1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC01 - ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช
  4. โครงการ จิตอาสาการทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนและรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจในการฉีดวัคซีนป้อนกันโควิด ประจำเดือนตุลาคม

โครงการ จิตอาสาการทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนและรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจในการฉีดวัคซีนป้อนกันโควิด ประจำเดือนตุลาคม

จากวันที่ 17 ตุลาคม 2564 ในเวลา 8.30ที่ผ่านมาได้มีการนัดหมาย ณ บ้านเมืองโพธิ์ หมู่ 3 ตำบลเมืองโพธิ์ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการจิตอาสาการทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนและรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจในการฉีดวัคซีนป้อนกันโควิด ในช่วงเช้าอาจารย์เเละ ทีมงานทุกคนนำอุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆมอบให้

 

แก่ทางวัดบ้านเมืองโพธิ์ และอาจารย์ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการร่วมงานจิตอาสาครั้งนี้พร้อมแจกแจงงานที่ทีมงานแต่ละคนจะได้รับมอบหมาย ทางทีมงานและอาจารย์คณะตำบลเมืองโพธิ์ปฏิบัติตามมาตรการโควิดกันเป็นอย่างดีทุกท่านสวมแมสในการร่วมงานโดยได้รับเกียรติจากอสม.บ้านเมืองโพธิ์ในการตรวจวัดอุณภูมิ และแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับทุกคน

 

ซึ่งในขณะนั้นทางวัดได้มีการก่อสร้างโบสถ์ การทำนุบำรุงโบสถ์ และทัศนียภาพภายในวัด ดังนั้นทางอาจารย์ผู้ควบคุมการทำงานและทีมปฏิบัติงานจึงได้ลงพื้นที่เพื่อช่วยพัฒนาทัศนียภาพในวัดบ้านเมืองโพธิ์ให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมอบอุปกรณ์ ต่าง ๆ เช่น ไม้กวาดดอกหญ้า  ไม้กวาดทางมะพร้าว เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้งาน

 

และทุกคนได้แยกย้ายกันทำหน้าที่ของตัวเอง

วิดีโอประจำเดือนตุลาคม

อื่นๆ

เมนู