ข้าพเจ้านางสาวช่อเพชร คะมุง ได้รับมอบหมายงานในเดือนกันยายนให้นำเสนออาหารหรือขนมที่ไว้ตอนรับนักท่องหรือที่จะมาเที่ยวเยี่ยมชมบ้านจบกหมู่ที่ 6

สิ่งที่ข้าพเจ้านำเสนอคือมันเทศฉาบน้ำตาล มันเทศเป็นพืชท้องถิ่นที่ชาวบ้านในชุมชนปลูกไว้ขุดขึ้นมากินหรือขายแต่เมื่อเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ชาวบ้านที่ขุดขึ้นมาเพื่อนำไปขายแต่ขายไม่ได้ข้าพเจ้าจึงเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการนำมาแปรรูปเป็นมันเทศฉาบน้ำตาลวิธีทำนั้นง่ายและสามารถนำไปต่อยอดเป็นสินค้าออนไลน์ได้

การเตรียมส่วนประกอบในการทำมันเทศฉาบมีส่วนประกอบดังนี้

มันเทศจะเป็นสีอะไรก็ได้ 1 กิโลกรัม โดยมันเทศที่ข้าพเจ้าเลือกมาเป็นมันเทศสีส้ม

น้ำตาลทรายขาว 1 กิโลกรัม

น้ำมันสำหรับปรุงอาหาร 1 ลิตร

ขั้นตอนแรก ให้นำมันเทศที่เตรียมนั้นมาล้างแล้วปลอกเปลือกออกจากนั้นก็หั่นให้เป็นแผ่นบาง ๆ

ขั้นที่สอง ให้ตั้งกะทะและเทน้ำมันที่ได้เตรียมมาใส่ให้ได้ 1 ลิตร ในการทอดนั้นจะต้องทอดสองครั้ง ทอดครั้งแรกให้ทอดด้วยไฟอ่อน ๆ ถ้าเห็นว่ามันเทศเหลืองสุกแล้วให้ยกออกแล้วพักไว้จนเย็นจากนั้นก็จะเข้าสู่การทอดครั้งที่สองซึ่งเป็นการทอดแบบไฟแรง โดยให้ใช้ไฟที่แรงมาก ๆ แล้วนำมันเทศที่ได้พักไว้มาใส่เป็นเวลา 30 วินาทีหรือเมื่อเห็นว่ามันเทศนั้นสุกเหลืองกว่าเดิมจึงยกขึ้นเพื่อนำมาพักไว้ วิธีการทอดแบบนี้จะทำให้มันเทศไม่อมน้ำมันและกรอบมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่สาม ให้ตั้งกะทะขึ้นมาอีกใบเพราะจะต้องเคี้ยวน้ำตาลให้นำน้ำเปล่ามาใส่ในกะทะแล้วตั้งไฟไว้กลาง ๆ จากนั้นนำน้ำมันมาใส่เล็กน้อยเมื่อเห็นว่าน้ำเดือดแล้วจึงใส่น้ำตาลที่ได้เตรียมมาแล้วค่อย ๆ คนไปเรื่อย ๆ จนกว่าน้ำตาลจะละลายทั้งหมดเมื่อคนไปซักพักจนกว่าน้ำเชื่อมจะเหนียว

ขั้นตอนที่สี่ เมื่อได้น้ำเชื่อมแล้วจะนำมันเทศที่ทอดไว้มาคลุกเลยก็ได้เพื่อที่จะเคลือบแต่อาจจะหวานมากไปและมีอีกวิธีหนึ่งคือการค่อย ๆ นำน้ำเชื่อมไปราดบนมันเทศแล้วคลุกโดยวิธีนี้เราจะสามารถควบคุมปริมาณน้ำเชื่อมได้

เมื่อทำครบทั้งสี่ขั้นตอนแล้วก็จะได้มันเทศฉาบน้ำตาลแสนอร่อยไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือจะไว้ทานเองก็ได้

ลิงค์วิดีโอประจำเดือนกันยายน :

อื่นๆ

เมนู