การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลสุขภาพในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ระหว่างวันที่ 9-10 เป็นการอบรมให้ประชาชนรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 เป็นการให้ความรู้ แนวทางการป้องกัน และอธิบายการทำงานของวิทยากรในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ที่อยู่ในโรงพยาบาลสนาม การปฏิบัติตัวอยู่ในนั้น การใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลสนาม อธิบายการตรวจเชิงรุกในแต่ละพื้นที่ และอธิบายให้ประชาชนที่มาอบรมการเกิดโรคมาจากที่ประเทศจีน และการแนะนำการฉีดวัคซีน วัคซีนมีกี่ชนิด เชื้อเป็น เชื้อตาย การฉีดวัคซีนจำเป็นอย่างยิ่ง และมีกิจกรรมนันทนาการจากคณะอาจารย์มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สร้างความสนุกสนานให้แก่ประชาชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม มีของฝากและการสอนให้ทำสบู่น้ำนมข้าว กับการทำสเปรย์แอลกอฮอล์ ทำเสร็จก็บรรจุภัณฑ์แจกให้แก่ประชาชนเอากลับบ้านไปใช้

อื่นๆ

เมนู