1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการแสดงทางวัฒนธรรมการรำท้องถิ่น เพื่อรองรับการท่องเที่ยว” ประจำเดือนตุลาคม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการแสดงทางวัฒนธรรมการรำท้องถิ่น เพื่อรองรับการท่องเที่ยว” ประจำเดือนตุลาคม

การแสดงวัฒนธรรมการรำท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยว

การฟ้อนรำหรือการรำเป็นประเพณีที่มีมานานมากซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ

การแสดงรำเพื่อวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเป็นการสืบทอดเพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้รับทราบประเพณีที่เกิดขึ้นไม่ให้ห่างหายไปจากความรู้สึกของวัฒนธรรมโบราณเช่นการรำตรด รำบาสโลป รำกะลา รำกันตรึม

การรำตรด สมัยโบราณกาลเป็นการรำ ถ้าเมื่อฝนไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาลก็จะมีการรำตรดเพื่อเรียกฝนให้ให้ตกชาวไร่ชาวนาจะได้ทำการเกษตรบางทีก็มีการร่ายรำเพื่อหารายได้ในการพัฒนาหมู่บ้านรำกันตรึมเป็นการแสดงการรำออกแนวสนุกสนาน เปรียบเปรยถึงประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อความสนุกสนานของชุมชน

รำกะลาเมื่อก่อนไม่มีเครื่องดนตรีชาวบ้านได้นำกะลามาประกอบการเต้นรำเพื่อความสนุกสนานในชุมชน

บทความดังกล่าวเป็นการสืบทอดเจตนารมย์ของข้าพเจ้าและทีมงานเพื่อให้เยาวชนชุมชนรุนหลังได้รับรู้ถึงประเพณีและวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและสืบทอดต่อ ๆ กันไป

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู