สบู่ เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดร่างกายที่ได้จากปฏิกิริยาของด่างกับไขมันจากพืชหรือสัตว์ ปัจจุบัน สบู่มีการใช้ส่วนผสมชนิดต่างๆเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของสบู่ให้มีลักษณะพิเศษ ตรงตามความต้องการใช้งานที่หลากหลายขึ้น

ลักษณะของสบู่ที่ดี
1. มีความสามารถทำความสะอาดได้ดี
2. มีฟองในระดับที่เหมาะสม
3. มีความเป็นด่างน้อยในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหรือทำลายชั้นไขมันของผิว
4. สบู่ก้อนไม่มีเนื้อเหลว แตกหักง่าย
5. ไม่มีกลิ่นหืน มีกลิ่นหอมน่าใช้ และมีคุณสมบัติเฉพาะในบางกรณี เช่น สบู่ฆ่าเชื้อ

วันนี้ก็จะมานำเสนอการทำสบู่กลิ่นน้ำนมข้าวไว้ใช้เอง โดยมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

1.สาร KD

2.น้ำหอมกลิ่นน้ำนมข้าว

3.น้ำผงข้น

4.น้ำผงฟอง

5.หัวเชื้อสบู่

6. N8000

7.สีผสมอาหาร(จะใช้สีอะไรก็ได้)

8.วัตถุกันเสีย

ขั้นตอนการทำ

-เทน้ำผงข้นกับน้ำผงฟองลงใส่ภาชนะผสม ไม่ว่าจะเป็น กะละมัง เครื่องตีแป้ง และผสมให้เข้ากัน

-เท N8000 กับ หัวเชื้อสบู่ลงไป และตีผสมN8000 กับ หัวเชื้อสบู่ให้เป็นเนื้อเดียวกัน

-หลังจากนั้นเติม KD น้ำหอมกลิ่นน้ำนมข้าว และ วัตถุกันเสียลงไป

-เติมสีผสมอาหารตามใจชอบเลย โดยต้องค่อยๆเติมสีผสมอาหารลงไป

และหลังจากนั้นบรรจุใส่ชวดที่เตรียมไว้เลย

อื่นๆ

เมนู