การปฏิบัติงานในช่วงเดือนธันวาคม 2564 ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของนายโกศล กึมรัมย์(ประชาชน) ภายใต้ชื่อกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประเภทอาหารเพื่อยกระดับการท่องเที่ยว
อาหารท้องถิ่นในตำบลสนวนที่เตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวมีอยู่หลายอย่างทั้งประเภทข่าวและประเภทหวานซึ้งอาหารบางประเภทได้รับวัตถุดิบจากในชุมชนเองและคนในชุมชนทำกันเองซึ่งมีความโดดเด่นและมีรสชาติที่อร่อยดังตัวอย่างต่อไปนี้
ประเภทอาหาร
1. แกงไก่ใส่กล้วยเป็นอาหารเฉพาะท้องถิ่นบ้านสนวนวัตถุดิบได้จากชุมชนรสชาติอร่อยแบบฉบับชุมชน
     
2. ต้มไก่ใส่ใบหม่อนเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ใช้วัตถุดิบจากชุมชนเอง
     
3. แกงฟัก
        
4. ผัดหมี่
       
5. ยำดักแด้เป็นเมนูที่ใช้วัตถุดิบจากชุมชนเนื่องจากชุมชนบ้านสนวนเป็นชุมชนผ้าไหมเลี้ยงใหม่เองหลังจากเสาใหม่ก็จะได้ตัวดักแด้ทางชุมชนจึงได้นำมาแปรรูปเป็นอาหารเพื่อจำหน่ายในชุมชนและรองรับนักท่องเที่ยว
         
6. พะแนงเป็นอีกเมนูที่ทางชุมชนเตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว
         
7. ยำหมูยอเป็นอีกเมนูที่ทางชุมชนเตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว
ประเภทของหวานและขนม
1. ข้าวเหนียวปิ้งมีให้เลือกทั้งหมด 4 ไส้ได้แก่ไส้เผือกไส้มันไส้ถั่วเหลืองและไส้กล้วย
       
2. ขนมตดหมาเป็นอีกเมนูที่ใช้วัตถุดิบจากชุมชนมีรสชาติที่หอมอร่อย เฉพาะชุมชนบ้านสนวน
3. ข้าวต้มด่างเป็นอีกเมนูที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนที่บ้านสนวนมีความพิเศษคือการเอาเปลือกขนุนที่เผาแล้วเป็นด่างที่ได้มาจากธรรมชาติ
       
4. บัวลอยมะพร้าวอ่อน เป็นอีกเมนูที่เตรียมไว้ให้นักท่องเที่ยวรสชาติอร่อยมีกลิ่นหอมของมะพร้าวอ่อน
         

อื่นๆ

เมนู