บ้านตาลอง เป็นชุมชนที่เน้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
อาหารที่ปรุงให้กับนักท่องเที่ยวจะเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น อีกทั้งยังมีสินค้า OTOP ที่โดดเด่นอีกมากมาย
ชุมชนบ้านตาลองได้วางแผนและดำเนินการปรับสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ให้มีความสวยงาม
ทำให้พบกับความสุขจากหมู่บ้านเล็กๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร อากาศ หรือผู้คน
ซึ่งเป็นมนต์เสน่ห์ที่ทำให้ประทับใจไม่รู้ลืม
ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 กระผมได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์
(การเขียนโฆษณา การเขียนเนื้อหาสินค้า การพัฒนาสื่อออนไลน์ เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว)
ที่ศาลาหมู่บ้านตาลอง ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ในการทำผลิตภัณฑ์
การทำฉลากสินค้า การจดลิขสิทธิ์สินค้า
กระผมคิดว่าเป็นการถ่ายทอดความรู้ที่ดีมากให้กับชาวบ้านที่ทำผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นออกจำหน่าย
เพราะจะทำให้ชาวบ้านมีรายได้ โดยไม่ต้องกลัวการปลอมแปลงสินค้า และทำให้ชาวบ้านมีรายได้ที่ดีขึ้น

ในวันนั้นเองยังมีการอบรมทำผลิตภัณฑ์สบู่เหลว กระผมรู้สึกสนุกและตื่นเต้นเป็นอย่างมาก
เพราะถือเป็นครั้งแรกในการทำสบู่เหลว กระผมคิดว่าการจัดอบรมในครั้งนี้มีประโยชน์กับชาวบ้าน
และชุมชนที่มีสินค้าท้องถิ่น มีพืชและสัตว์ประจำถิ่น ทำให้ชุมชนได้พัฒนาสินค้า ทำให้ดูน่าใช้ น่าสนใจ
และทำให้ชุมชนได้รายได้จากการขายสินค้ามากขึ้นอีกด้วย

SC02 – การอบรมการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหรือสบู่ Ep.10 – ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู