เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว
หมู่ที่6 บ้าน​โนนสวรรค์​ ได้มีการจัดซื้อเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ประจำหมู่บ้านให้ชาวบ้านที่ต้องการคัดข้าวก่อนการเพาะปลูกข้าวนำมาคัด ประโยชน์จากการคัดคือได้เมล็ดข้าวที่สมบูรณ์แยกเมล็ดรีบ ข้าวปนเม็ดเล็ก เศษหญ้าต่างๆที่ปนมาจากการเก็บเกี่ยว​ผลผลิต สำหรับคนในหมู่ที่6 บ้าน​โนนสวรรค์​ จ่ายค่าคัดถุงปุ๋ยล่ะ20​ บาท​ ส่วนคนต่างหมู่บ้านจ่ายค่าคัดถุงปุ๋ยล่ะ30​ มีสมาชิกในหมู่ที่6เป็นคนทำการคัดข้าวและได้ค่าตอบแทนเป็นการสร้างอาชีพ​ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

อื่นๆ

เมนู