“U2T ยกระดับและแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวจากผลพลอยได้ในกระบวนการผลิตไหมพื้นถิ่น”

กานดา กองแก้ม

 

                

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ คือ การนำวัตถุดิบ ทรัพยากร ที่เป็นปัจจัยการผลิตมาแปรสภาพผ่านกระบวนการผลิตตามลำดับขั่นตอน ซึ่งในเดือนนี้ พวกเราชาว U2T ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการจัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากไหม นั่นคือ การทำสบู่

 

              

คุณสมบัติของไหมนั้นนอกจากจะนำมาเป็นเส้นไหมเพื่อใช้ทำสิ่งถักทอแล้วยังมีคุณสมบัติทางด้านผิวพรรณ ช่วยให้ผิวพรรณกระจ่างใส ต่อต้านอันตรายจากแสง อุลตร้าไวโอเลต และดูแลผิวให้นุ่มชุ่มชื้นอีกด้วย ทางกลุ่มประชาชนในตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์และชาว U2T ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  จึงมีการลงความเห็นว่าจะใช้สรรพคุณจากตัวไหมที่มีอยู่แล้วมาแปรรูปเป็นสบู่ ซึ่งเป็นการนำทรัพยากรที่มีอยู่จากผลพลอยได้จากการผลิตไหมนั่นเอง

 

จากการทำการฝึกอบรมและการปฏิบัติในครั้งนี้ทำให้พวกเราได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นทั้งสบู่ก้อน และ สบู่เหลวมา พร้อมทั้งบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใส่อย่างสวยงาม เรียกว่าได้ทั้งความรู้ ประโยชน์ และมีการต่อยอดวัตถุดิบ ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนได้เป็นอย่างดีเลยคะ

 

🌾 SC02 – การอบรมการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหรือสบู่ Ep.10 – ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู