สุรีย์ บุญศรี

          สถานะการณ์โควิด-19 ทุกวันนี้มีความเสี่ยงมากขึ้นทุกวัน ในท้องที่ตำบลเมืองโพธิ์ก็มีการทำจุดคัดกรองขึ้นที่วัดบ้านเมืองโพธิ์ เพื่อเป็นที่กักตัวของผู้คนที่มาจาก 10 จังหวัดกลุ่มเสี่ยง  ทุกคนที่มาจากต่างจังหวัดที่ต้องการเข้าพื้นที่ต้องมีการกักตัวให้ครบ 14 วัน เพื่อเป็นการสังเกตอาการหลังจากมาจากต่างจังหวัด เมื่อกักตัวครบ 14 วัน ไม่พบอาการที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19 ก็สามารถออกจากบ้านทำกิจกรรมได้โดยต้องสวมใส่แมสอยู่ตลอดเวลาที่ออกจากบ้าน

ทุกวันนี้สถานะการ์นของโควิด-19 มีความอันตรายเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากยอดผู้ติดเชื้อในแต่ล่ะวันถึงเกือบ 1 หมื่นคนทั่วประเทศ ในจังหวัดบุรีรัมย์ก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันเช่นกัน และมีผู้คนที่เสียชีวิตในประเทศถึงเกือบ 1ร้อยคนต่อวัน และยอดของผู้เสียชีวิตก็เพิ่มมากขึ้นทุกวัน  ไวรัสโคโรน่าหรือโควิด 19 เป็นโรคระบาทที่ร้ายแรงซึ่งติดต่อจากคนสู่คนได้ง่ายมากหากมีการควรรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุดเพราะไวรัสนี้เป็นไวรัสที่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็น “การระบาดใหญ่” หรือหลังจากเชื้อลุกลามไปอย่างรวดเร็วในทุกภูมิภาคของโลกอาการของโควิด 19 บางรายอาจจะไม่แสดงอาการส่วนบางรายก็จะแสดงอาการดังนี้คือมีใช้มีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป (อย่างไรก็ตามผู้ป่วยบางรายอาจไม่มีใช้เลย) มีอาการทางเดินหายใจข้อใดข้อหนึ่งซึ่งบางคนอาจจะมีเพียงอาการเดียวหรือมากกว่านั้นเช่นเจ็บคอไอมีน้ำมูกหายใจเร็วหายใจลำบากหอบเหนื่อยจมูกไม่ได้กลิ่นหรือลิ้นไม่รับรสนอกจากมีไข้สูงร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วในผู้ป่วยหลายรายยังมีรายงานพบอาการเหล่านี้ด้วย แต่เป็นเพียงอาการร่วมไม่ใช่อาการแสดงหลักของโรคอย่างไรก็ตามสำหรับการระบาดรอบใหม่ในช่วงเดือนเมษายน 2564 ที่เป็นสายพันธุ์อังกฤษพบว่าผู้ป่วยหลายคนมีอาการเพิ่มเติมคือส่วนใหญ่ไม่มีใช้มีอาการตาแดงนิดหน่อยน้ำมูกไหลมีผื่นขึ้นดังนั้นหากใครมีอาการเหล่านี้และมีประวัติสุ่มเสี่ยงขอให้ระมัดระวังและไปพบแพทย์และโรคเหล่านี้จะไม่ติดเราถ้ามีการป้องกันที่ดีและถูกต้องโดยการควรสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารดิบ

เนื่องจากทุกวันนี้ มียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19มากเพิ่มขึ้นทุกวัน จึงอยากให้ผู้คนอยู่บ้านเป็นการหยุดเชื้อเพื่อชาติ แต่ถ้าหากมีเหตุให้ออกจากบ้านก็ควรสวมใส่แมสตลอดเวลา และล้างมื้อด้วยเจลแอลกอฮอล์ไม่เอามือไปสัมผัส จมูก ปาก หรือบริเวณใบหน้า ผู้คนที่มากจากต่างจังหวัดก็ควรไปจุดคัดกรองและกักตัวให้ครบ 14 วัน เพื่อไม่เป็นการกระจายเชื้อไวรัสโควิด-19

 

อื่นๆ

เมนู