1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก
  4. อบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ (การเขียนโฆษณา เขียนเนื้อหาสินค้า การพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว)

อบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ (การเขียนโฆษณา เขียนเนื้อหาสินค้า การพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว)

ฐิตากร ศุภผล

       เดือนพฤศจิกายน เป็นอีกเดือนในการทำงานของกระผมกับโครงการ U2T ซึ่งเป็นเดือนที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และยอดผู้ติดเชื้อยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้หลายพื้นที่ทั่วประเทศมีผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถทำกิจกรรมหรือเปิดกิจการได้ตามปกติ จึงเกิดการตกงาน และการขาดรายได้จากการทำงานมากขึ้น ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีการเปิดประเทศเพื่อให้เศรษฐกิจดีขึ้น แต่ในการพัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้นย่อมต้องใช้เวลา ซึ่งในช่วงการเปิดประเทศแบบนี้ถือเป็นช่วงที่สำคัญในการสร้างธุรกิจหรือกิจการต่างๆ โดยการทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น นั่นคือ “การโฆษณา” โดยเฉพาะสื่อโฆษณาออนไลน์ ถ้ามีความรู้ในด้านนี้จะถือว่าเป็นผู้ที่ได้เปรียบอย่างมากในโลกยุค 4.0 

       โครงการยกระดับและแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวจากผลพลอยได้ในกระบวนการผลิตไหมพื้นถิ่นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างธุรกิจชุมชนออนไลน์ยุค 4.0 การสร้างและพัฒนาการยกระดับการท่องเที่ยว เป็นโครงการที่ต้องการพัฒนาชุมชนตำบลทุ่งวังให้มีทุกคนมีรายได้เสริม หรืออาจเป็นรายได้หลัก ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เช่นนี้ ซึ่งทางทีมงานโครงการ U2T มีการดำเนินการยกระดับและพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชนมาระยะหนึ่งแล้ว ในเดือนนี้ทางทีมงานU2T จึงมีการลงพื้นที่เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม

       การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ เป็นการจัดอบรมเกี่ยวกับการเขียนโฆษณา เขียนเนื้อหาสินค้า และการพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับความรู้และความเข้าใจในการเขียนหรือจัดทำสื่อโฆษณาออนไลน์ซึ่งถือเป็นทักษะที่สำคัญมากในโลกยุค 4.0 และนอกจากนี้ยังมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ คือการให้ทุกคนที่เข้าร่วมการอบรมได้เรียนรู้การทำสบู่ทั้งแบบเหลวและแบบก้อน โดยการใช้แม่พิมพ์สบู่และเพิ่มกลิ่นหอมเพื่อดึงดูดให้น่าใช้ยิ่งขึ้น โดยอาจารย์และทีมงานจะเป็นผู้สอนในแต่ละขั้นตอนในการทำ เพื่อให้ทุกคนที่เข้าร่วมอบรมสามารถทำสบู่เองได้และพัฒนาธุรกิจชุมชนให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

       นอกจากนี้ จากการจัดอบรมทำให้คนในชุมชนตำบลทุ่งวัง สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเครื่องสำอางบำรุงผิวจากผลพลอยได้ในกระบวนการผลิตไหมพื้นถิ่น ให้มีความหน้าสนใจมากขึ้นและมีการจัดทำสื่อโฆษณาออนไลน์ทำให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งส่งผลให้ชุมชนแห่งนี้เป็นที่รู้จักและน่าท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ถือเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวให้ชุมชนไปในตัว 

 

  

 

 

อื่นๆ

เมนู