นางสาวเปรมกมล ปลงรัมย์

เนื่องจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีการแพร่เชื้ออย่างมากจึงมีการอบรมให้แก่ประชาชนทุกท่านมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่าและการดูแลสุขภาพของตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรค จึงมีการอบรมขึ้นมาเพื่อประชาชนและให้ประชาชนมีวิธีการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคและทำให้ร่างกายแข็งแรง จึงมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การรู้เท่าทันโรคโควิดว่ามีกี่สายพันธ์ที่เข้ามาในประเทศไทยและอบรมเกี่ยวกับวัคซีน ว่ามีกี่ชนิดและอาการเบื้องต้นเกี่ยวกับโควิดว่ามีอาการแสดงที่จะเกิดขึ้นแบบไหน เช่น ไข้ ไอ ลิ้นไม่รับรส และการทำแอลกอฮอล์ การทำสบู่ที่สามารถนำมาใช้ในการล้างทำความสะอาดร่างกายเพื่อลดต้นทุนการซื้อสามารถทำใช้เองในครัวเรือนได้ วิธีการออกกำรังกายให้กับประชาชนสามารถนำไปทำเองที่บ้านได้ง่ายและการรับประทานอาหารให้ถูกลักษณะเพื่อสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงขึ้นไปให้กับประชาชนจึงยกเรื่องการอบรมมาเป็นตัวอย่าง 1 การอบรมเกี่ยวกับการอบรม
เรื่องการรับประทานอาหาร อาหารมีกี่หมู่ให้แก่ประชาชนได้มีความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการกิน เช่น อาหารมี ทั้งหมด 5 หมู่ มี
1. โปรตีน โปรตีน จะเป็นอาหาร เนื้อ นม ไข่ ถั่ว ปลา
2. คาร์โบไฮเดรต จะเป็นอาหารประเภท แป้ง ข้าว น้ำตาล เผือก มัน
3. เกลือแร่หรือแร่ธาตุ จะเป็นอาหารประเภท พืชผัก เช่น ฟักทอง ผักกาดขาว
4. วิตามิน จะเป็นอาหารประเภท ผลไม้ชนิดต่างๆ
5. ไขมัน จะเป็นอาหารประเภท ไขมันจากพืชและสัตว์ เช่น น้ำมันหมู น้ำมันไก่
การอบรมนี้เป็นความรู้เบื้องต้นที่มีประโยชน์แก่ประชาชน คณะทีมงาน U2T จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของประชาชนจึงมีการจัดอบรมที่เห็นว่ามีประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุดเพื่อให้ชาวบ้านมีสุขภาพแข็งแรง และกินอารหารที่มีประโยชน์แก่ต้นเองมากยิ่งขึ้น

อื่นๆ

เมนู