วันจักรี ตรงกับวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี อันเนื่องมาจากวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่1 ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี ในวันนี้จึงถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่พวกเราชาวไทยให้ความระลึกถึงจนถึงทุกวันนี้                                                                             เนื่องด้วยวันที่6 เมษายน พ.ศ.2564 เวลาประมาณ 16.00 น. นำโดยปลัดอาวุโส และเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ลูกจ้างที่ว่าการอำเภอสตึก ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญเบิกบ้าน ลูกหลานรัชกาลที่1 ณ ที่บรมราชอนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในงานยังมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ ภายในงานมีการจัดพิธีถวายบังคมบรมรูป จัดนิทรรศการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่างๆอีกด้วย                                                              ทั้งนี้ในปี2564 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพระบรมราชอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พร้อมบริเวณโดยรอบ เพื่อให้มีสภาพที่ดีขึ้น มีความเหมาะสม และสมพระเกียรติ และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ทรงก่อตั้งเมืองบุรีรัมย์                                                           

อื่นๆ

เมนู