นางสาวปวริศา ครุฑประโคน

พูดไปสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 ก็ไม่ได้เลวร้ายไปหมดเลยซะทีเดียว อย่างน้อยก็ทำให้เราได้มีโอกาสอยู่บ้านและหาผลไม้ของกินตามฤดูกาลไว้รับประทาน นำมาแปรรูปเป็นอาหารไว้ทานยามว่าง และผลไม้ต่างๆยังนำมาขายเป็นอาชีพเสริมได้อีกด้วยเช่น กล้วยน้ำหว้า กล้วยหอม มะม่วง เป็นต้น และในปัจจุบันนี้ยังมีวัคซีนเพื่อช่วยป้องกันโควิด 19 ซึ่งรนณรงค์ให้มีการรับวัคซีน การรับวัคซีนทำให้มีภูมิคุ้มกันและช่วยให้ประชาชนมีความเป็นอยู่และสร้างความมั่นใจในการดำรงค์ชีวิตมากขึ้น
อย่างไรก็ดี ขณะที่เราต่างทำหน้าที่ของตัวเอง ทั้งการฝึกเว้นระยะห่างทางสังคม และการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ ยังมีสิ่งสำคัญที่เราต้องพยายามทำในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ก็คือ การเลือกมองเรื่องราวต่าง ๆ ในมุมบวกนั่นเอง และสุดท้ายสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคงเป็นวิถีชีวิตใหม่ ๆ และบทเรียนที่พวกเราได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งมันจะคงอยู่กับพวกเราแม้ว่าโรค โควิด 19 จะหมดไปก็ตาม
โควิด19เราต้องรอด!!!

 

 

 

อื่นๆ

เมนู