ดิฉันนางสาวเมทินี  ศรีเพ็ชร ผู้ปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ                         ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”  ประเภทบัณฑิตจบใหม่                                              (กพร. ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์) เดือนที่9 ของการทำงาน                                                                               

                       เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2564 จากอิทธิพลพายุ “คมปาซุ” ประกอบกับน้ำเหนือจากจังหวัดนครราชสีมาที่ไหลมาสมทบลงแม่น้ำมูล ส่งผลให้ระดับน้ำมูลหนุนสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ล่าสุดได้เอ่อท่วมบ้านเรือนราษฎร คอกสัตว์ พื้นที่การเกษตร และถนนหลายหมู่บ้านในพื้นที่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โดยเฉพาะบ้านโคกกล่อง และบ้านสวายสอ ต.นิคม อ.สตึก ถูกน้ำท่วมบ้าน คอกสัตว์ ถนนเข้า-ออกหมู่บ้าน ในจำนวนนี้มีบ้านเรือนที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก เพราะถนนทางเข้า-ออก ถูกน้ำท่วมสูงเฉลี่ย 1 – 2 เมตรจนไม่สามารถขับรถผ่านได้ ต้องใช้เรือในการสัญจรเข้า-ออกเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ยังได้เร่งขนย้ายข้าวของ ทรัพย์สินมีค่า เครื่องไฟฟ้าขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วม                                                                       ทั้งนี้นายอำเภอสตึกและฝ่ายปกครองได้ลงพื้นที่ส่งกำลังใจให้ชาวสตึกที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุและกระเเสน้ำที่มาจากจังหวัดนครราชสีมาและได้ส่งมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นกำลังให้กับชาวอำเภอสตึกที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้ด้วย

                                  

 

อื่นๆ

เมนู