“พืชผักงอกงามจากโครงการU2T”

อภินัทธ์ เชื่อใจ

ปุ๋ยหมักจริงๆแล้วก็คือปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการหมักบ่มของสารอินทรีย์ชนิดต่างๆ ด้วยจุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ในการย่อยสลาย ทำให้เราได้ปุ๋ยหมักที่มีลักษณะเป็นสีดำคล้ำเป็นอย่างมาก ซึ่งการเลือกใช้ปุ๋ยหมักนั้นก็เหมาะสำหรับการปรับปรุงดิน ฟื้นฟูดิน และให้ธาตุอาหารแก่พืช

ในวันที่ 1 ธันวาคม 64 กระผมได้เข้าร่วมการอบรมการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร เศษใบไม้แห้ง หน่อกล้วย หอมแดง กะปิ ปลาร้า วิทยากรได้ให้ความรู้มากมายในการทำปุ๋ยหมักได้ความรู้ใหม่ๆในการทำปุ๋ยอย่างไรก็ตามนั้นการเลือกใช้ปุ๋ยหมักชนิดต่างๆ มันก็สามารถที่จะช่วยพัฒนาให้ดินของเรามีคุณภาพและมีความสมบูรณ์แบบได้เป็นอย่างดีเลยทำให้ดินของเราได้รับสารอาหารได้อย่างครบถ้วนเป็นอย่างมากทำให้ดินมีจุลินทรีย์ชนิดต่างๆที่จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ดิน นอกจากนี้ยังสามารถที่จะช่วยทำให้ดินที่เราได้ทำการเพาะปลูกนั้นสามารถที่จะชุ่มชื้นได้ตลอดเวลาถือเป็นประโยชน์ที่ดีเป็นอย่างมากที่จะทำให้การทำเกษตรของเราเป็นไปด้วยความยั่งยืน

สุดท้ายนี้ต้องขอบคุณโครงการดีๆ อย่างโครงการU2Tที่ทำให้มีการอบรมดีๆได้มีกิจกรรมต่างๆได้ออกพื้นที่ได้เห็นรอยยิ้มของชาวบ้านและที่สำคัญในช่วงสถานการณ์โควิด-19 การหางานจะค่อนข้างหายากโครงการนี้ยังทำให้บัณฑิตจบใหม่อย่างผมได้มีรายได้จากการทำงานของโครงการ ผมอยากให้โครงการดีๆแบบนี้มีอีกในปีต่อไปครับ ขอขอบคุณโครงการU2Tครับ

🌾 SC02 – ทุ่งวัง Ep.11 – จากวันนั้นถึงวันนี้ ณ ทุ่งวัง ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู