พ่นยา ตามโรงเรียนและวัด
ทางเราผู้จ้างงาน ได้ร่วมมือกันทำความสะอาดวัดและโรงเรียน ตามด้วยการพ่นยาเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อรับมือกับการเปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันอันตรายจากโรคโควิด-19 และพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19ตามวัด เเละ โรงเรียน ที่มีการชุมนุม หรือมาทำบุญ และได้แจกเจลแอลกอฮอล์ให้กับทุกวัดเเละโรงเรียนตามหมู่บ้านนั้น และช่วยกันทำความสะอาดอย่างสามัคคีกัน ทั้งนี้ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ

อื่นๆ

เมนู