นายปพนวิช ประทุม

โครงการจ้างงานยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้ทำการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าขึ้น
และให้ความรู้เกี่ยวกับการปกป้องตนเองและคนรอบตัวให้ปฏิบัติตามข้อควรระวังที่เหมาะสม รวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
และคำแนะนำที่เหมาะสมจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขในท้องถิ่น ดังนั้นจึงได้นำวิธีป้องกันอย่างถูกต้องมาให้ความรู้กับทุกคน

วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
1.รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้อื่น (อย่างน้อย 1 เมตร) แม้ว่าผู้นั้นจะไม่ได้ป่วยก็ตาม
2.สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ในพื้นที่ปิดหรือเว้นระยะห่างไม่ได้
3.หลีกเลี่ยงพื้นที่ปิด พยายามอยู่ในพื้นที่เปิดโล่งและอากาศถ่ายเทสะดวก เปิดหน้าต่างเมื่ออยู่ในพื้นที่ปิด
4.ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์
5.รับวัคซีนเมื่อได้รับสิทธิ์ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในพื้นที่เกี่ยวกับการฉีดวัคซีน
6.ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม
7.เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบายหากมีไข้ ไอ และหายใจลำบาก โปรดไปพบแพทย์
8.สวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสที่จะเข้ามา

อื่นๆ

เมนู