ข้าพเจ้านายพนมชัย ชุมพลชัย ผู้ปฎิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ภาคนักศึกษา

หลักสูตร : SC03 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ในเดือนสิงหาคมนี้ข้าพเจ้าได้รับหมอบหมายงานให้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่พอจะนำไปขายบนช่องทางการขายแบบออนไลน์ได้จากหมู่บ้านในตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยผลิตภัณฑ์ที่ข้าพเจ้าได้จัดหามาก็คือขนมข้าวเกรียบเห็ดและเข้าร่วมอบรม

ที่มาของการทำข้าวเกรียบคือ กลุ่มสัมมาชีพบ้านจบกนั้นได้มีการรวมกันปลูกเห็ดนางฟ้าสร้างรายได้เสริมและเห็ดนางฟ้าสามารถสร้างรายได้ได้พอสมควรจึงที่ทำให้ชาวบ้านหันมาปลูกตามเป็นผลให้เห็ดราคาตกต่ำทางกลุ่มจึงได้คิดวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยแปรรูปเป็นข้าวเกรียบเห็ดที่มีหลากหลายรูปร่างและสีสัน

การอบรมการขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์โดยมีอาจารย์วิทยากรคืออาจารย์

อาจารย์วรินทร์พิพัชร วัชรพงษ์เกษม มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเปิดเพจขายผลิตภัณฑ์โดยสอนตั้งแต่การตั้งชื่อให้มีคนจดจำได้ง่าย การใส่แคปชัน ตั้งรูปโลโก้ ตั้งภาพหน้าปก การยิงแอดบนเฟซบุ๊ก แนวทางการสร้างสื่อสำหรับการขายการผลิตภัณฑ์ออนไลน์

การอบรมในครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้เพิ่มเติมอย่างมากและจะนำไปสอนชาวบ้านในพื้นที่ให้เข้าใจด้วยเช่นกัน

วิดีโอประจำเดือนสิงหาคม :

อื่นๆ

เมนู