วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 U2T ต.สนวน อ.ห้วยราช ได้มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร “โคกหนองนาโมเดล”  โดยมีนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบดูแลโครงการโคกหนองนาโมเดล จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยราช มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกันกับชาวบ้าน โดยมีฐานความรู้เชิงเกษตร ดังนี้ 1 . ฐานการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย 2.ฐานปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ 3. ฐานจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 4.ฐานคนเอาถ่าน 5.ฐานทัศนศึกษาโคกหนองนา และ 6.ฐานการออกแบบโคกหนองนาโมเดล

 

 

 

 

 

 

              ซึ่งฐานที่ดิฉันสนใจและอยากนำเสนอคือฐานจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เพราะสามารถหาวัสดุอุปกรณ์การทำได้ง่าย ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก แต่ประโยชน์นั้นมีมากมาย 

วัสดุ/อุปกรณ์

1.ไข่ไก่ 1 ฟอง 

2.ชูรส 2 ช้อนโต๊ะ

3.น้ำปลา 2 ช้อนโต๊ะ

4.กะปิ 2 ช้อนโต๊ะ

5.ขวดพลาสติก4-5 ขวด

 

วิธีทำ

1.ตอกไข่ไก่ใส่ชาม โดยขยำทั้งเปลือกไข่ให้ละเอียด 

2. จากนั้นใส่ชูรส น้ำปลา กะปิ ลงไปผสมคนให้เข้ากัน

3.เตรียมน้ำใส่ในขวดพลาสติก 3/4 ของขวด น้ำที่ใช้ต้องเป็นน้ำที่ไม่มีสารปนเปื้อน โดยจะใช้เป็นน้ำในหนอง คลอง บึง ก็ได้ 

4. นำส่วนผสมที่ได้จากข้อ2 ตักใส่ในขวดน้ำ 2 ช้อนโต๊ะ และเติมหัวเชื้ออีก 2 ช้อนโต๊ะ เขย่าให้เข้ากัน

5.นำไปตากแดดเป็นเวลา 7-14 วัน จึงจะสามารถนำมาใช้ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

  1. ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคพืชได้ดี 
  2. ช่วยกระตุ้นเซลล์เจริญบริเวณปลายรากพืชให้ขยายตัวและแตกแขนงได้ดี 
  3. สามารถใช้แทนปุ๋ยยูเรีย 
  4. นำจุลินทรีย์ไปใช้ผสมผสานร่วมกับน้ำหมักหรือปุ๋ยสูตรต่างๆ จะทำให้ผลผลิตยิ่งเพิ่ม และคุณภาพผลิตดีขึ้นตามด้วย
  5. ลดต้นทุนการผลิต 
  6. ช่วยในการบำบัดน้ำเสีย 
  7. ช่วยย่อยสลายของเสียในดิน 
  8. ช่วยลดภาวะโลกร้อน  

 

ลิ้งค์บทความ http://u2t.bru.ac.th/science/11-saowanee-2/

 

ลิ้งค์วิดีโอ SC03 เดือนพฤศจิกายน ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ – YouTube

 

 

 

อื่นๆ

เมนู