ข้าพเจ้านางสาวเมทินี  ศรีเพ็ชร ผู้ปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม                                                          รายตำบลแบบบูรณาการ    ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย  “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”                                     ประเภทบัณฑิตจบใหม่  (กลุ่มงานกพร. ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์)

การปฏิบัติงาน เดือนธันวาคม เดือนสุดท้าย ของปี พ.ศ. 2564 ในหน่วยงาน ศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานฝ่ายความมั่นคง ที่ว่าการอำเภอสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  ในเดือนธันวาคมก็จะมาพูดถึงบทบาทหน้าที่ที่ได้ในการทำงานของหน่วยงาน หน้าที่หลักๆที่ได้รับในศูนย์ดำรงธรรม และฝ่ายความมั่นคง คือ

1. รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของพี่น้องประชาชนที่มาเข้ารับคำปรึกษาที่ห้องศูนย์ดำรงธรรม
2. ปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานศูนย์ดำรงธรรม
3. จัดทำหนังสือเชิญผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องมาไกล่เกลี่ยประนีประนอม
4.จัดทำหนังสือราชการตามที่ได้รับมอบหมาย
5.จัดส่งหนังสือ/เอกสาร ที่สถานีตำรวจและไปรษณีย์
6.ดูแลความเรียบร้อยของห้องประชุมสำหรับการประชุมของหัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอ
7.เรียนรู้การปฎิบัติงานของห้องศูนย์ดำรงธรรม งานด้านเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
8.ลงข้อมูลสารบบการร้องเรียน/การไกล่เกลี่ย ในระบบกระทรวงมหาดไทย
9. ลงข้อมูลในระบบพร้อมสแกนเอกสารคำร้องเรียนร้องทุกข์และเอกสารหลักฐานประกอบคำร้องที่ผู้ร้องได้แนบมาด้วย
10. ติดตามผลการดำเนินการและผลการปรับปรุงแก้ไขปัญหาของประชาชนที่มาร้องเรียนร้องทุก  
11.ปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานฝ่ายความมั่นคง
13.ติดต่อประสานงานเรื่องการการกักตัวของผู้ป่วยโควิดที่กักตัวอยู่ใน LQ ในเขตพื้นที่ อ.สตึก
14. ติดต่อประสานงานเรื่อง การขออนุญาตจัดกิจกรรม และงานพิธีการต่างๆทางสังคม
15.จัดทำหนังสือการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19
16.จัดทำหนังสือราชการตามที่ได้รับมอบหมาย แจ้งหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อำเภอสตึก
17.ดูแลความเรียบร้อยของห้องประชุมมูลสีคราม ชั้น 2 สำหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอ การประชุม EOC            และการประชุม
18.เรียนรู้การปฎิบัติงานของฝ่ายความมั่นคง งานด้านเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
19.เข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ลงรับหนังสือ /ลงเลขหนังสือ
20.ลงข้อมูลในระบบพร้อมสแกนเอกสารและส่งเอกสารไปยังหน่วยงาน ต่างๆในเขต/นอกพื้นที่
21.จัดเก็บแฟ้มหนังสือ/แฟ้มเอกสารเรียบเรียงแฟ้มเอกสารให้เรียบร้อย
22.เสนอแฟ้มประสานงานให้หัวหน้าไปยังห้องต่างๆในที่ว่าการอำเภอสตึก
23.จัดทำรายชื่อ/จัดทำวาระการประชุม /จัดทำรายงานการประชุม
                   ตลอดระยะเวลาการทำงานใน 11 เดือนที่ผ่านมาได้รับความรู้และประการณ์ที่ดีมากที่สุดเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็กที่พึ่งเรียนจบใหม่ การทำงานในหน่วยงานที่เราไม่เคยทำมาก่อน ได้เรียนรู้งานภายในของหน่วยงานราชการ ได้ออกพื้นที่และทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับปลัดอำเภอ นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุด อยากขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนที่ทำให้หนูได้เข้ามาทำงานที่นี้  ด้วยความเคารพอย่างสูง นางสาว เมทินี ศรีเพ็ชร ประเภทบัณฑิตจบใหม่ กพร. ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
     

อื่นๆ

เมนู