นางสาวเบ็ญญา เลี่ยมนางรอง

ไวรัสโคโรน่าหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า COVID-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ มีความรุนแรงมากพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และก็กว้างขึ้นเรื่อยๆ
ในปัจจุบันเชื้อไวรัสนี้สามารถแพร่กระจายไปทั่วจากการไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของคนที่ป่วย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ต้องมีการรวมตัวของคนเป็นจำนวนมาก เช่น ในพื้นที่สถานศึกษา เป็นต้น จึงมีความเสี่ยงค่อนข้างมาก ทางคณะอาจารย์เห็นถึงความสำคัญในการลดความเสี่ยงและการป้องการตนเองจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ของนักเรียนและคุณครูในพื้นที่สถานศึกษาที่ได้เปิดภาคเรียนจึงมอบหมายให้ผู้ปฎิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการในพื้นที่ตำบลเมืองฝางได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ ฉากกั้นโปร่งแสงและหน้ากากอนามัย ในส่วนของฉากกั้นโปร่งแสงผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมมือร่วมแรงกันจัดทำขึ้นมา โดยในพื้นที่ตำบลเมืองฝางมีสถานศึกษาทั้งหมด 3 แห่งที่เราได้นำอุปกรณ์ไปมอบให้ ได้แก่ โรงเรียนบ้านเมืองดู่ โรงเรียนบ้านโคกกลาง และโรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง ซึ่งเป็นสถานศึกษาขนาดกลางอยู่ในพื้นที่ชุมชน

ดังนั้นจึงเกิดการรวมตัวของคนจำนวนมาก อาจมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงทางคณะผู้ปฏิบัติงานจึงได้นำฉากกั้นและหน้ากากอนามัยไปแจกให้กับนักเรียนและคุณครูโดยเฉพาะหน้ากากอนามัยมีความสำคัญมากในสถานการณ์ในปัจจุบัน ให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องการป้องกันตัวเองจากโควิด 19 การล้างมืออย่างถูกวิธี การสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี การถอดและทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกสุขลักษณะเพื่อลดความเสี่ยง ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเป็นอย่างดี
จะเห็นได้ว่ามาตรการป้องกันการติดเชื้อไม่ใช่เป็นเพียงหน้าที่ของประชาชนคนใดคนนึง แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำร่วมกัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อทั้งต่อตัวเองครอบครัว คนรอบข้าง และสังคม

อื่นๆ

เมนู