Value Added คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการ ด้วยการเพิ่มลักษณะพิเศษหรือจุดเด่นบางอย่างให้กับสินค้า เพื่อทำให้สินค้าหรือบริการสามารถทำได้มากกว่าเดิมหรือมีจุดเด่นที่แตกต่างไปจากเดิมเป้าหมายของ การสร้างมูลค่าเพิ่ม หรือ Value Added คือ ทำให้สามารถขายผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวได้แพงขึ้นกว่าการขายในแบบที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงทำให้สินค้าหรือบริการโดดเด่นเมื่อเทียบกับสินค้าแบบเดียวกันในตลาด

 

สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยในทุกๆเดือน ครั้งนี้จะพูดถึงการสร้างมูลค่าเพิ่ม ในช่วงนี้มีกระแสมาแรงของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ช่วงนี้เกี่ยวกับ “ลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์” ที่เป็นกระแสไปทั่วประเทศเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งในโลกโซเชียล อาทิเช่น  FACEBOOK ,TWITTER ,INSTAGRAM ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจอีกอย่างที่ผมมองว่ากำลังจะเติบโตได้ไกล เมื่อในวันที่ 13 พฤศจิกายน ผมได้เป็นส่วนหนึ่ง ของชาวคณะ  U2T และวิทยากร ในการจัดการอบรม การสร้างมูลค่าเพิ่มจากเห็ดนางฟ้าแปรรูปเป็นลูกชิ้นเห็ด ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากแถมรสชาติยัง อร่อยไม่แพ้ลูกชิ้นเนื้อ ด้วยเครื่องเทศที่จัดจ้านบวกกับกลิ่นจากเห็ด เพิ่มความหอมขึ้นไปอีก และสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นยังสามารถสร้างรายได้ใหม่ให้ชุมชน ตามกระแสของตลาด

การจัดอบรบครั้งนี้เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านเมืองโพธิ์ไม่มากก็น้อย และผมขอขอบคุณโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลฯ ทำให้ผมได้มีโอกาสดีๆประสบการณ์ดีๆเช่นนี้  หวังว่าหากมีโอกาสผมอยากร่วมงานในโครงการต่อๆไป

อื่นๆ

เมนู