เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา(covid-19)
การเลี้ยงปลาเพื่อไว้รับประทานในครอบครัวหรือจำหน่าย ในบ้านหรือในชุมชน จึงได้มีการกลับมาเลี้ยงกันเป็นจำนวนมาก เพราะปลาเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายและใช่เวลาไม่นานเหมาะกับการเลี้ยงในชุมชนในสวนหลังบ้าน ในสระเพื่อการเกษตร และพื่นที่เลี้ยงก็เลี้ยงได้หลายแบบ ทั้งบ่อดิน บ่อปูนซีเมนต์ หรือตามทุ่งนาก็สามารถเลี้ยงได้
และปลาที่เลี้ยงก็สามารถนำมาทำอาหารเพื่อรับประทานหรือขายเป็นรายได้เสริมก็ได้ เป็นการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์โควิด19 (covid-19)
ลดค่าใช่จ่ายครอบครัวของตำบลเมืองฝางได้อีกทาง

 

อื่นๆ

เมนู