นางสาวสุฑามนต์ อะรัญ

ในช่วงนี้คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และทีมงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการได้ออกพื้นที่ปฏิบัติงานโดยมีการจัดอบรมการดูแลสุขภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝางโดยมีวิทยากร มาอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านตำบลเมืองฝางซึ่งเป็นความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรนาโควิด-19 และวัคซีนโควิด-19 ในระหว่างการอบรมจะมีการออกกำลังกายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ และการดูแลตัวเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้ความรู้ในเรื่องการทำสเปรย์แอลกอฮอล์และสบู่ล้างมือใช้เองหรือขายเพื่อเป็นการได้รายได้พิเศษหรือเป็นอาชีพหลักให้แก่ชาวบ้านตำบลเมืองฝางได้ ดิฉันได้เข้าร่วมในการเข้าอบรมครั้งนี้ซึ่งได้ความรู้เป็นอย่างมากในการดูแลตัวเองในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 และได้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลดูสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง โดยการออกกำลังกาย กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ การทำสเปรย์แอลกอฮอล์ และสบู่ล้างมือซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้ประโยชน์อย่างมากต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

 

อื่นๆ

เมนู