โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้จึงได้ทำการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองฝางขึ้น โดยการจัดอบรมในครั้งนี้ได้ทำการจัดอบรมขึ้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง ในวันที่ 9 และ 10 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา โครงการจ้างงานยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้ทำการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าขึ้น ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นมา โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือท่านผอ. กองสาธารณสุข , อสม ประจำหมู่บ้านต่าง ๆ ,และประชาชนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังการอบรมและการบรรยาย ให้ความรู้ประมาณ 30 คน โดยในการอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้น 2 วันโดยในการจัดอบรมวันแรกเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องไวรัสโคโรน่า แหล่งที่มา และไวรัสมีกี่สายพันธ์ และมีการสอน ทำน้ำยาล้างมือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ฆ่าเชื้อโรค โดยวิธีการทำและการจัดทำวัสดุอุกรณ์ก็ไม่ยุ่งยากสามารถหาซื้อมาทำเองที่บ้านได้ง่ายๆ แถมราคาไม่แพงด้วย และสอนวิธีทำสบู่น้ำนมข้าว ไว้ใช้ล้างมือ ซึ่งสบู่น้ำนมข้าวตัวนี้จะหอมและสะอาด ส่วนวันที่ 2 ก็จะเป็นการทบทวนความรู้ของวันแรกและมีกิจกรรมคล้าย ๆ กับวันแรก ประชาชนที่เข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้มีความตั้งใจและสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีแต่เสียงหัวเราะ เพราะอาจารย์ผู้บรรยายหากิจกรรมมาทำอย่างต่อเนื่องไม่ปล่อยให้ผู้ฟังการบรรยายรู้สึกเบื่อเลย ช่วง 11.00 น. ก็จะเป็นการทำกิจกรรมออกกำลังกาย ซึ่งเรียกเสียงหัวเราะได้เป็นอย่างดี เพราะผู้ฟังการบรรยายส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ การได้รับความรู้ในครั้งนี้ ถือว่าให้ประโยชน์เป็นอย่างมากเลยทีเดียว เพราะทำให้เรารู้จักการหลีกเลี่ยงและรู้จักการป้องกันตัวเองก่อนที่จะเกิดการติดเชื้อขึ้น ทำให้เรามีชีวิตที่ยาวนานขึ้นเพราะในยุคปัจจุบันนี้ โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ทำให้ เราต้องรู้จักรักตัวเองและรู้จักการป้องกันตัวเอง

อื่นๆ

เมนู