสอง ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
ลงพื้นที่เเละลงฐานข้อมูลในเเอพพลิเคชั่น17 พฤษภาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณid11 idtech
MS03 การจัดการขยะในชุมชนภายใต้สถาณการณ์โควิด-1917 พฤษภาคม 2021MS03 - ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms-03 management
บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) แหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับโบราณสถาน วัดอมราวาส บ้านบง17 พฤษภาคม 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ag012 agricultural
MS01(3)การสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน 3 ประจำเดือนพฤษภาคม 256417 พฤษภาคม 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสังms013 management
บทความการทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ 256417 พฤษภาคม 2021AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag022 agricultural
เสื่อกก17 พฤษภาคม 2021MS05 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms05 management
บ้านหนองหว้าน้อย ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ ผ้าไหม เป็นผลงาน 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์17 พฤษภาคม 2021AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์, ประชาสัมพันธ์ag022 news agricultural
เขียนโครงการเพื่อการพัฒนาชุมชน17 พฤษภาคม 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน, ประชาสัมพันธ์ns05 news nursing
บทความประจำเดือนพฤษภาคม2564 กลุ่ม AGO1(1) กิจกรรมจิตอาสาและสำรวจร้านอาหารในท้องถิ่น ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ HS0517 พฤษภาคม 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
HS05 โครงการส่งเสริมการทอผ้าไหมลายขิดยกดอกเพื่อรักษาภูมิปัญญาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน17 พฤษภาคม 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
MS01(1) กพร นางสาวทิพย์วรรณ ไชยชุม สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดตำบลกระสัง อำเภอกระสัง17 พฤษภาคม 2021MS01(1) - ตำบลกระสัง อำเภอกระสังms011 management
็HS-05 ผ้าไหมลายขิดยกดอกกับการสร้างรายได้พิเศษให้กับครัวเรือน17 พฤษภาคม 2021HS05 - ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศhs05 humanities
ปราสาทเมืองต่ำ17 พฤษภาคม 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, ไม่มีหมวดหมู่id07 uncategorized idtech
บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AG01(1) เรื่องกิจกรรมจิตอาสาและสำรวจพืชในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
บ้านหนองถนนกลาง หมู่14 ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ag022 agricultural
HS03-บ้านหนองโคลนเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ / ยักษ์จับโจน17 พฤษภาคม 2021HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรองhs03 humanities
MS02 : การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายและไหมทอมือ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms-02 management
NS04-ประเพณีสำคัญในชุมชน ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์(ประจำเดือนพฤษภาคม)17 พฤษภาคม 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-04 nursing
บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) กิจกรรมจิตอาสาและสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
Ms01(3) โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตร ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 256417 พฤษภาคม 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสังms013 management
AG02(1)โครงการทำความดีจิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดบ้านหนองเพชร ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag021 agricultural
การป้องกันโควิด-19 ของตำบลเขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวดid091 idtech
ID02 : วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานหมู่ 3 ตำบลโคกย่าง17 พฤษภาคม 2021ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid02 idtech
ประวัติความเป็นมาของบ้านหลัก17 พฤษภาคม 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวดid091 idtech
HS03 งานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชน และลงพื้นที่เก็บข้อมูลตำบลบ้านสิงห์17 พฤษภาคม 2021HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรองhs03 humanities
ลงพื้นที่ หมู่ 2 บ้านหนองขามประจำเดือน พฤษภาคม 256417 พฤษภาคม 2021HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรองhs03 humanities
บทความสรุปผลการปฎิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ กิจกรรมพัฒนาประจำเดือนพฤษภาคม บ้านหนองตาหล่า หมู่ที่8 ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021HS06 - ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศhs06 humanities
ED02 ลงพื้นที่และวิเคราะห์สินค้าเพื่อยกระดับ ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม17 พฤษภาคม 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
MS04 การปฏิบัติงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ (ประจำเดือนพฤษภาคม)17 พฤษภาคม 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ไม่มีหมวดหมู่ms04 uncategorized management
MS04 ศักยภาพและปัญหา เพื่อการพัฒนาพื้นที่ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ บ้านพลวงหมู่ 16 ตำบลสวายจีก17 พฤษภาคม 2021MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ms04 management
Ms01(3) โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตร ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 256417 พฤษภาคม 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสังms013 management
บทความประจำเดือนพฤษภาคม 2564 กลุ่ม AG01(2) การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกษตรทฤษฎีใหม่โดยการปลูกอินทผลัม17 พฤษภาคม 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag012 agricultural
NS04 การป้องกันโรคระบาดในชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม17 พฤษภาคม 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-04 nursing
ลงพื้นที่เเละลงฐานข้อมูลในเเอพพลิเคชั่น17 พฤษภาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณid11 idtech
SC01- ฤดูปลูกข้าวชาวบ้านศรีเจริญ ประจำเดือนพฤษภาคม17 พฤษภาคม 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่sc-01 science uncategorized
นางสาวกฤติยา เตียงจันทร์ ประเภท กพร. ตำบลไผทรินทร์  อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน พฤษภาคม 256417 พฤษภาคม 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
ขั้นตอนการเตรียมเส้นไหมวิถีชาวบ้าน บ้านฉันเพลหมู่217 พฤษภาคม 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวดid091 idtech
เรื่อง การปฎิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมที่ว่าการอำเภอหนองหงส์ ประจำเดือนพฤษภาคม 256417 พฤษภาคม 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AG01(1) การพัฒนาชุมชนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯและสำรวจสัตว์ในท้องถิ่น ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
SC01 – ขนมฝักบัวสูตรโบราณหมู่บ้านเมืองโพธิ์ (ประจำเดือนพฤษภาคม)17 พฤษภาคม 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-01 science
ทำความดีจิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดบ้านหนองเพชร ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ag021 agricultural
ID09ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านเขาดินเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid091 u2t-news idtech
บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) กิจกรรมเสริมสร้างความดีและจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน พร้อมแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับการเลี้ยงหม่อนไหม บ้านโนนสะอาด หมู่ 10 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ag012 agricultural
HS03 ตำบลบ้านสิงห์ การฟังบรรยายบุญผ้าป่าปาฐกถาชุมชนออนไลน์ “ยักษ์จับโจน”และลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูล17 พฤษภาคม 2021HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรองhs03 humanities
AG02(1) การเสริมสร้างการทำความดีจิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดหนองเพชร หมู่9 ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag021 agricultural
ทำความดีจิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดบ้านหนองเพชร ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ag021 agricultural
ID11 การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพตลอดห่วงโซ่การผลิตและแปรรูปกล้วย ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณid11 idtech
MSO2 : จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการค้นหาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนตำบลลำดวน17 พฤษภาคม 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสังms-02 management
SC01 – กระเป๋าสานงานเพ้นท์ในตำบลเมืองโพธิ์ (ประจำเดือนพฤษภาคม)17 พฤษภาคม 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-01 science
หลักสูตรพัฒนาทักษะตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)17 พฤษภาคม 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวดid091 idtech
สำรวจสินค้าโอทอป “กล้วยทอดเบรกแตก”17 พฤษภาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณid11 idtech
ความดีเป็นสิ่งที่มั่นคง และยั่งยืน โครงการเสริมสร้างการทำความดี ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021AG02(3) - ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ag023 agricultural
ID06-การทำไร่มันสำปะหลังของเกษตรกร ในเขตพื้นที่ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวดid06 idtech
เก็บข้อมูล ยกระดับเศรษฐกิจชุมชนถลุงเหล็ก (ED01)17 พฤษภาคม 2021ED01 - ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ed-01 education
บทความประจำเดือนพฤษภาคม2564 กลุ่ม AG01(2)การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีเกษตรแนวใหม่17 พฤษภาคม 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, ประชาสัมพันธ์ag012 news agricultural
กิจกรรมเสริมสร้างทำความดีและพัฒนาชุมชน ต.ศรีสว่าง และประชุมระบบเก็บข้อมูลทั้ง 11 ด้าน17 พฤษภาคม 2021AG02(3) - ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag023 agricultural
NS04 วิเคราะห์เเละสรุปผลข้อมูล เพื่อเสนอโครงการประจำเดือนพฤษภาคม17 พฤษภาคม 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-04 nursing
AG01(2) ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ รายงานผลปฏิบัติงาน ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม17 พฤษภาคม 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ag012 agricultural
MS01(3)โครงการธนาคารน้ำใตดินเพื่อการเกษตร ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรีย์17 พฤษภาคม 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสังms013 management
บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1)กิจกรรมจิตอาสาและสำรวจสัตว์ในท้องถิ่น ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
ID06-การปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์อินทรี2 ของเกษตรกรตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid06 idtech
HS04 ลงพื้นที่ประจำเดือนพฤษภาคม ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ (กพร.)17 พฤษภาคม 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
AG02(1) ทำความดีจิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดบ้านหนองเพชร ต.บัวทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag021 agricultural
บทความเดือนพฤษภาคม บ้านนาโพธิ์17 พฤษภาคม 2021AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตร, ไม่มีหมวดหมู่ag022 agricultural uncategorized
ที่มาของกล้วยทอด ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 17 พฤษภาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณid11 idtech
MS02 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และการกระจายรายได้” ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms-02 management
โครงการธนาคารน้ำใต้ดินช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยแล้ง ประจําเดือนพฤษภาคม ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะวิทยาการจัดการms012 u2t-news management
ID10-ชีวิตเกษตร17 พฤษภาคม 2021ID10 - ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid10 idtech
บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AG01(1) การพัฒนาชุมชนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯและสำรวจแหล่งน้ำชุมชน ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
มันสำปะหลังของเกษตรกร17 พฤษภาคม 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวดid091 idtech
ED02-การลงพื้นที่และสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับชื่อผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด-2019 (COVID-19) ระบาดในตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน พฤษภาคม17 พฤษภาคม 2021ED02 - ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะครุศาสตร์ed-02 education
สำรวจข้อมูลความเป็นอยู่ของชุมชนในตำบลตะโกตาพิ17 พฤษภาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
ที่พักรักจัง17 พฤษภาคม 2021MS05 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms05 management
HS03ตำบลบ้านสิงห์ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน หมู่ 7 บ้านหนองบัวราย17 พฤษภาคม 2021HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรองhs03 humanities
ลงพื้นที่ประจำเดือนพฤษภาคม ที่ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021MS05 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำms05 management
กลุ่มAGO1(1) กิจกรรมจิตอาสาและการยกระดับการท่องเที่ยว ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ บทความประจำเดือน พฤษภาคม 256417 พฤษภาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
MS01 (2) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ประจำเดือน พฤษภาคม17 พฤษภาคม 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms012 management
วิถีชีวิตของชาวบ้านในตำบลหนองบัว17 พฤษภาคม 2021MS05 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms05 management
อุตสาหกรรมปลายน้ำของกล้วย17 พฤษภาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ AG03 (1)17 พฤษภาคม 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมืองag031 agricultural
NS 02 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ประชาสัมพันธ์ns-02 news nursing
HS04 ลงพื้นที่ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนตำบลสูงเนินอำเภอกระสัง MSO1(3)17 พฤษภาคม 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms013 management
HS02-ปฏิบัติงานโคกหนองนาโมเดลเดือน พ.ค.2564 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรองhs-02 humanities
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลหนองบัว ประจำเดือนพฤษภาคม17 พฤษภาคม 2021MS05 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำms05 management
AG02(1)-กลุ่ม(กพร.) ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านด่าน17 พฤษภาคม 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ag021 agricultural
บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่มAGO1(1) เรื่องกิจกรรมจิตอาสาและการยกระดับการท่องเที่ยว ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ด้านปศุสัตว์ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคูเมือง (กพร.)17 พฤษภาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
MS01(2) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือน อย่างยั่งยืน ประจำเดือนพฤษภาคม17 พฤษภาคม 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms012 management
ID 09 ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของชาวบ้านใน บ้านตะโกตาพิหมู่1 (ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์)17 พฤษภาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, ประชาสัมพันธ์id092 news idtech
NS04 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านns-04 nursing
NS04-การวิเคราะห์ข้อมูลและการเตรียมการนำเสนอเพื่อพัฒนา ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านns-04 nursing
AG02(1)-กลุ่ม(กพร.) ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช17 พฤษภาคม 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ag021 agricultural
HS02 การปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม กลุ่มงาน กพร. ปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนางรอง17 พฤษภาคม 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรองhs-02 humanities
กิจกรรมโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์การทอผ้าไหมของชุมชน17 พฤษภาคม 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสังms-02 management
การทำงานในช่วงการระบาดของโควิด-19 รอบที่317 พฤษภาคม 2021ID04 - ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid04 idtech
เรื่องของกล้วย17 พฤษภาคม 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวดid082 idtech
การอบรม 4 ทักษะ เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์, ไม่มีหมวดหมู่ag022 uncategorized agricultural
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดและนวัตกรรม เพื่อหารายได้เสริมแก่ชุมชน AG02 (2) บ้านหนองโก หมู่ 12 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ag022 agricultural
NS04 การลงปฏิบัติงานของเดือนพฤษภาคม17 พฤษภาคม 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน, ประชาสัมพันธ์ns-04 news nursing
หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (3) ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 256417 พฤษภาคม 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสังms013 management
ก็การลงพื้นที่เก็บข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช 256417 พฤษภาคม 2021MS05 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำms05 management
AG02(1) เสริมสร้างการทำความดีจิตอาสาพัฒนาวัด17 พฤษภาคม 2021AG02(1) - ตำบลบัวทอง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag021 agricultural
ลงพื้นที่ประจำเดือนพฤษภาคม ต.หนองบัว อ.ประคำ จ.บุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021MS05 - ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ, คณะวิทยาการจัดการms05 management
MS01(3) ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานที่กรมที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขากระสัง (กพร.) ประจำเดือนพฤษภาคม17 พฤษภาคม 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms013 management
MS01 (3) ต. สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินประจำเดือน พฤษภาคม 256417 พฤษภาคม 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง, SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก, ไม่มีหมวดหมู่ms013 sc-02 uncategorized management science
การบันทึกข้อมูลลงในแอพลิเคชั่น17 พฤษภาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณid11 idtech
การเตรียมแปลงในการปลูกกล้วย ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณid11 idtech
ศรีสว่างเสริมสร้างความดีและพัฒนาชุมชน พร้อมเก็บข้อมูลเพิ่มทั้ง 11 หมวด17 พฤษภาคม 2021AG02(3) - ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ag023 agricultural
บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1)กิจกรรมจิตอาสาและสำรวจพืชในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
การลงพื้นที่สำรวจชุมชนในบางครัวเรือนที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดิน ประจำเดือนพฤษภาคม 256417 พฤษภาคม 2021MS01(3) - ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสังms013 management
หลักสูตรพัฒนาทักษะตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)17 พฤษภาคม 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ไม่มีหมวดหมู่id082 idtech uncategorized
AG02-(02) ปฏิบัติงานในช่วงโควิด ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์17 พฤษภาคม 2021AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ag022 agricultural
บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1)กิจกรรมจิตอาสาและสำรวจเกษตรกรในท้องถิ่น ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
การแปรรูปกล้วยในตำบลดงอีจาน(กล้วยทอดแม่อุไร)17 พฤษภาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณid11 idtech
หลักสูตรพัฒนาทักษะตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)17 พฤษภาคม 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรid082 u2t-news agricultural idtech
ID09(2) สำรวจความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของชาวบ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ 8 ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัยid092 idtech
อบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (กล้วย มันเทศ)17 พฤษภาคม 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านns-01 nursing
MS01(2)โครงการธนาคารน้ำใต้ดินช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยแล้ง ประจําเดือนพฤษภาคม17 พฤษภาคม 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms012 management
“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนางรอง รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม17 พฤษภาคม 2021HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรองhs03 humanities
NS04 ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการดำรงชีวิตและการสร้างเศรษฐกิจชุมชนของชาวตำบลโนนขวาง17 พฤษภาคม 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านns-04 nursing
เก็บข้อมูลการทำขนมไทย ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ HS03 เรื่อง การเก็บข้อมูลชุมชนบ้านหนองสองห้อง ครั้งที่ 417 พฤษภาคม 2021HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรองhs03 humanities
SC01 – โรงน้ำดื่มชุมชนประชารัฐไทยยั่งยืน ชุมชนตำบลเมืองโพธิ์ (ประจำเดือนพฤษภาคม)17 พฤษภาคม 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-01 science
HS03การปฏิบัติงานของเดือนพฤษภาคม (ก.พ.ร) อ.ชำนิ17 พฤษภาคม 2021HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรองhs03 humanities
ภารกิจเดือนพฤษภาคม17 พฤษภาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัยid092 idtech
การปฏิบัติงาน : ห้องศูนย์ดำรงธรรม อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔17 พฤษภาคม 2021ID11 - ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid11 idtech
ผ้าไทยใส่ให้สนุก17 พฤษภาคม 2021HS08 - ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศhs08 humanities
โครงการธนาคารน้ำใต้ดินช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยแล้ง ประจําเดือนพฤษภาคม17 พฤษภาคม 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสังms012 management
บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1))กิจกรรมจิตอาสาและสำรวจแหล่งท่องเที่ยว ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
AG02-2 ปฏิบัติงานใน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ เดือนพฤษภาคม17 พฤษภาคม 2021AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag022 agricultural
อาชีพเกษตรกรรม กับ การใช้พลังงานทดแทน ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวดid091 idtech
หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือน พฤษภาคม 256417 พฤษภาคม 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
การปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อขายและกินเองในช่วงวิกฤตโรคระบาดโควิด-1917 พฤษภาคม 2021AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag022 agricultural
ID08(2)การเตรียมเครื่องมือสำหรับการเเปรรูปกล้วย17 พฤษภาคม 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
ผ้าไหม ใน นาโพธิ์17 พฤษภาคม 2021AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ag022 agricultural
การทำงานในสถานะการณ์ โควิด17 พฤษภาคม 2021AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ag022 agricultural
บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1)กิจกรรมจิตอาสาและสำรวจร้านอาหารในท้องถิ่น ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติed04 education
MS01(2) โครงการธนาคารน้ำใต้ดินช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยแล้ง ประจําเดือนพฤษภาคม17 พฤษภาคม 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms012 management
ID07-การปฏิบัติงานห้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอประโคนชัย (กลุ่ม กพร.) ประจำตำบลจรเข้มาก17 พฤษภาคม 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
HS02 : ลงพื้นที่ประจำเดือน พฤษภาคม ตำบลหนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรองhs-02 humanities
HS03 ตำบลบ้านสิงห์ ” งานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ ลงพื้นที่ ท้าโควิด “17 พฤษภาคม 2021HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรองhs03 humanities
ข้าพเจ้านางสาว ณัฐชา รินนรา ประเภทนักศึกษา HS04 ต.ผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(2) แหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม หมู่ 11 บ้านโคกเมฆ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag012 agricultural
รักเขา รักธรรมชาติ สร้างธรรมชาติสร้างความดีร่วมกัน17 พฤษภาคม 2021AG02(3) - ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์, ประชาสัมพันธ์ag023 news agricultural
บทความประจำเดือนพฤษภาคม2564 กลุ่ม AG01(2) แหล่งท่องเทียวความเชื่อทางศาสนาพุทธ กู่ บ้านดอนกลาง17 พฤษภาคม 2021AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag012 agricultural
การแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล ของตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ไม่มีหมวดหมู่id081 idtech uncategorized
HS03 ตำบลบ้านสิงห์ “งานบุญผ้าป่า ปาฐกถาชุมชน สืบค้นองค์ความรู้”17 พฤษภาคม 2021HS03 - ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรองhs03 humanities
โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร17 พฤษภาคม 2021AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมืองag031 agricultural
ผ้าซิ่นตีนแดง เอกลักษณ์ชาวบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่sc06 science uncategorized
การทำสุ่มจับปลา17 พฤษภาคม 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเกษตรกรในชุมชนตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
การปลูกบัวหลวง ณ บ้านเมืองดู่17 พฤษภาคม 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
กลุ่มอาชีพตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021ID09(1) - ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวดid091 idtech
HS02 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโคกหนองนา ณ บ้านโสนน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรองhs-02 humanities
ดักแด้ของอร่อย17 พฤษภาคม 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
โครงการธนาคารน้ำใต้ดินช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยแล้งประจําเดือนพฤษภาคม17 พฤษภาคม 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสังms012 management
ID09(2) สำรวจความเป็นอยู่และอาชีพของชาวบ้านในชุมชนบ้านบาตร หมู่5 และ หมู่10 ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์17 พฤษภาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัยid092 idtech
ID13_Narubet-kun_May : The Dream or Truth in Crisis “โคก หนอง นา โมเดล” ความฝันหรือความจริงบนวิกฤติโควิด 1917 พฤษภาคม 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
ED04 – ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ17 พฤษภาคม 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติed04 education
NS05-การมุ่งเน้นที่จะพัฒนาตำบลปราสาทให้เป็นตำบลเข้มแข็ง17 พฤษภาคม 2021NS05 - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่านns05 nursing
การเลี้ยงหม่อนไหม 217 พฤษภาคม 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
การทำขนมกะหรี่ปั๊บ17 พฤษภาคม 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
โครงการธนาคารน้ำใต้ดินช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยแล้งประจำเดือนพฤษภาคม17 พฤษภาคม 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms012 management
ชุมชนบ้านเกิด17 พฤษภาคม 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่sc06 science uncategorized
MS02 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจแหล่งน้ำ และอบรมพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือ16 พฤษภาคม 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, ข่าวประชาสัมพันธ์, คณะวิทยาการจัดการms-02 u2t-news management
ID09 ความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของชาวบ้าน ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์16 พฤษภาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ในตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์16 พฤษภาคม 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
HS04 ลงพื้นที่ประจำเดือน พฤษภาคม ตำบลผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์16 พฤษภาคม 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
ร้านอาหารในท้องถิ่น บ้านหนองหว้า อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์16 พฤษภาคม 2021AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ag022 agricultural
การเตรียมความพร้อมสำหรับการแปรรูปกล้วย ตำบลโนนเจริญ16 พฤษภาคม 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวดid082 idtech
HS03 : ประเภทประชาชน การลงพื้นที่เก็บข้อมูลและเข้าร่วมการฟังอบรมออนไลน์ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ รายงานผลการทำงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 256416 พฤษภาคม 2021HS03 - ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรองhs03_ humanities
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย16 พฤษภาคม 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed04 education
โครงการธนาคารน้ำใต้ดินช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยแล้ง ประจำเดือนพฤษภาคม16 พฤษภาคม 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสังms012 management
สินค้าOTOP ในตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์16 พฤษภาคม 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวดid081 idtech
อบรมการเตรียมเครื่องมือสำหรับการแปรรูปกล้วย ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์16 พฤษภาคม 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid082 idtech
ID08 : การเตรียมความพร้อมในการแปรรูปกล้วยในตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์16 พฤษภาคม 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวดid082 idtech
HS02 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพิ่มเติมและวางแผนการปฏิบัติงานโคกหนองนาโมเดล ตำบลหนองโสน อำเภอนางรอง16 พฤษภาคม 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรองhs-02 humanities
MS01(2)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์16 พฤษภาคม 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสังms012 management
โครงการธนาคารน้ำใต้ดินช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยแล้งประจําเดือนพฤษภาคม16 พฤษภาคม 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสังms012 management
โครงการธนาคารน้ำใต้ดินช่วยเหลือเกษตรกรสู้ภัยแล้งประจําเดือนพฤษภาคม16 พฤษภาคม 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms012 management
SC03 ผ้าไหมทอมือเพิ่มมูลค่าสู่เศรษฐกิจชุมชน บ้านสนวนใน ม.3 ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์16 พฤษภาคม 2021SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-03 science
ID09 ความเป็นอยู่ของชุมชนในตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์16 พฤษภาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัยid092 idtech
MS02 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอบรมเพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนตำบลลำดวน และสร้างแนวคิดในการแปรรูปผ้า เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัรมย์16 พฤษภาคม 2021MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง, ไม่มีหมวดหมู่ms-02 uncategorized management
HS02 ประชุมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการโคกหนองนาโมเดล การลงพื้นที่ โคกหนองนาโมเดลตัวอย่าง ตำบลหนองโสน16 พฤษภาคม 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรองhs-02 humanities
ID08อบรมการเตรียมเครื่องมือสำหรับการแปรรูปกล้วยในตำบลโนเจริญ อำเภอบ้านกรวด16 พฤษภาคม 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ไม่มีหมวดหมู่id082 idtech uncategorized
หลักสูตร :HS07 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาลัย มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ16 พฤษภาคม 2021HS07 - ตำบลโคกสะอาด อำเภอลำปลายมาศhs07 humanities
ข้าพเจ้านางสาวพรปวีณ์ กิรัมย์ ผู้รับจ้างงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เดือน พฤษภาคม16 พฤษภาคม 2021MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง, คณะวิทยาการจัดการms012 management
HS03 งานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์ และลงพื้นที่ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์16 พฤษภาคม 2021HS03 - ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรองhs03_ humanities
ID09. ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์16 พฤษภาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid092 idtech
HS04 ลงพื้นที่ประจำเดือน พฤษภาคม ตำบลผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์16 พฤษภาคม 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
HS02: ร่วมประชุม วางแผนและลงพื้นที่ศึกษาต้นแบบโคกหนองนาโมเดล ต.หนองโสน16 พฤษภาคม 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรองhs-02 humanities
หลักสูตร: HS04 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย16 พฤษภาคม 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
SC01 – พืชพรรณนา ๆ ชนิด (ประจำเดือนพฤษภาคม)16 พฤษภาคม 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-01 science
ID08(1) การลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนประจำตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์16 พฤษภาคม 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวดid081 idtech
ED04 คณะครุศาสตร์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์16 พฤษภาคม 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed04 education
วิธีเตรียมดินปลูกแตงโม16 พฤษภาคม 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
NS04 – มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์16 พฤษภาคม 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านns-04 nursing
การทำงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -1916 พฤษภาคม 2021AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag022 agricultural
ตุ๊กตาพวงกุนแจ 16 ม.14 บ้านหนองถนนกลาง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์16 พฤษภาคม 2021AG02(2) - ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag022 agricultural
HS03 ตำบลหนองโบสถ์ “การลงพื้นที่เก็บข้อมูล และงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์” ประจำเดือน พฤษภาคม 256416 พฤษภาคม 2021HS03 - ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรองhs03_ humanities
ID06-ตำบลสายตะกู ผลไม้ประจำฤดูกาล ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 256416 พฤษภาคม 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวดid06 idtech
SC01 – บ้านพูนสุข ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (ประจำเดือนพฤษภาคม)16 พฤษภาคม 2021SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช, คณะวิทยาศาสตร์sc-01 science
ID08อบรมเตรียมความพร้อมการแปรรูปกล้วยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ของตำบล16 พฤษภาคม 2021ID08(2) - ตำบลโนนเจริญ อำเภอบ้านกรวด, ไม่มีหมวดหมู่id082 uncategorized idtech
HS03-กพร. (บัณฑิตจบใหม่) รายงานประจำเดือนพฤษภาคม หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง16 พฤษภาคม 2021HS03 - ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรองhs03_ humanities
แหล่งท่องเที่ยว ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์16 พฤษภาคม 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid081 idtech
ID07 ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงระบบ U2T ณ ชุมชนบ้านหนองบัวราย หมู่ที่ 7 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์16 พฤษภาคม 2021ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid07 idtech
ID 09 สำรวจความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของชาวบ้านชุมแสง หมู่ 2 ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์16 พฤษภาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัยid092 idtech
ED04 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 256416 พฤษภาคม 2021ED04 - ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, คณะครุศาสตร์ed04 education
ทำความดีคืนสู่ชุมชน ต.ศรีสว่าง พร้อมเก็บข้อมูลเพิ่มทั้ง 11 หมวด16 พฤษภาคม 2021AG02(3) - ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag023 agricultural
HS04 ลงพื้นที่ประจำเดือนพฤษภาคม ตำบลผไทรินทร์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์16 พฤษภาคม 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
NS04 การลงปฏิบัติงานตำบลโนนขวาง ประจำเดือนพฤษภาคม 256416 พฤษภาคม 2021NS04 - ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่านns-04 nursing
SC08-(กพร.) ออกหน่วยประชาสัมพันธ์มาตรา 40 อำเภอพุทไธสง และการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดบุรีรัมย์16 พฤษภาคม 2021SC08 - ตำบลสตึก อำเภอสตึก, คณะวิทยาศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่sc08 science uncategorized
บทความประจำเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) เรื่องร้องเรียน โครงการขุดลอกหนองสาลี่ ปฎิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพุทไธสง (กพร.)16 พฤษภาคม 2021AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง, คณะเทคโนโลยีการเกษตรag011 agricultural
HS02บทความประจำเดือนพฤษภาคม ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์16 พฤษภาคม 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรองhs-02 humanities
05-NATTAPHON-ID08(1)การแปรรูปกล้วยทางการเกษตร ตำบลปราสาท16 พฤษภาคม 2021ID08(1) - ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวดid081 idtech
การทำอุปกรณ์ฟาร์มอัตโนมัติ16 พฤษภาคม 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
ลงพื้นที่ทำความดีพัฒนาชุมชน อ.นาโพธิ์ ต.ศรีสว่าง และร่วมประชุมเรื่องระบบการเก็บข้อมูลทั้ง11หมวด16 พฤษภาคม 2021AG02(3) - ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ag023 agricultural
ID13-Krittima-May : ประโคนชัยเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน16 พฤษภาคม 2021ID13 - ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมid13 idtech
โรคระบาดหรือโรคติดต่อในวัยเด็ก “โรคมือเท้าปาก”16 พฤษภาคม 2021NS01 - ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน, พยาบาลศาสตร์ns-01 nursing
วิธีถนอม มะขามเปียก16 พฤษภาคม 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
HS02 บทความยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ต.หนองโสน อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม16 พฤษภาคม 2021HS02 - ตำบลหนองโสน อำเภอนางรองhs-02 humanities
การทอเสื่อกก ของชุมชนตำบลเมืองฝาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์16 พฤษภาคม 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
สัตว์เลี้ยงในท้องถิ่นบ้านโคกกลาง16 พฤษภาคม 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์sc06 science
ประเพณีและวัฒนธรรมของบ้านเมืองดู่16 พฤษภาคม 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
ID06 : ตำบลสายตะกู การทำหัวเชื้อจุลินทรีย์(สูตรการทำสารไล่แมลง)บ้านสายโท 12 ใต้ สามัคคี ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์16 พฤษภาคม 2021ID06 - ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวดid06 idtech
วีถีชีวิตคนในชุมชน(บ้านเมืองฝาง)16 พฤษภาคม 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์sc06 science
ID09 สำรวจความเป็นอยู่และอาชีพของชาวบ้านในชุมชนบ้านชุมแสง หมู่ที่ 2 ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์16 พฤษภาคม 2021ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัยid092 idtech
HS03 ตำบลหนองโบสถ์ “การลงพื้นที่เก็บข้อมูล และงานบุญผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์” ประจำเดือน พฤษภาคม 256416 พฤษภาคม 2021HS03 - ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรองhs03_ humanities
HS04 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถามในตำบลผไทรินทร์ ประจำเดือนพฤษภาคม16 พฤษภาคม 2021HS04 - ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศhs04 humanities
การทำตะกร้าจากกระป๋องน้ำอัดลม16 พฤษภาคม 2021SC06 - ตำบลเมืองฝาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์, คณะวิทยาศาสตร์, ไม่มีหมวดหมู่sc06 science uncategorized
HS01ปุ๋ยอัดเม็ด การทอดผ้าป่า-ปาฐกถาชุมชนออนไลน์และการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน16 พฤษภาคม 2021HS01 - ตำบลหนองกง อำเภอนางรองhs-01 humanities