การลงพื้นที่ปฏิบัติงานในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของนายโกศล กึมรัมย์(ประชาชน)

อ้างอิงการประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 โดยอาจารย์อุกฤษณ์ นามจำปา หัวหน้าโครงการประชุมแผนการปฏิบัติงานในช่วงเดือนพฤศจิกายนในหัวข้อเรื่องการพัฒนาการเกษตรเพื่อการท่องเที่ยวโดยให้ทีมงานไปสำรวจสถานที่โคกหนองนาในพื้นที่ตำบลสนวน

     

ในการจัดทำกิจกรรมภายใต้ชื่อ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สถานที่สวนโคกหนองนาของนายบุญทัศน์ กะรัมย์ วิทยากรจากกลุ่มเกษตรอำเภอ วันปฏิบัติงาน 11 พฤศจิกายน 2564

คณะวิทยากรได้อบรมให้ความรู้ดังนี้

1 จุลินทรีย์หน่อกล้วย

วัสดุอุปกรณ์

1.1 หน่อกล้วยสับ 6 กิโลกรัม ( เร่งการเจริญเติบโตของพืช )

1.2 นมเปรี้ยว 1 ขวด ( บำรุงปรับสภาพพื้นดิน )

1.3 กากน้ำตาล 2 กิโลกรัม ( ช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดิน )

1.4 น้ำ 10 ลิตร

วิธีทำ สับหน่อกล้วยให้ได้ขนาดพอเหมาะจากนั้นนำกากน้ำตาล 2 กิโลกรัมละลายกับน้ำให้เข้ากันเอาหน่อกล้วยสับลงไปในถังใส่นมเปรี้ยว 1 ขวดปิดภาชนะทิ้งไว้ 7-14 วันก็สามารถนำไปใช้งานได้อัตราส่วน 3 ช้อนโต๊ะ/น้ำ 20 ลิตร

     

     

2 ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ

วัสดุอุปกรณ์

1 มูลสัตว์ 1 ส่วน

2 แกลบดิบ1 ส่วน

3 รำละเอียด 1 ส่วน

4 จุลินทรีย์ 1 ส่วน

วิธีทำ

1 นำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน

2 น้ำจุลินทรีย์ผสมกับน้ำ 10 ลิตรนำมารดเพิ่มความชื้นเสร็จให้นำผ้าใบมาปิดไว้หรือนำใส่กระสอบหมักไว้

     

     

3 จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

วัสดุอุปกรณ์

1 ไข่ไก่ 2 ฟองช่วย ( เร่งการเจริญเติบโตของพืช )

2 ชูรส 2 ช้อนโต๊ะ ( เร่งดอก,ออกผล )

3 น้ำปลา 2 ช้อนโต๊ะ ( บำรุงดินปรับปรุงดินย่อยสลาย )

4 กะปิ 2 ช้อนโต๊ะ ( อินทรีย์วัตถุ )

วิธีทำ ตีไข่ไก่ 2 ฟองกับกะปิ 2 ช้อนโต๊ะให้เข้ากันจากนั้นใส่ชูรสลงไป 2 ช้อนโต๊ะน้ำปลา 2 ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันเตรียมน้ำใส่ขวด 1.5 ลิตรตักไข่ใส่ในขวด 2 ช้อนโต๊ะหัวเชื้อ 2 ช้อนเขย่าให้เข้ากันนำขวดไปตากแดด 7-14 วันก็สามารถนำมาใช้งานได้

     

     

4 ชมวิธีการเผาถ่านไม้จากเศษวัสดุเหลือใช้โดยเตาเผาทำจากถังน้ำมัน 200 ลิตร

      

       

       

5 วิทยากรและเจ้าของสวนโดยนายบุญทัด กะรัมย์ นำพาชมสวนแนะนำการแบ่งพื้นที่ใช้สอยการปลูกป่า

     

      

     

อื่นๆ

เมนู