โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

ข้าพเจ้า นางสาวกัญญาณัฐ บางรุ่ง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ หลักสูตร SC-07 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่7 พฤษภาคม ..2564 ดิฉันได้ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลจาก บ้านเลขที่53 หมู่13 .เสม็ด .เมือง.บุรีรัมย์

มีการปลูกพืชสมุนไพรมากมายหลายชนิด พืชสมุนไพรสามารถนำมาใช้ประโยชน์เป็นยา รวมถึงนำมาเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 

อาทิเช่น ยาหม่อง สบู่สมุนไพร แชมพูสมุนไพร ยานวดสมุนไพร ฯลฯ เป็นต้น 

      ผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้าน หมู่13 .เสม็ด .เมือง .บุรีรัมย์รวมกลุ่มกันทำขึ้นมีชื่อแบรนด์ว่าภูกระโดงโดยความรู้ที่ได้เกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาจากการเรียนรู้จากการเปิดอบรมที่ “อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีสมุนไพรเป็นส่วนผสม สถานที่จำหน่ายวนอุทยานเขากระโดงบริเวณลานด้านล่างจุดขายของฝาก

นางสาวกัญญาณัฐ บางรุ่ง

ประเภท บัณฑิตจบใหม่

ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู