“U2T” “จิตอาสา สร้างรอยยิ้ม ปลื้มปริ่มถ้วนหน้า”

กานดา  กองแก้ม

                           คำว่า “จิตอาสา” คือ การมีจิใจที่เป็นผู้ให้ เช่น การให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น การให้กำลังใจ การเสียสระ การให้สิ่งของ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ การให้เงิน หรือแม้แต่การอาสาทำให้ด้วยแรงกายที่มีโดยไม่หวังสิ่งใดๆมาตอบแทน สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นความหมายของคำว่าจิตอาสาทั้งปวง

     

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวกานดา กองแก้ม ผู้จ้างงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในภาคประชาชน ของตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือนตุลาคมนี้ทางกลุ่มจ้างงานตำบลทุ่งได้มีมติร่วมกันรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมจิตอาสา ที่โรงเรียนบ้านหนองครก ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ พวกเรากลุ่มจ้างงานของตำบลทุ่งวังนำทีมโดยคณะอาจารย์ผู้ดูแลกลุ่มได้เข้าไปพัฒนาโรงเรียนพร้อมด้วยจิตอาสาในชุมชนและบุคคลากรโรงเรียนบ้านหนองครก

 

     

 

โดยกิจกรรมครั้งนี้ทางเราได้มอบเสื้อจิตอาสาให้กับชุมชน มอบอุปกรณ์กีฬา มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆให้แก่โรงเรียนบ้านหนองครก และช่วยกันพัฒนาโรงเรียน ทำความสะอาดภายในและนอกบริเวณโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นกวาดบริเวณ ตัดหญ้า ล้างห้องน้ำ ล้างโรงอาหาร อาคารประชุม อาคารเรียน ศาลานั่งพัก ตัดต้นไม้เล็กๆที่มีการกีดขวาง และอาจมีอันตรายต่อเด็กนักเรียนเพื่อเตรียมที่จะเปิดเรียนในเร็ววันนี้

     

ดิฉันคิดว่ากิจกรรมในครั้งนี้จะมีประโยชน์กับชุมชนและสร้างรอยยิ้มแห่งความสุขให้กับ บุคลากร นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองครกและสร้างความสุขให้แก่ชุมชนสืบไป  “จิตอาสา สร้างรอยยิ้ม ปลื้มปริ่มถ้วนหน้า”

 

🌾 SC02 – จิตอาสา “รวมพลัง ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” Ep.09 – ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู