เสราะแสรศรีเจริญ

ทิวา  ทะเลิงรัมย์

                     บ้านศรีเจริญตั้งอยู่ใน  ตำบลเมืองโพธิ์  อำเภอห้วยราช  จังหวัดบุรีรัมย์  มีประชากรค่อนข้างเยอะคุณส่วนมากจะประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลักรองลงมาคือเลี้ยงสัตว์และรับจ้างทั่วไป  ชาวบ้านแถวนี้ชอบเลี้ยงวัวเนื่องจากวัวเป็นสัตว์ที่กินง่าย โตไว และไม่ค่อยมีปัญหาในการเลี้ยง  ขยายพันธ์ได้เยอะ  อาจจะใช้เวลานานแต่ตอนขายราคาสูง

วิธีเลี้ยงวัวของชาวบ้านคือ ตอนเช้าปล่อยให้วัวออกมากินหญ้าตามทุ่งนาหลังฤดูเก็บเกี่ยวและเมื่อถึงเวลาเย็นก็ต้อนกลับมาเข้าคอกให้น้ำให้ฟางกินต่อรอบดึก  และต้องจุดควันไฟไล่ยุงให้วัวด้วย  เมื่อวัวตัวใหญ่อายุขั้นต่ำที่สามารถขายได้คือ  2  ปี  ส่วนมากจะขายตัวผู้  ตัวเมียไว้ขยายพันธ์   โดยราคาของวัว  ส่วนใหญ่นั้นจะเริ่มต้นที่ 25,000-40,000 บาท ทั้งนี้ ก็แล้วแต่ขนาดไซด์และชนิดสายพันธุ์  วัวที่ชาวบ้านเลี้ยงส่วนมากเป็นวัวกระโดน  แต่เดี๋ยวนี้มีการพัฒนาสายพันธุ์มีการนำวัวมาจากฟาร์มเพื่อมาเลี้ยงทำให้มีหลายสายพันธ์  เช่น  ชาโรเล่ แอ๊งกัส บรามั่น จะทำให้ขายได้ในราคาดีซึ่งเป็นอาชีพที่ชาวบ้านสามารถทำได้และมีรายได้ให้กับครอบครัวเมื่อนำวัวไปจำหน่าย

ในชุมชนบ้านศรีเจริญมีอาชีพที่ชาวบ้านทำคือทำนาและเลี้ยงสัตว์ส่วนมากจะเลี้ยงวัว  โดยจะมีพ่อค้าเข้ามาซื้อวัวถึงบ้านจะมีการตกลงราคากันก่อนซื้อขายและพ่อค้าจะนำวัวไปขายต่อในตลาดต่อไป  ทำให้ชาวบ้านมีรายได้มาให้ครอบครัว  และเป็นอาชีพที่เรียบง่าย  ต้องเริ่มจากอาชีพเสริมให้พัฒนาเป็นอาชีพหลักจึงจะมั่นคง

อื่นๆ

เมนู