ข้าพเจ้านายพนมชัย ชุมพลชัย ผู้ปฎิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ภาคนักศึกษา

หลักสูตร : SC03 ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เดือนตุลาคม 2564 ทางผู้เขียนกับทีมงานSC03และผู้นำชุมชนบ้านสนวนได้จัดกิจกรรมการจัดการแสดงทางวัฒนธรรมการรำท้องถิ่น เพื่อการรองรับการท่องเที่ยว

ในวันที่ 13-14 ตุลาคม ทีมงานได้เข้าไปสำรวจและจัดพื้นที่เพื่อจัดงานกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับสถานที่ที่จัดงานก็คือศาลากลางหมู่บ้าน

วันที่ 15 ตุลาคม ก็คือวันจัดการแสดงเชิงวัฒนธรรมการรำท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวตำบลสนวน ในงานมีการแสดงต่าง ๆ มากมายและยังได้เชิญ

เหล่าคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มาเป็นกรรมการและวิทยากรแนะนำการจัดตำแหน่งในการรำ การใช้ท่ารำที่ทำให้มีความโดดเด่นเพื่อเตรียมไว้สำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวในวันข้างหน้า

โดยชุดการแสดงรำมีดังนี้

  1. รำกะลา เป็นการรำและนำกะลามะพร้าวมาเคาะเข้าจังหวะเป็นคู่ ๆ ของผู้แสดง และยังมีความเชื่อกันว่าหากมีคู่รักใดที่รำกะลาแล้วในระหว่างการรำนั้นได้เคาะกะลามะพร้าวจนแตกจะทำให้ความรักนั้นสมหวังและราบรื่น
  2. รำกันตรึม เป็นการรำที่เน้นความสนุกสนานของผู้รำ มีการนำเพลงกันตรึมที่สนุกมาประกอบกันการแสดง กันตรึมในปัจจุบันมีการจัดตั้งกันเป็นคณะโดยกันตรึมสามารถได้แทบจะทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นมงคลหรืองานที่ไม่มงคลก็ตาม
  3. รำบาสโลบ คือการเต้นเป็นจังหวะที่พร้อมเพรียงกัน ขยับไปด้านข้าง ๆ ไปมา มีการเตะเท้าเป็นจังหวะตามเพลง
  4.  รำตรด มีความเชื่อกันว่าถ้าหากฝนฟ้าไม่ตกตามฤดูกาลก็จะมีการรำตรดเพื่อขอให้ฝนตก โดยการรำตรดจะต้องมีการไหว้ครูก่อนถ้าหากไม่ได้ไหว้ครูก็อาจจะก็เรื่องแปลก ๆ ขึ้นภายวงรำเช่น เครื่องดนตรีที่อยู่ดี ๆ ก็เสียหาย การรำจะไม่เป็นจังหวะกัน เป็นอันจะต้องมีเหตุให้การแสดงไม่ราบรื่นจึงจะต้องมีการไหว้ครูเสมอ

ต้องขอขอบคุณชาวบ้านตำบลสนวนที่มาเข้าร่วมงานด้วย

วิดีโอประจำเดือนตุลาคม 2564 :

อื่นๆ

เมนู