1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช
  4. กิจกรรมรณรงค์วัคซีนป้องกันโควิด-19 SC01 – บ้านพูนสุข ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (ประจำเดือนมิถุนายน)

กิจกรรมรณรงค์วัคซีนป้องกันโควิด-19 SC01 – บ้านพูนสุข ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ (ประจำเดือนมิถุนายน)

กิจกรรมรณรงค์วัคซีน ต้านภัยโควิด19

กชกร ทองบางโปร่ง

       จากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกที่สามนี้ ทำให้มีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยวันละหลายพันคนและมีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนต่อวัน โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนา ที่จะมีการระบาดจากประเทศจีนในเดือนธันวาคมปี2019 และเริ่มระบาดไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยก็มีผู้ป่วยด้วยเช่นกัน ซึ่งการระบาดในระลอกแรก และระลอกสองในไทย ยังไม่มีความรุนแรงเท่าระลอกที่สาม เพราะโควิดระลอกที่สามนี้ มีการพบเชื้อหลายสายพันธุ์เช่น สายพันธุ์บราซิล สายพันธุ์อินเดีย สายพันธุ์อังกฤษ สายพันธุ์แอฟริกาใต้ และสายพันธุ์อื่นๆ

พวกเราจึงได้ทำการลงพื้นที่ไปรณรงค์เรื่องวัคซีนป้องกันโควิด-19ให้กับชาวบ้าน ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ มีการเดินรณรงค์บอกชาวบ้านตามหลังคาเรือนว่า ให้ชาวบ้านไปรับวัคซีนที่ทางรัฐจัดสรรไว้ให้ วัคซีนมีประสิทธิภาพไม่อันตรายอย่างที่คิด โควิดมันน่ากลัวกว่าวัคซีน และได้ทำการเดินแจกแอลกอฮอล์สเปย์ เจลล้างมือและหน้ากากอนามัยให้กับชาวบ้าน

และอีกกิจกรรมที่ได้ทำคือ การดูแลตัวเองมีการสอนชาวบ้านออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรง และมีการสอนชาวบ้านทำเจลล้างมือไว้ใช้เอง และกิจกรรมสุดท้ายคือสอนชาวบ้านทำฉากกั้นไว้ใช้ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา และฉากกั้นนั้นเรายังนำไปให้กับทางสถานศึกษาด้วยเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

วีดีโอประจำเดือนมิถุนายน

 

อื่นๆ

เมนู