เมืองโพธิ์บ้านนา

หทัยชนก นะรมรัมย์

              บ้านเมืองโพธิ์ หมู่ที่1 ตำบลเมืองโพธิ์อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ มีประชากรทั้งหมด141ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่จะนิยมปลูกข้าว ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว์ และทอผ้าไหมเป็นส่วนใหญ่ เดิมทีประชากรจะนิยมปลูกข้าวเป็นอย่างมากเพราะพื้นที่ในชุมชนเป็นพื้นที่ราบชาวบ้านจึงไม่รู้จะทำอะไรที้งนี้ก็เกิดภัยแล้งขึ้นมาทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากและมีการโยกย้ายถิ่นฐานไปทำงานที่ต่างจังหวัดเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว

ดิฉันนางสาวหทัยชนก นะรมรัมย์ และทีมงาน ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจประชากรและความเป็นอยู่ของประชาชนและได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน พบว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีแหล่งน้ำที่ใหญ่ตระกาลตา มีหนองน้ำหรือชนประทานของตำบลที่เป็นที่กักเก็บน้ำของชุมชนซึ่งเป็นสิ่งที่หาชมได้ยากมาก ทั้งนี้สมาคมแม่บ้านแห่งบ้านเมืองโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดตั้งโครงการสินค้า OTOP ขึ้น โดยมีคุณแม่สุมาญ ปริญรัมย์ เป็นประทานของโครงการโดยมีชื่อโครงการว่า โครงการถัก ทอ สาร โดยคุณแม่ได้เล่าถึงความเป็นมาของโครงการว่า เมื่อก่อนชาวบ้านและคุณแม่ได้มีอาชีพทำนา ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาได้เกิดภัยแล้งรวมทั้งภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเป็นอย่างหนักจึงทำให้ ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากทำให้ผลผลิตไม่ได้ตามที่คาดหวังไว้ จึงทำให้เกิดการขาดทุนขึ้น ทำให้ประชาชนต่างพากันย้ายไปต่างจังหวัดเพื่อไปหางานทำ และนำรายได้มาเลี้ยงครอบครัว ทั้งนี้ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยต่างได้หารือกันเพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขได้อย่างไร และคุณแม่สุมาญ ปริญรัมย์ก็ได้เสนอโครงการถักทอสารนีขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนได้มีรายได้ภายในชุมชน ทำให้ประชาชนไม่เกิดการว่างงาน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้อย่างดี โครงการถักทอสารนี้มีการนำเอา การถัก การทอ และ การสารมารวมกันเพื่ดให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ โดยการถักจะเน้นการถักโดยใช้วัสดุจากเชือกร่มโดย จะถักเป็นผ้าผันคอ เสื้อคลุม และการถักกระเป๋า งานทอก็จะเป็นการทำเอาใยไหม ใยสังเคราะห์ และผ้าฝ้ายนำมาทำเป็นการทอโดยจะทอเป็นผ้าไหมลายต่างๆ ผ้าถุง เป็นต้น และการสารก็จะนำเอาวัสดุจากไม้ไผ่เพื่อนำมาทำเป็นตะกร้าหวาย  และโครงการนี้ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตำบลเป็นอย่างมากและได้นำรายได้เข้าสู่ประชาชนเป็นอย่างมาก

อยากเชิญชวนให้ทุกคนที่ได้อ่านบทความนี้ได้มาเที่ยวที่บ้านเมืองโพธิ์ โดยตั้งอยู่ที่ หมู่ที่1 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ นอกจากบ้านเมืองเมืองโพธิ์จะมีสินค้าOTOPแล้วยังมีหนองน้ำที่น่าดึงดูดใจเป็นอย่างมากประชาชนที่นี่มีการต้อนรับเป็นอย่างดี ชุมชนมีความเข้มแข็งมีผู้นำที่มีภาวะความเป็นผู้นำสูง และเมื่อมาแล้วจะไม่ผิดหวังเป็นแน่เพราะชาวบ้านทุกคนจะให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมีการดูแลเอาใจใส่ผู้มาเยือนเป็นอย่างมาก และดิฉันมั่นใจว่าผู้ที่มาเยี่ยมชมจะรู้สึกประทับใจและตื้นตันใจในหลายๆสิ่งแบบดิฉัน

 

อื่นๆ

เมนู