วิถีชีวิตชาวนาบ้านเรา – บ้านศรีเจริญ

ทิวา  ทะเลิงรัมย์

                   ชาวนาอยู่คู่กับหมู่บ้านศรีเจริญมาทุกยุคทุกสมัยจนสืบทอดมายังลูกหลานเป็นรุ่นๆ  มาแทบจะเป็นประเพณีปฏิบัติอยู่คู่กับชุมชนบ้านศรีเจริญ  จึงมีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำนาโดยวิธีการทำนาของชาวบ้านจะสอดคล้องกับคนในหมู่บ้านเป็นอย่างยิ่ง

                  ในช่วงต้นเดือนแรกของปี จะมีฝนโปรยปรายลงมาบ่งบอกส่งสัญญาณว่าเริ่มเข้าฤดูทำนา  คือการเตรียมหน้าดินดิน จะมีการไถ่เปิดหน้าดินไว้ก่อนแล้วค่อยเพราะปลูก การไถ่หน้าดินก็เพื่อให้หญ้าหรือวัชพืชได้ตายนั่นเอง ชาวนาจะไปติดต่อรถมาไถ่  ในสมัยก่อนชาวนาจะไถ่นาโดยใช้ควาย  ต่อมาหันมาใช้รถไถนาเดินตาม  แต่ปัจจุบันมีการพัฒนามากขึ้น  ชาวนาหันมาใช้รถแทร็กเตอร์เป็นจำนวนมาก เพราะสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และปัจจุบันเทคโนโลยีทันสมัยล้ำหน้าขึ้น แต่เนื่องจากรถแทร็กเตอร์มีราคาสูง ชาวบ้านไม่มีต้นทุนในการซื้อ  แต่จะมีผู้รับจ้างในหมู่บ้านมารับจ้างไถ่นา  เป็นต้น   สำหรับการเตรียมดินเพื่อเพาะปลูกของชาวนาก็จะเริ่มเตรียมตั้งแต่ต้นปี  คือเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมประมาณนี้ถ้าหลังจากนี้ไปก็จะเป็นการหว่านข้าวขั้นตอนต่อไป สำหรับการไถ่นาเพื่อเตรียมหน้าดินจะมีค่าจ้างในการไถ่ อยู่ประมาณไร่ละ 200-250 บาท หรือแล้วแต่จะตกลงกัน

                       การทำนาในปัจจุบันมีการพัฒนามากขึ้นมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย  ทำให้สะดวกและความรวดเร็ว แต่ต้นทุนค่าใช้จ่ายจะเพิ่มมากขึ้น  อาชีพชาวนาส่วนมากทำนาเก็บไว้กินเองและบางส่วนเอาไปขายเพื่อจ่าย  ค่าไถ่  ค่าเกี่ยว  ค่าปุ๋ยและค่าพันธ์ข้าวแทบจะไม่มีกำไรเลย บางปีข้าวราคาต่ำมาก แต่ในปัจจุบันรัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องค่าเก็บเกี่ยวทำให้ชาวนาได้มีกำลังใจเพิ่มมากขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู