กิจกรรม​​โควิดWEEKทางทีมจ้างงานตำบลเมืองฝางได้มีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับโรงเรียนเมืองดู่ โรงเรียนบ้านโคกกลางโรงเรียนเมืองฝาง และวัดในตำบลแจกแอลกอฮอล์​ล้างมือให้โรงเรียนและวัดเข้าไปให้ความรู้วิธีการสู้ภัยโควิดแก่นักเรียนตามห้องเรียนพร้อมทั้งแจกแมสให้กับนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียนและที่กั้นสำหรับรับประทานอาหาร

อื่นๆ

เมนู