นางวนิดา นาประโคน

การทอผ้ามีมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายซึ่งเป็นภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนสมัยโบราณสืบทอดมาถึงลูกหลานทุกวันนี้ ผ้าขาวม้าทอมือกว่าจะได้ผ้าขาวม้ามา 1 ผืนมีหลายขั้นตอนวัถุดิบของการทอผ้าขาวม้า ทอผ้าฝ้ายหรือใหมประดิษฐ์ ขั้นตอนแรกม้วนด้ายใส่อะพอม้วนได้หลายอะหลายสีแล้วก็เอามาวางเรียงกันแล้วค้นหูก การค้นหูกคือการพันด้ายไปมาแต่ละสีตามที่เราทำลายผ้าพอค้นหูกเสร็จแล้วก็เอาด้ายมามาสืบหูก การสืบหูกคือการมัดด้ายทีละเส้นกับด้ายที่อยู่ในฟืมพอมัดเสร็จแล้วก็กางหูกและแต่งเครือให้เรียบร้อยเราก็เตรียมเข็นใหมปั่นหลอดคือปั่นด้ายใส่หลอดหลายๆสีหลายๆหลอดที่เราต้องการ การปั่นด้ายใส่หลอดต้องเป็นคนที่ชำนาญพอสมควรไม่งั้นด้ายจะหลุดออกจากหลอดและพันกันหมด เมื่อได้ด้ายหลอดแล้วจะนำไปใส่กระสวยแล้วเอาไปทอผ้าทำลายผ้าที่ต้องการได้เลย ผ้าขาวม้า 1 ผืนเขาจะทำสัญลักษณ์ยาวไว้ 5 ฟุตต่อ 1 ผืน เขาใส่ค้นหูกแต่ละครั้งจะใส่ยาวได้หลายๆผืนถ้าคนชำนาญใช้เวลาทอ1วันได้1ผืนแล้วแต่คนทำเร็วอยู่ที่คนทอ นี่คือขั้นตอนแบบย่อๆของการทอผ้าแบบทอมือ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมของคนโบราณสืบทอดมาถึงลูกหลานในปัจจุบันนี้

อื่นๆ

เมนู