นางสาวเปรมกมล ปลงรัมย์

เนื่องจากโควิด 19 ยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่องทำให้ส่งผลกระทบกับประชาชนเป็นอย่างมาก ช่วงนี้เป็นช่วงที่นักเรียนกำลังเปิดเทอมทางผู้ว่าจ้างงานและอาจารย์ทีมงานตระหนักถึงอันตรายของโรคโควิด 19 จึงมีการจัดให้มีกิจกรรมป้องกันโควิด 19 โดยการทำเจลแอลกอฮอล์แจกให้กับโรงเรียนและให้กับชุมชน และการทำที่กั้นโควิดให้กับโรงเรียน โดยมีวิธีการทำที่กั้นโควิดต่อไปนี้ แผ่นพลาสติกใส ท่อ PVC 4 หุน ข้องอ 90 องศา 2 แท่ง ข้อต่อ 4 ทางมุมฉาก 2 แท่ง ท่อ PVC 4 หุน (1/2 นิ้ว) ยาว 10 เซนติเมตร 4 แท่ง ฝาครอบท่อ PVC 4 หุน 4 แท่ง คัดเตอร์ สายรัดพลาสติกไนล่อน และกาวร้อน
1.เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม
2.นำท่อ PVC ต่อเข้ากับข้อต่อ 4 ทางมุมฉาก ต่อให้ได้ 2 ชิ้น
3.ต่อท่องอ 90 องศาเข้ากับท่อ PVC ที่เตรียมไว้ด้านบน
4.เมื่อต่อเสร็จแล้วจะได้เฟรมท่อ PVC
5.ต่อฝาครอบ PVC และท่อ PVC ความยาว 10 cm เพื่อความแข็งแรงและใส่ฝาครอบ PVC บวกท่อ PVC 10 cm เพิ่มความมั่นคงและตัดพลาสติกใสให้มีขนาดพอดีกับฉากกั้นติดกาวร้อนและเอาแผ่นพลาสติกที่เตรียมไว้มาใส่กับกาวร้อนและใช้สายรัดมารัดต่ออีกทีเพื่อความมั่นคง เป็นอันเสร็จเรียบร้อย


และนำหน้าการอนามัย เจลแอกอฮอล์ และที่กั้นโควิดแจกให้ตามโรงเรียนในพื้นที่ และมีการอธิบายการใส่หน้าการอนามัยถูกวิธี การทิ้งหน้ากากอนามัยให้เป็นที่และให้เกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยให้กับนักเรียนเกี่ยวกับการป้องกันโควิด เช่นล้างมือให้สะอาดและล้างด้วยสบู่ ล้างนานกว่าเดิมหน่อย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างประมาณ 1-2 เมตร
กิจกรรมการรณรงค์ป้องกัน covid-19 จัดทำขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงอันตรายเกี่ยวกับโรค covid19 ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันเราและส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือประชาชนเราต้องตระหนักถึงโรคโควิด 19และมีการป้องกันตนเองให้ถูกวิธี

อื่นๆ

เมนู