การทอผ้า ถือเป็นศิลปะและหัตถกรรมหรืองานฝีมืออย่างหนึ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นกรรมวิธีการผลิตผืนผ้าโดยใช้เส้นด้ายพุ่งและเส้นด้ายยืนมาขัดประสานกันจนได้เป็นผืนผ้า ทั้งนี้ต้องมีเครื่องมือในการทอ เรียกหูก คนแก่มักจะทอผ้าไว้ห่มเวลาอาบน้ำเสร็จ หรือไว้เช็ดตัว อันนี้ เป็นการทอผ้าของยายผมครับ ยายของผมเอาเวลาว่างจากการสีข้าว มานั่งทอผ้าไว้ใช้งานเอง หรือ นำไปขายเพื่อจะได้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครบครัว

 

อื่นๆ

เมนู