1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC03 - ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช
  4. SC03 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม การรำท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยว (บัณฑิต)

SC03 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการแสดงทางวัฒนธรรม การรำท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยว (บัณฑิต)

   การปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการแสดงทางวัฒนธรรมการรำท้องถิ่น เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ณ ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ โดยก่อนการเริ่มงานได้มีการจัดการประชุมเพื่อนัดหมายกำหนดการต่างๆ และในวันที่ 13 ตุลาคม ได้มีการไปจัดเตรียมสถานที่ในการใช้จัดงาน และมีการจัดงานจริงในวันที่ 15 ตุลาคม โดยข้าพเจ้า นายสิทธิศักดิ์ กึมรัมย์ ได้รับหน้าที่ในการเป็นช่างภาพ จัดเก็บภาพถ่ายและวิดีโอ เพื่อนำไปจัดทำเป็นวิดีโอปฏิบัติงานต่อไป

กำหนดการในการจัดงานแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย

กิจกรรมในช่วงเช้า

1. เริ่มงานด้วยการรำบายศรีฯ และรำมงคลจองได

รำบายศรีเป็นการรำเพื่อประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อให้เกิดความสวยงามสมเกียรติผู้มาเยือน ทำเพื่อความเป็นสิริมงคล รำบายศรีเริ่มจากการแห่พานบายศรีมาสู่พิธี พราหมณ์เริ่มสวดเรียกขวัญ จบแล้วจึงรำบายศรี เนื้อร้องประกอบการรำเป็นการบรรยายถึงความสวยงามของพานบายศรี และเป็นคำเรียกขวัญที่เรียบเรียงด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย

รำมงคลจองได เป็นการรำประกอบในพิธีบายศรีสู่ขวัญซึ่งแต่เดิมเป็นการรำแบบพื้นเมืองที่ไม่มีรูปแบบต่อมา ได้รับการปรับท่ารำให้เป็นรูปแบบขึ้นมาโดยปรับท่ารำจากท่าพื้นเมืองให้สวยงามขึ้น เพลงร้องก็ใช้ทำนองเพลงกันตรึม คำร้องเป็นภาษาเขมร โอกาสที่ใช้แสดงใช้แสดง ได้ทุกโอกาสในการทำพิธีบายศรีประเพณีบายศรีสู่ขวัญ พิธีสู่ขวัญจัดได้ทั้งในโอกาสแสดงความชื่นชมยินดีและเป็นการปล่อยใจให้เจ้าของขัวัญจากคณะญาติมิตรและบุคคลทั่วไป ได้ดีมีโชค หรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือมาเยี่ยมเยียนก็จัดพิธีสู่ขวัญให้เป็นต้น

   

   

2.จากนั้นได้ให้อาจาร์ยอุกฤษณ์ นามจำปา ได้กล่าวพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ

     

3. เป็นการแสดงรำของชาวบ้านหมู่ 2 บ้านสนวนนอก คือ รำตรดและรำบาสโลป

รำตรด มีผู้ร้องรำเพลงเป็นต้นบทร้องนำหรือเรียกว่าพ่อเพลงแม่เพลง คนอื่นๆ เป็นผู้ร้องตามหรือเรียกว่าลูกคู่ เครื่องดนตรีประกอบด้วย กลองกันตรึม ๒ ใบ หรือมากกว่านั้น ฉิ่ง ฉาบ ซอ จอกกร็อง ฯลฯ ทั้งที่ทุกครั้งที่มีการแสดงจะต้องมีกลองกันตรึมประกอบเสมอ เนื้อร้องรำตรด เริ่มจากบทขออนุญาตเจ้าของบ้านต่อด้วยบทอื่นๆ ตามที่เห็นสมควรถึงการขอรับบริจาคบทเกี้ยวพาราสีของหนุ่มสาว ตอนท้ายเป็นบทให้ศีลให้พรเจ้าของบ้านและบทร้องลาแล้วจึงย้ายคณะรำตรดไปยังบ้านอื่นต่อไป

รำบาสโลป เป็นการร่ายรำของประเทศลาว ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งเศส คนลาวนิยมเต้นเวลาออกงานสังคม เช่นงานเลี้ยงสังสรรค์ งานแต่งงาน รวมไปถึงงานเลี้ยงรับรองที่เป็นทางการ ใช้ต้อนรับแขกระดับประเทศที่สำคัญๆ เวลาเต้นจะตั้งเป็นแถวหน้ากระดานหรือเป็นแถวตอน หากมีผู้เต้นจำนวนหลายๆคน มีหนึ่งแถวหรือมากกว่าก็ได้ สิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนคือทุกคนจะเต้นเป็นจังหวะอย่างพร้อมเพรียงกัน ขยับไปซ้ายที ขวาที มีการเตะเท้าเป็นจังหวะตามเพลง ดูมีเสน่ห์และสวยงามมาก

     

     

4. หลังจากการแสดงจบได้มีการคอมเม้นต์ติชมการแสดงจากคณะกรรมการ ซึ่งเป็นอาจาร์ยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

      

     

5. เป็นการแสดงรำของชาวบ้านหมู่ 3 บ้านสนวนใน คือ รำกะลาและรำกันตรึม

รำกะลา ป็นการละเล่นพื้นบ้านของชาวอีสานใต้ โดยชาวบ้านนิยมปลูกมะพร้าวไว้บริเวณบ้าน ให้ความร่มรื่น ความเชื่อแต่โบราณนั้นเชื่อว่า เมื่อลูกหลานแต่งงาน พ่อแม่จะมอบที่ดินให้ทำกินและเป็นที่ปลูกบ้าน ซึ่งจะต้องปลูกมะพร้าวก่อนเพื่อแสดงถึงความมั่นคง โดยการรำจะมีการใช้กะลาเป็นอุปกรณ์ ท่ารำมีการแปรแถวและเคาะกะลาไปเรื่อยๆ การเคลื่อนไหวจะขึ้นกับจังหวะของดนตรีซึ่งช้าบ้างเร็วบ้าง ท่าทางในการแสดงออกของผู้แสดงนั้นจะเป็นไปตามธรรมชาติ ซึ่งพอจะนับได้ว่า รำกะลาของอีสานใต้เป็นต้นแบบรำกะลาหรือเซิ้งกะโป๋ของอีสานเหนือ

รำกันตรึม เป็นแม่บทของเพลงพื้นบ้านและการละเล่นพื้นบ้านอื่น ๆ  ไม่ทราบแน่ชัดว่ามีมาแต่เมื่อไร  ลักษณะเป็นเพลงปฏิพากย์คล้ายเพลงฉ่อย เพลงเรือ หรือลำตัดของภาคกลาง  กันตรึมไม่มีแบบแผนของท่ารำที่แน่นอน  ไม่เน้นทางด้านการรำ  แต่เน้นความไพเราะของเสียงร้องและความสนุกสนานของทำนองเพลง  ปัจจุบันมีการพัฒนาเอาเครื่องดนตรีสากลอย่าง กลองชุด กีตาร์ และไวโอลินมาเล่นประกอบตามความนิยมของผู้ดู

     

     

6. หลังจากการแสดงจบได้มีการคอมเม้นต์ติชมการแสดงจากคณะกรรมการ ซึ่งเป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และหลังจากมีการแสดงจบทั้ง 2 การแสดงแล้ว ได้มีการแนะนำการปรับท่ารำจากอาจารย์

     

กิจกรรมช่วงบ่าย

1.ได้มีการแสดงการรำอีกครั้งของชาวบ้านหมู่ 2 และหมู่ 3 หลังจากมีการปรับท่ารำ

       

       

2.มีการรำโชว์พิเศษจากชาวบ้านหมู่ 2 บ้านสนวนนอก คือ รำอีสานใต้

       

        

3.อาจาร์ยอุกฤษณ์ นามจำปา ได้มีการกล่าวปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการแสดงทางวัฒนธรรม การรำท้องถิ่น เพื่อรองรับการท่องเที่ยว ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

       

       

       

อื่นๆ

เมนู