จ๊กโจลหรือแมงจีซอน

มยุรี  ทะเลิงรัมย์

                แมงจีซอนหรือแมงกระชอน มีชื่อเรียกหลายชื่อมากๆ   ตามท้องถิ่น   ไทยถิ่นอีสานเรียก  แมงจีซอน, แมงอีซอน, แมงกีซอน  เขมรเรียก  กระมล. จ๊กโจล  ไทยถิ่นเหนือเรียก  แมงจอน  ที่บ้านศรีเจริญ  หมู่ 7  มีภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้านในการประกอบอาชีพเสริมที่หารายได้ให้กับครอบครัว   ชาวบ้านที่นี่ส่วนมากประกอบอาชีพทำนาและรับจ้างทั่วไปและอาจจะมีอาชีพเสริมอื่นอีกมากมาย  เช่น  ทำสวน  ปลูกผัก และจับแมงกระชอน

ข้าพเจ้า  นางสาวมยุรี  ทะเลิงรัมย์   ได้ลงพื้นที่สำรวจบ้านศรีเจริญได้สอบถามเรื่องอาชีพของชาวบ้านพบว่ามีอาชีพเสริมอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจคือ  จับแมงกระชอน เมื่อได้สอบถามชาวบ้าน ชื่อ  นาย  จำนงค์ ทะเลิงรัมย์ อายุ 66 ปีชาวบ้านศรีเจริญเล่าว่า  สมัยแต่ก่อนเมื่อชาวบ้านหาแมงกระชอนจะพากันไปจับในทุ่ง   หรือเปิดไฟหล่อแมลง ตอนกลางคืนซึ่งจะได้แมงกระชอน คนละ  1-2  กิโลกรัม  แต่เมื่อปี  2561 – 2562 เริ่มมีชาวบ้านค้นพบเทคนิคและวิธีการหาแมงกะชอนโดยวิธีการคือเปิดคลิปเสียงแม่งกระชอนจาก  YouTube  เชื่อมกับลำโพงและเปิดไฟล่อแมลง ปรากฏว่าได้ผลอย่างมากจนน่าตกใจ คืนหนึ่งได้ถึง  30 – 40  กิโลกรัมเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากๆ  ชาวบ้านเล่าว่าต้องไปที่บริเวณที่เป็นทุ่งกว้างจะได้จำนวนมาก เมื่อชาวบ้านได้มาแล้วก็จะนำไปขายในราคาปลีกและส่งโดยราคาปลีกกิโลกรัมละ 100 – 120  บาท  เป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างมาก

แมงกระซอนจะฝังตัวอยู่ใต้พื้นดินตามท้องทุ่งหลังฤดูเก็บเกี่ยวอากาศร้อนร้อนตอนกลางคืนจะออกมาเยอะ เมื่อก่อนเคยได้วันละ 30 – 40 กิโลกรัม  แต่ปัจจุบันก็เริ่มลดลงได้วันละ  4-5  กิโลกรัม เริ่มหายากขึ้น เป็นที่น่าสงสัยเหมือนกันอาจจะเพราะว่ามันใกล้จะหมดหรืออาจจะออกไข่ไม่ทัน  ชาวบ้านควรจะมีหน่วยงานเข้ามาช่วยลงพื้นที่เพื่อศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  และถ้าสามารถนำมาเลี้ยงได้ก็อาจจะทำให้มีรายได้ที่ดีให้กับชาวบ้านในชุมชนอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู