ก่อนจะปลูกพริก เราต้องยกร่องพริกก่อน จากนั้นเราก็นำต้นพริกมาลงปลูก รดน้ำเช้า-เย็น ก่อนพริกเริ่มติดดอก ให้เด็ดยอดทิ้งบ่อยๆ พริกจะแตกยอดอ่อนและกิ่งออกมาเพิ่ม ทำให้ได้กิ่งที่พร้อมมีดอกและผลมากขึ้น เด็ด 1 ยอด พริกจะแตกยอดใหม่ 2-3 ยอด
เมื่อพริกขี้หนูติดดอกให้รดน้ำ 3-4 วันต่อครั้ง ใส่ปุ๋ย พอพริกเริ่มแดง ครอบครัวก็เริ่มเก็บเพื่อออกจากขาย นำรายได้มาเลี้ยงครอบครัว มีทั้งพริกแดง-พริกเขียว-พริกตากแห้ง ครับ

อื่นๆ

เมนู